Kenniscentrum voor fietsbeleid

Fiets bespaart Utrecht 250 miljoen per jaar

2017
plaatje

Als iedereen in Utrecht de fiets zou laten staan en de auto of het ov zou nemen, zou dat de maatschappij jaarlijks circa 250 miljoen euro kosten.

Dat heeft onderzoeksbureau Decisio becijferd. Het bureau rekende in een theoretische exercitie uit wat de stad kwijt zou zijn aan onder meer zorg, luchtkwaliteitsmaatregelen en vertragingen in het verkeer als iedereen de fiets liet staan.

Zo zijn fietsers gezonder en productiever, wat positieve effecten heeft voor werkgevers, zorgverzekeraars en dus de maatschappij als geheel. De totale baten daarvan worden voor 2015 voor Utrecht becijferd op 44 miljoen euro. Ook dragen fietskilometers – als vervanging van autokilometers – bij aan schonere lucht en geluidsafname. In geld uitgedrukt leverde dat in 2015 29 miljoen euro op.

Maar de grootste winst in deze berekeningsmethode wordt toebedeeld aan de automobilist. De winst in reistijd en betrouwbaarheid wordt geraamd op 172 miljoen. Tenslotte zorgen fietsers ervoor dat 5 miljoen euro minder ov-subsidie nodig is.

Verder becijferde men dat de directe economische waarde (bijdrage aan het nationaal inkomen) van de fiets in Utrecht ruim 38 miljoen euro bedroeg (in 2014). De Utrechtse fietsindustrie levert een kleine 300 fte aan werkgelegenheid op en bouwt jaarlijks 23.000 fietsen. Gemiddeld 28 fietskoeriers doen ieder jaar 40.000 bezorgingen. Hiermee houden ze dagelijks tien vervuilende bestelbussen uit de stad.

Rapport
Kees van Ommeren - Decisio, Frank Kwanten - First Echelon , Decisio/First Echelon
2017
Als iedereen in Utrecht de fiets zou laten staan in Utrecht en de auto of het ov zou nemen, zou dat de maatschappij zo’n 250 miljoen euro kosten. Dat heeft onderzoeksbureau Decisio becijferd. Het bureau rekende een theoretische exercitie door waarbij alle fietsers de auto of het ov zouden nemen. Dan zou de stad dat bedrag kwijt zijn aan onder meer zorg, luchtkwaliteitsmaatregelen en vertragingen in het verkeer.
Roland Haffmans (-)
21-02-2017 @ 18:43

Over het effect van de fietskoerier:    "10 vervuilende bestelbussen uit de stad  Dit resulteert in aanzienlijk minder   fijnjstof en CO2 uitstoot en een betere doorstroom in het verkeer"  

Kent Utrecht zo weinig autoverkeer dat Decisio meent dat 10 bussen dit kunnen bereiken? veelzeggend!

 

 

 

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: