Kenniscentrum voor fietsbeleid

Fietsgebruik kan fors toenemen bij nieuw fietsbeleid

2017
plaatje

Het fietsgebruik kan bij verdere verbetering van de elektrische fiets - en het fietsnetwerk - fors groeien. Maar daar is dan wel extra beleid voor nodig.

Dat blijkt uit de Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse 2017 van het ministerie van IenM. De analyse komt eens in de vier jaar uit en geeft een beeld van de ontwikkeling van de mobiliteit op de lange termijn, tot 2040.

De analyse laat zien dat de mobiliteit in het personen- én het goederenvervoer toeneemt. In het personenvervoer is de groei vooral zichtbaar bij de auto met 17% in een laag groeiscenario tot 44% in een hoog groeiscenario.  Ook het treingebruik neemt toe (+27%  tot +45%). In mindere mate is er groei bij bus, tram en metro (+8%  tot +31%).

Het totale aantal fietskilometers zal tot 2040 alleen in het hoge scenario groeien (+3%), in het lage scenario voorspellen de modellen zelfs een beperkte afname van het aantal kilometers (-4%).

In de steden is echter sprake van sterkere groei van de fiets. En fietsen neemt, in lijn met de groei van het gebruik van het OV, sterk toe in het voor- en natransport (+15% - +30%). Voor- en natransport per fiets heeft echter een laag aandeel in het totaal aantal fietskilometers (+5% - +10%).

Bij de analyses horen wel enkele kanttekeningen. De lage groei van de fiets kan verklaard worden door het stijgende gebruik van de auto en OV. Door de economische groei en dus inkomensgroei, dalende kosten van betaald vervoer in de scenario’s en verbeteringen in het netwerk (weg en OV) is er met name sprake van een groei van OV- en autoverplaatsingen en -kilometers. Daarnaast zijn voor de fiets geen kwaliteitsverbeteringen in het netwerk verondersteld. Dat is bij de auto en het OV wel het geval. Dit betekent in beide gevallen dus een betere “concurrentiepositie” voor auto- en OV-vervoerwijzen ten opzichte van de fiets. Tot slot heeft het beschikbaar stellen van een OV-studentenkaart voor MBO-studenten jonger dan 18 jaar ook een negatief effect op het fietsgebruik van die groep.

In alle scenario’s is wel te zien dat de afstanden die met de fiets worden afgelegd langer worden. Hierin is het effect van de e-bike terug te zien. Het aandeel van de e-bike kan richting de toekomst harder stijgen. Ook kan het beleid voor fietsers in de stad een vlucht nemen (verbetering van netwerken). Dan blijkt dat het fietsgebruik veel harder (+28%) kan groeien dan in het referentiescenario. 

Rapport
2017
De Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse (NMCA) brengt potentiële ontwikkelingen op de lange termijn in beeld voor wegen, vaarwegen, spoorwegen en het regionaal openbaar vervoer. De analyse richt zich daarbij zowel op personenvervoer als op goederenvervoer.
Roland Haffmans (-)
02-05-2017 @ 14:32

@: ".. dat de afstanden die met de fiets worden afgelegd langer worden. Hierin is het effect van de e-bike te zien."

Of meer het effect van de ruimtelijke inrichting met schaalvergroting e.d.

Roland Kager (Studio Bereikbaar)
01-06-2017 @ 12:35

@ "Voor- en natransport per fiets heeft echter een laag aandeel in het totaal aantal fietskilometers (+5% - +10%)".

Alleen al de spreiding in deze schatting laat zien dat hier niet echt de focus op lag. Initiele detail (GPS)data laat echter zien dat het aandeel fietskilometers in stedelijk gebied voor 30% tot 45% uit fietskilometers van of naar stations bestaat, en tendens stijgend.

Ook de door de NMCA veronderstelde groei van 15%-30% in 20 jaar is heel anders dan de gerealiseerde groei van 4% a 5% per jaar gedurende de afgelopen 15 jaar. Maar goed. Die was ook niet vooraf voorspeld door de NMCA? Als deze percentages inderdaad correct zijn overgenomen uit NMCA; ik ben heel benieuwd welke verklaring de NMCA in petto heeft dat het aantal fietskilometers van en naar de trein (+15-30%) langzamer gaat groeien dan treingebruik in zelfde periode (+27-45%) terwijl dit al 15 jaar compleet tegengesteld is? Om maar iets willekeurigs te noemen; gaan die 50.000 nieuwe woningen in Amsterdam soms binnen 1-1.5km wandelafstand vanaf CS, Zuid of Amstel gebouwd worden?

Roland Haffmans (-)
01-06-2017 @ 14:58

Roland Kager,

@: "(GPS)data laat zien dat het aandeel fietskilometers in stedelijk gebied voor 30% tot 45% uit fietskilometers van of naar stations bestaat"

Gelet op het geringe OV aandeel in de totale verplaatsingen is dit % onmogelijk.

Roland Kager (Studio Bereikbaar)
01-06-2017 @ 15:17

@Roland Haffmans

Verplaatsingen naar het station zijn doorgaans langer dan andere verplaatsingen, daarom is het wel degelijk mogelijk. Verder is dit (hoge) percentage uitsluitend gemeten in stedelijk gebied, het betreft niet het gemiddelde van Nederland. Tot slot varieert het percentage naarmate de afstand van omliggende station(s) en de grootte daarvan.

Daarbij zijn dit soort specifieke trends in 'stedelijk gebied' -zoals je met me eens zal zijn- van bijzonder belang en geen willekeurige bijzaak, juist omdat daar de meeste groei in fietskilometers wordt geregistreerd en hier complexe vraagstukken spelen waarbij de geprognotiseerde fietstrends belangrijke input kunnen zijn. Deze NMCA helpt daar op deze wijze niet bij.

Overigens, velen zullen wel eens in een stad fietsen zonder dat ze in deze stad woonachtig zijn? Ook voor al deze fietskilometers (en dat zijn er opgeteld heel wat) geldt dat de meerderheid hiervan in verbinding staan met stations.

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: