Kenniscentrum voor fietsbeleid

Evaluatieonderzoek AFTG kruispunt Boezemweg Gerdesiaweg

Onderzoeksbureau EVA , Gemeente Rotterdam
2018

Een evaluatieonderzoek naar de maatregel Alle Fietsers Tegelijk Groen (AFTG) op het kruispunt Boezemweg-Gerdesiaweg te Rotterdam.

Bestand. Klik om de link te openen (opent in een nieuw venster):

Sinds 14 november 2017 krijgen alle fietsers en voetgangers op het kruispunt Boezemweg – Gerdesiaweg tegelijk groen licht. Zij kunnen allemaal tegelijk oversteken zonder op auto’s te hoeven letten. Fietsers die linksaf moeten slaan op het kruispunt mogen hier diagonaal, schuin oversteken zodat ze sneller het kruispunt over zijn.

De nieuwe maatregel ‘alle fietsers tegelijk groen’ (AFTG) op het kruispunt was een proef van 6 maanden. Als dit goed verloopt kan de maatregel mogelijk ook op andere kruispunten in Rotterdam worden ingevoerd. Voor de evaluatie van deze maatregel heeft de gemeente een onderzoek laten houden onder de gebruikers van het kruispunt.

Conclusies

De nieuwe maatregel is bekend en duidelijk genoeg aangegeven bij de overgrote meerderheid van de gebruikers van het kruispunt.

  • Fietsers hebben wat meer voordeel door de nieuwe maatregel dan voetgangers, zij mogen schuin oversteken. Er zijn dan ook relatief meer fietsers (78%) dan voetgangers (64%) die de nieuwe maatregel als (zeer) prettig en (zeer) veilig ervaren.
  • Meer fietsers dan voetgangers hebben het idee dat de kruising door de nieuwe maatregel veiliger is dan voorheen. Maar in het algemeen is men positief over de verandering want de meerderheid van alle gebruikers (77%) ervaart het kruispunt nu veiliger dan voorheen.
  • Auto’s en fietsers/voetgangers krijgen na elkaar groen licht. De wachttijd vergeleken met eerst wordt door zowel fietsers als voetgangers verschillend ervaren. Er zijn door de gebruikers veel opmerkingen gemaakt over de tijdsduur van het groene verkeerslicht voor fietsers en voetgangers, dat het te kort is waardoor men gehaast moet oversteken, fietsers te hard het kruispunt overgaan, minder overzicht ontstaat en het een negatieve invloed zou hebben op de veiligheid.
  • De nieuwe maatregel is nog maar een paar maanden geleden ingevoerd op het kruispunt en daar moeten sommige mensen nog aan wennen. Nog niet alle fietsers gaan schuin/diagonaal het kruispunt over, wel het grootste gedeelte (83%) en het merendeel van hen (90%) ervaart het als een voordeel om schuin over te kunnen steken.
  • De meeste fietsers die schuin oversteken ervaren dit als voldoende veilig (78%) en overzichtelijk (89%). De fietsers die het nog niet veilig en overzichtelijk genoeg vinden gaven als belangrijkste oorzaken dat ‘fietsers niet goed op elkaar letten’ en ‘dat men teveel door elkaar fietst’.
  • De meeste gebruikers staan positief ten opzichte van de invoering van deze nieuwe maatregel op meer kruispunten in Rotterdam. Fietsers wat nog meer (83%) dan voetgangers (67%) maar die hebben er ook meer voordeel van.
Jan van der Horst (Fietsersbond)
01-05-2018 @ 10:20

Steekproef is wel klein. Resultaat ziet er gunstig uit en dit kruispunt is vrij omvangrijk, groter dan tot nu toe geadviseerd voor een AFTG.  De Fietsersbond krijgt nogal eens vragen uit het publiek wie er bij schuin oversteken onder AFTG voorrang heeft: de fietser van rechts of wie het eerst arriveert? Het onderzoek laat helaas niet zien hoeveel fietsers dat conflict met kruisende medefietsers op welke wijze oplossen in de praktijk.  Uit het onderzoek blijkt wel dat ze het (na gewenning) oplossen, er is geen wettelijk voorschrift voor. 

AFTG heeft eigenlijk tevens meermaals fietsgroen per cyclus nodig om het wachten te bekorten en de wachtrijen te verkleinen. Dat is hier dus nog te verbeteren, althans als we de fietsers in de stad echt de volle hand geven, niet slechts een vinger.  

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: