Kenniscentrum voor fietsbeleid

Elektrische fietser loopt niet meer risico dan gewone fietser

2018
plaatje

Het aantal ongevallen met e-bikes is dit jaar toegenomen. In 2017 waren in de eerste 5 maanden 270 e-bikes betrokken bij een ongeval, in 2018 zijn dat er 341, een stijging van 26% zo meldt het Verbond van verzekeraars. Dat suggereert dat een e-fiets gevaarlijker is. Een gewone fietser loopt echter evenveel risico door een ongeval in het ziekenhuis te belanden als een elektrische fietser. 

Dat cijfers komen van STAR, een samenwerkingsverband van de politie, verkeerskundig ICT-bureau VIA en het Verbond van Verzekeraars, waarbij niet wordt toegelicht wat men precies verstaat onder een verkeersongeval.

Een studie van de Universiteit Utrecht leert echter dat de elektrische fietser per kilometer niet meer risico loopt om door een ongeval in het ziekenhuis te belanden dan een gewone fietser. 

Dat elektrisch fietsen vaak als gevaarlijk wordt bestempeld is overigens niet zo verwonderlijk. In 2014 bijvoorbeeld leidde onderzoek nog tot de conclusie dat e-fietsers méér kans hadden op een letselongeval. De nieuwe studie weerlegt die resultaten.

De studie in 2014 werd uitgevoerd door Rijkswaterstaat-onderzoeker Paul Schepers e.a. Daarin werden ongevallencijfers van e-fietsers en gewone fietsers vergeleken en gecorrigeerd voor zaken als leeftijd en fietsfrequentie.

Dat onderzoek is nu door dezelfde Paul Schepers - onder de vlag van de Universiteit Utrecht – nog eens herhaald. Schepers kon daarbij beschikken over nieuwe data en dat leidde tot nieuwe inzichten. De resultaten zijn gepubliceerd door het Internationaal Transport Forum, een wetenschappelijk platform van de OECD.

Het blijkt dat als je bij de vergelijking van de ongevallencijfers het aantal kilometers dat een e-fietser aflegt verdisconteert, e-fietsers per gereden kilometer niet vaker letsel oplopen waarvoor men naar het ziekenhuis moet, dan gewone fietsers.

Nog altijd is de kans om op de Spoedeisende hulp te belanden groter voor e-fietsers, maar dat is terug te voeren op factoren als leeftijd en fietsfrequentie. Hetzelfde geldt voor kans op omvallen tijdens het op- en afstappen. Gemiddeld is die even groot voor een e-fietser als voor een vergelijkbare gewone fietser. Alleen overkomt het meer e-fietsers omdat die gemiddeld ouder zijn. Reden temeer volgens Schepers om fietsen voor ouderen zo te ontwerpen dat men zittend in het zadel met de voeten bij de grond kan.

Opvallende detail dat ook uit het onderzoek naar voren kwam is dat de gezondheid van e-fietsers (die gemiddeld minder is dan van gewone fietsers) niet van invloed blijkt op de kans op een ongeval. 

Schepers constateert verder nog dat nieuwe e-fietsers vaker een middenmotor hebben, tegen een paar jaar geleden nog vaak een voorwielmotor. Dat kan er wellicht ook een beetje aan hebben bijgedragen dat de ongevallencijfers voor e-fietsers gunstiger uit de bus komen. 

Johanna Kroon (Johanna Kroon)
01-08-2018 @ 09:14

Ik vraag me af wat  de maatstaf 'aantal ongevallen per kilometer' voor gevolgen heeft voor de uitkomst. Wat zou er uit het onderzoek zijn gekomen als de maatstaf was geweest 'aantal ongevallen per gefietst uur'? 

Een electrische fiets gaat sneller dan een gewone fiets, in dezelfde fietstijd worden dus meer kilometers afgelegd.

Bij mensen die van A naar B fietsen zal het voor de ongevallenkans weinig uitmaken of je naar de fietstijd kijkt of naar de afgelegde kilometers:  de hogere snelheid van de electrische fiets leidt immers tot een kortere fietstijd. 

Maar bij recreatief fietsen kan het wel uitmaken, want daar willen mensen vaak niet zozeer een aantal kilometers afleggen, maar een bepaalde tijd fietsen. Stel een electrische fietsrecreant wil 3 uurtjes gaan fietsen, en hij legt in die tijd 1,5 keer zoveel kilometers af als hij op een gewone fiets gedaan zou hebben. Als de kans op een ongeluk per kilometer gelijk is, zoals het onderzoek aantoont, dan loopt hij dus op zijn electrische fiets wel degelijk 1,5 keer zoveel risico op een ongeval als wanneer hij op zijn gewone fiets 3 uurtjes  was gaan rijden. 

Of zie ik het verkeerd?  

 

 

K. Knippenberg (Gemeente Beuningen)
01-08-2018 @ 10:28

Johanna, wat veel grappiger is aan de statistieken is dat eerst bijvoorbeeld 5% van alle fietsen elektrische fietsen waren. Wat als straks 7 op de 10 fietsen in Nederland een elektrische is? Jeetje, dan gebeuren er verhoudingsgewijs veel ongevallen met elektrische fietsen zeg! Kortom, bij een verandering van een fietswagenpark, kun je op een gegeven moment niet meer verdisconteren of vergelijken, omdat de fietswereld simpelweg veranderd is. Het heeft ook geen zin.

Roland Haffmans (-)
01-08-2018 @ 10:46

@Johanna Kroon,

".. voor de ongevallenkans weinig uitmaken of je naar de fietstijd kijkt of de afgelegde kilometers:  de hogere snelheid van de electrische fiets leidt immers tot een kortere fietstijd" - "Of zie ik het verkeerd?" Zelfde afstand, maar kortere tijd, dus maakt het uit.

 

Teeja Arissen (Fietsersbond)
01-08-2018 @ 18:10

De juiste uitspraak zou zijn: de E-bike is niet gevaarlijker dan de gewone fiets per gereden kilometer. 

Teeja Arissen (Fietsersbond)
01-08-2018 @ 18:10

De juiste uitspraak zou zijn: de E-bike is niet gevaarlijker dan de gewone fiets per gereden kilometer. 

P. Lomito
02-08-2018 @ 12:37

Blijft wel het feit dat je op een (speed) pedelec of elektrisch ondersteunde fiets een grotere kans op letsel loopt bij een ongeval vanwege de hogere snelheid. En die kans wordt ook nog eens groter naarmate de bestuurder ouder is en daardoor kwetsbaarder voor bijvoorbeeld botbreuken . 

Reijnoud de Haan (Fietsersbond)
08-08-2018 @ 08:49

Ik vind de zinsnede interessant; “ontwerp fietsen zo, dat men [stilstaand] met de voeten bij de grond kan”. Als leek [want fietsend op een ‘eigen kracht-fiets’] heb ik de indruk, dat electrische fietsen of vaak te groot zijn en/of een te hoog stuur hebben of dat ouderen zich vaak te foute manier van op- en afstappen hebben aangeleerd, of beide. Van de fiets vallen zie ik te vaak voor mijn ogen gebeuren

Martin de Vries (Speed-pedelec Groep der Lage Landen)
08-08-2018 @ 11:01

@Lomito: uit het artikel hierboven valt niet op te maken dat de snelheid een grotere kans op letsel geeft. Intuitief denk ik dat dat wel zo zou moeten zijn en dat bijvoorbeeld de ernst van het letsel toeneemt met de snelheid.

Speedpedelec
08-08-2018 @ 14:29
Het onderzoek is uitgevoerd door dezelfde "deskundige", die de onderbouwing heeft geschreven voor het huidige fietspadverbod voor de speedpedelec (december 2014). Inmiddels is een groot aantal organisaties, en ook zijn toenmalige opdrachtgever (ministerie i&w), er inmiddels wel van overtuigd dat dat onderzoek een tikkeltje "te kort door de bocht" is (zacht uitgedrukt). Onderzoeken van deze deskundige, neem ik dan ook als een korreltje zout.

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: