Kenniscentrum voor fietsbeleid

Fietsparkeernormen Den Haag (bijdrage CVS 2013)

Diede Labots (gemeente Den Haag), Frans Botma (gemeente Den Haag), Rico Andriesse (Goudappel Coffeng)
2016

Deze paper geeft aan hoe fietsparkeernormen voor voorzieningen, kantoren en bedrijven worden ontwikkeld. Het betreft een bijdrage aan het Colloquium Vervoersplanologisch Speuwerk van 2013.

Bestand. Klik om de link te openen (opent in een nieuw venster):

In de afgelopen jaren is het fietsgebruik in Den Haag fors toegenomen. De gemeente voorziet een verdere groei van het fietsgebruik in de komende jaren. De doorgaande groei van het fietsgebruik vraagt om nieuwe oplossingen voor fietsparkeren, waarbij rekening wordt gehouden met de aanwezigheid van voldoende fietsparkeerplaatsen èn met de kwaliteit van de openbare ruimte in de stad. Het fietsparkeerbeleid wordt daarmee langzaam volwassen. Eén van de onderdelen van het fietsparkeerbeleid van de gemeente Den Haag is het stellen van fietsparkeerplannen bij bouwplannen. Bij nieuwe bouwontwikkelingen moet de fietsvraag voldoende gefaciliteerd worden. De gemeente Den Haag heeft in de Haagse Nota Mobiliteit aangegeven dat er normen voor fietsparkeren moeten worden ontwikkeld voor voorzieningen, kantoren en bedrijven. In deze paper is aangegeven hoe deze parkeernormen worden ontwikkeld. Er wordt ingegaan op het onderzoek van Goudappel Coffeng waarin is aangegeven hoe de kwantitatieve behoefte naar fietsparkeerplaatsen wordt bepaald. Daarnaast wordt aangegeven welke uitgangspunten gelden voor het toepassingskader van de fietsparkeernormen. Tot slot wordt ingegaan op de historische parallel tussen autoparkeren en fietsparkeren aan de hand van de situatie in de Grote Marktstraat.

Er zijn nog geen reacties geplaatst

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: