Kenniscentrum voor fietsbeleid

CROW-Fietsberaad is een kenniscentrum voor fietsbeleid. De doelstelling van CROW-Fietsberaad is de ontwikkeling, verspreiding en uitwisseling van praktijkgerichte kennis.

Nieuws

 • 24-04-2017
  De vernieuwde Fiets Telweek app maakt het mogelijk niet alleen de harde data zoals snelheden, routes, vertragingen en ‘omrijfactoren’ in kaart te brengen, tijdens de editie van 2017 komt ook de beleving van het fietsen aan bod. 
 • 20-04-2017
  Zo lang als het kan blijven fietsen, met zo min mogelijk ongelukken: dat is het doel van 'Doortrappen', een project dat is geïnitieerd vanuit het ministerie van Infrastructuur en Milieu. 
 • 19-04-2017
  Een brede samenwerking van 32 organisaties roept de Tweede Kamer en het nieuw te vormen kabinet op van verkeersveiligheid een nationale prioriteit te maken. De partijen hebben de afgelopen maanden een Verkeersveiligheidsmanifest uitgewerkt. In het manifest spreken de organisaties ambities uit en doen ze voorstellen om te kiezen voor veiliger verkeer en minder slachtoffers.

Nieuwsoverzicht

Laatste toevoegingen Kennisbank

 • Rapport
  Rotterdam heeft de ambitie Fietsstad 2018 te worden. Het jaarverslag ‘Rotterdam fietst 2016’ biedt een terugblik en plannen voor 2017.
 • Rapport
  Als onderdeel van het CROW-Fietsberaad project ‘Drukte op het Fietspad’ is geïnventariseerd wat voor maatregelen in de praktijk zoal genomen worden om drukte op fietspaden aan te pakken. Bij het zoeken naar maatregelen ontstond ook een beeld van de knelpunten die fietsers ervaren bij grote drukte op fietspaden en van de aanleidingen voor wegbeheerders om maatregelen te nemen, dan wel wat hun daarbij belemmert of zelfs daarvan weerhoudt.
 • Rapport
  Een stageonderzoek naar de spreiding van fietsers over alternatieve fietstroutes in Rotteram.

Meer kennisitems

Tweets

Uitgelicht

Fietsverkeer 39

plaatje

In Fietsverkeer 39 onder andere de volgende artikelen:

Sven Huysmans: "De deelfiets gaat snel doorbreken in Nederland"
De slimme fiets gaat ervoor zorgen dat de deelfiets doorbreekt in Nederland, verwacht deelfietsspecialist Sven Huysmans. En meer over: Hopperpoint, Gobikes, Urbee, Hello Bike en andere deelfietssystemen.

Snelle fietsroutes: geld blijft het heikele punt?
Het aantal snelle fietsroutes groeit. En de nodige zijn in voorbereiding. Een inventarisatie van de Tour de Force leert dat zich een aantal knelpunten voordoet.

Zo ziet een ideale fietsstraat eruit
Inmiddels zijn tientallen fietsstraten aangelegd en langzamerhand beginnen we meer zicht te krijgen op de inrichtingseisen waaraan een goede fietsstraat zou moeten voldoen.

Zoeken naar rek in de regeling?
De drukte op het fietspad in de grote steden is een groeiend probleem. Verkeerslichten vormen vaak de bottleneck. Maar daar is meestal nog wel wat te winnen.

En verder: Aftellen naar Velo-City. Vier vragen aan Sjors van Duren  

U kunt de artikelen cq. het complete nummer hier downloaden en u kunt zich via Mijn Fietsberaad gratis abonneren op het tijdschrift.

Laatste reacties

 • Cijfers over fietsgebruik per gemeente
  Een overzicht van het fietsgebruik per gemeente op alle afstanden en op de korte afstanden, inclusie...

  Pierre van den Oord, Fietsersbond:
  Gedownload en uitgepakt. De files (ook verplaatsingen fiets) kunnen na uitpakken niet geopend als alleen lezen vanwege d...

 • Cijfers over fietsgebruik per gemeente
  Een overzicht van het fietsgebruik per gemeente op alle afstanden en op de korte afstanden, inclusie...

  Jurgen de Haan, CROW-KpVV:
  Lukt het downloaden van de zip-file wel? Hier staan ca 17 Excel bestanden in (met extensie xlsm). Het gaan om het bestan...

 • Cijfers over fietsgebruik per gemeente
  Een overzicht van het fietsgebruik per gemeente op alle afstanden en op de korte afstanden, inclusie...

  Pierre van den Oord, Fietsersbond:
  De bestanden OVin 2012-2015 zijn beveiligd en kan ik niet openen. Kun jime helpe Jurgen? Peirre van den Oord Fietsersbon...

Alle reacties