Kenniscentrum voor fietsbeleid

Den Haag stelt fietsparkeernormen voor bedrijven vast

2017
plaatje

Den Haag heeft fietsparkeernormen vastgesteld die zullen worden toegepast bij nieuwbouw en verbouw van kantoren, bedrijven en voorzieningen waarvoor een omgevingsvergunning verplicht is.

Den Haag volgt  hiermee het voorbeeld van Utrecht, Deventer en Wageningen.

De fietsparkeernormen kunnen worden opgenomen in nieuwe bestemmingsplannen. Verschil met de oude situatie is onder andere dat nu ook rekening kan worden gehouden met fietsparkeerplaatsen voor bezoekers.

Voor het bepalen van de hoogte van de fietsparkeernormen zijn de fietsparkeerkencijfers van het CROW als basis gebruikt. Op basis van gegevens uit het Mobiliteitsonderzoek Nederland (MON) en het Onderzoek Verplaatsingen in Nederland (OViN) van het Centraal Bureau Statistiek, zijn deze cijfers gecorrigeerd voor de Haagse situatie. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen gebieden met een hoog en gebieden met een lager aandeel fietsgebruik aan de bestemmingszijde van de verplaatsing. Verder is in de normen rekening gehouden met een groei van het fietsgebruik in de periode tot 2020 met 30%.

In het centrum en in de kuststrook van Scheveningen is de urgentie van de fietsparkeerproblematiek het grootst. Hier is een gebrek aan ruimte voor de realisatie van nieuwe fietsparkeerplaatsen in de openbare ruimte en kunnen die alleen tegen hoge kosten worden gerealiseerd. Daarom hanteert de gemeente hier een strengere eis voor de realisatie van fietsparkeerplaatsen voor bezoekers dan in de andere delen van de stad.

Er kan op twee manieren aan de parkeereis worden voldaan. Op eigen terrein of door middel van een storting in het fietsparkeerfonds (of een combinatie). Bij afkoop van de fietsparkeereis door middel van een storting in het parkeerfonds, moet de gemeente voorzien in de behoefte van fietsparkeerplaatsen door realisatie en exploitatie van (openbaar toegankelijke) fietsparkeervoorzieningen.

Partijen kunnen - om aan de fietsparkeereis te voldoen - ook participeren in een gezamenlijke fietsenstalling. En verder is betaling van de afkoopsom voor de fietsparkeereis in vijf termijnen mogelijk is, zodat niet al aan het begin van de start van de onderneming c.q. bij het initiatief tot (ver)bouw van een commercieel pand, de gehele afkoopsom hoeft te worden voldaan.

Nieuws
2012
Utrecht wil harde eisen gaan stellen aan de hoeveelheid fietsparkeerplaatsen bij woningen en gebouwen. Dat staat in de conceptnota Stallen en Parkeren van de gemeente.

Er zijn nog geen reacties geplaatst

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: