Kenniscentrum voor fietsbeleid

Fietsberaadpublicatie 6. Fietsstraten in hoofdfietsroutes; Toepassingen in de praktijk

Fietsberaad
2005
plaatje

Rapport over fietsstraten; tegelijk een CROW-publicatie. Met een catalogus vol foto's van mogelijke uitvoeringsvormen. Let op: In het najaar van 2016 is er een nieuwe discussienotitie verschenen.

Klik hier om naar de discussienotitie uit 2016 te gaan.

Goudappel Coffeng heeft voor het Fietsberaad een onderzoek uitgevoerd om de vraag te
beantwoorden wat nut, noodzaak en mogelijkheden van fietsstraten zijn. Deze publicatie bestaat uit drie delen, die elk zelfstandig, onafhankelijk van de andere twee delen leesbaar zijn.
Deel I: Hoofdfietsroutes in de praktijk
In omschrijvingen van fietsstraten als functioneel begip speelt de term ‘hoofdfietsroutes’
een belangrijke rol. Wat zijn hoofdfietsroutes in de praktijk (qua functie, relatie met andere
fietsroutes, vormgeving etc.) en in welke mate komen daar fietsstraten voor of kunnen die
zinvol gerealiseerd worden?
Deel II: De waarde van fietsstraten
Een omschrijving van wat fietsstraten (kunnen) zijn op functioneel niveau: functie, kenmerken, positie in fietsnetwerken, toegevoegde waarde in de praktijk.
Deel III: De vormgeving van fietsstraten
Een voorbeeldencatalogus van de vele uitvoeringsvormen die reeds in de praktijk functioneren. De uitvoeringsvormen zijn geclusterd naar vormgevingskenmerken.

Artikel
Ursula Lehner-Lierz , Fietsverkeer
2002
De fietsstraat kent in Duitsland al een lange geschiedenis, bijvoorbeeld in Bremen en Krefeld. Toch zijn fietsstraten ook daar niet echt doorgebroken. [Fietsverkeer - 2002]
Artikel
Otto van Boggelen en Hans Baggerman , Verkeerskunde
1998
Directe fietsroutes door verblijfsgebieden vragen een zorgvuldige aanpak.(Zelfs nu de voorrang is geregeld).
Artikel
2004
De aanduiding fietsstraat is niet zinvol als ontwerpvorm, maar alleen als een soort Duurzaam Veilig-wegcategorie: een hoofdfietsroute door verblijfsgebied. Een beschrijving van de functionele eisen voor dergelijke fietsstraten.
Rapport
Pau Tjioe Kho , Gemeente Haarlem
2006
Gebruikersonderzoek over een nieuwe fietsstraat (Venkelstraat), met resultaten die vragen om extra maatregelen. De inrichting wordt voor fietsers onduidelijk gevonden; 61% gaat opzij als een auto van achteren nadert.
Rapport
J.A. Waagmeester - Goudappel Coffeng , Goudappel Coffeng
2005
Het eerste gemeentelijk fietsstratenplan in Nederland.
Artikel
2005
Short description of what is new in the second edition of Ontwerpwijzer Fietsverkeer.
Artikel
Otto van Boggelen en Hans Baggerman , Verkeerskunde
1998
Direct cycling routes through residential areas require a meticulous approach (even though the priority issue has been taken care of).
Notitie
Rico Andriesse (Goudappel Coffeng) en Otto van Boggelen (CROW-Fietsberaad) , CROW-Fietsberaad
2016
In deze notitie worden de ervaringen met fietsstraten op een rij gezet en vertaald in aanbevelingen voor de vormgeving van fietsstraten.

Er zijn nog geen reacties geplaatst

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: