Kenniscentrum voor fietsbeleid

Fietsparkeertool

2011

Met Fietsparkeertool kunt u de behoefte aan fietsparkeervoorzieningen bij een functie berekenen en eigen tellingen invoeren. 

Met de Fietsparkeertool kunt u eenvoudig het gewenste aantal fietsparkeerplaatsen bij bijvoorbeeld een supermarkt, een school of een kantoor berekenen. U hoeft alleen het type functie, de locatie en de omvang van de functie in te voeren. De grootte van de functie kan uitgedrukt worden in verschillende eenheden. Bijvoorbeeld in m2 bvo, m2 vvo of het aantal kassa’s bij een supermarkt.

De Fietsparkeertool biedt tevens de mogelijkheid om eigen tellingen in te voeren. U kunt dan eenvoudig het gewenste aantal fietsparkeervoorzieningen volgens de kencijfers vergelijken met de tellingen. Het Fietsberaad gebruikt uw telling om de kencijfers ;nauwkeuriger te maken. Daarom roept CROW-Fietsberaad roept de vakwereld op om zoveel mogelijk tellingen uit te voeren in de eigen omgeving: op kantoor, bij de supermarkt, bij de eigen woningen, bij de school van de kinderen, et cetera. Hiervoor kunt u gebruik maken van een telformulier.

Klik hier om naar de Fietsparkeertool te gaan (deze opent in een nieuw scherm).

Nadere toelichting

  • De Fietsparkeertool is bedoeld voor solitaire functies. De geparkeerde fietsen in de directe omgeving zijn van gebruikers of bezoekers van deze functies. De Fietsparkeertool is dus niet geschikt voor gemengde gebieden, zoals binnensteden.
  • De Fietsparkeertool corrigeert voor het gemiddelde fietsgebruik in een gemeente. In gemeenten met een gemiddeld hoger fietsgebruik is de behoefte aan fietsparkeervoorzieningen groter. Voor een aantal gemeenten ontbreken de cijfers over het fietsgebruik nog. Klik hier voor cijfers over fietsgebruik per gemeente.
  • Voor kantoren wordt een onderscheid gemaakt tussen fietsen van werknemers en fietsen van bezoekers. Het aantal fietsen van werknemers kan ingevuld worden bij 'kantoren (personeel)'. Het aantal fietsen van bezoekers kan ingevuld worden bij 'kantoren met baliefunctie (bezoekers)'.
  • Ook treinstations zijn niet opgenomen in de Fietsparkeertool. Voor informatie over de Fietsparkeercapaciteit bij uw station kunt u contact opnemen met ProRail.
  • De tool houdt slechts beperkt rekening met een eventuele groei van het fietsgebruik. Standaard 20% bovenop het getelde aantal fietsen. Hierin is tevens verdisconteerd dat enige overcapaciteit gewenst is, omdat fietsers de lege plekken ook moeten kunnen vinden.
  • Op de achterzijde van het telformulier treft u informatie over de beste momenten om te tellen.
  • Als de gewenste functie waarvoor u tellingen heeft niet voorkomt in de Fietsparkeertool, kunt u deze functie zelf toevoegen.

Achtergrond

De Fietsparkeertool maakt onderdeel uit van een onderzoek dat moet resulteren in nieuwe en nauwkeuriger kencijfers voor het fietsparkeren. De voorlopige kencijfers zijn verwerkt in de tool. Om tot nieuwe kencijfers te komen, worden twee sporen gevolgd. Enerzijds wordt de behoefte aan fietsparkeerplekken bepaald op basis van algemene gegevens van de functie, zoals het aantal bezoekers, het maatgevende uur en de modal split. Dit is vergelijkbaar met aan aanpak voor autoparkeren op verkeersgeneratie.nl. Aan de andere kant is in het voorjaar van 2009 een groot aantal tellingen verricht. Om de kencijfers nauwkeuriger te maken voor zoveel mogelijk functies, zijn echter veel meer tellingen nodig. Daarom biedt de Fietsparkeertool de mogelijkheid om ook eigen tellingen in te voeren. De gebruiker kan de eigen telling meteen vergelijken met het aanbevolen aantal fietsparkeerplekken volgens de kencijfers.  De definitieve fietsparkeerkencijfers worden opgenomen in een herziening van de CROW-leidraad Fietsparkeren

Artikel
Ewoud Vink (gemeente Bernheze), Michel van der Kraan (basisschool De Beekgraaf), Otto van Boggelen (Goudappel Coffeng) , Verkeerskunde
2004
Verkeerskunde-artikel over het fietsparkeerplan van de gemeente Bernheze 
Nieuws
2005
Bij oudbouw woningen zonder een berging zou men op straat rekening moeten houden met circa 1,3 fietsparkeerplek. Is er - meestal bij nieuwere woningen - wel een berging, dan volstaat 0,5 fietsparkeerplek op straat per woning. Dit is de uitkomst van een onderzoek naar fietsparkeren bij de woning, gehouden in Amsterdam.
Rapport
Ewoud Vink (gemeente Bernheze), Otto van Boggelen (Goudappel Coffeng) , Gemeente Bernheze
2004
Uit het Fietsparkeerplan van de gemeente Bernheze het hoofdstuk over basisscholen. Op basis van een praktijkinspectie worden aanbevelingen gedaan. 
Nieuws
2007
De fietsenberging bij de woning is een aantal jaren geleden uit het bouwbesluit geschrapt. Minister Vogelaar gaat na of die beslissing wellicht herzien moet worden. Maar er zijn meer hindernissen die het fietsparkeren bij de woning lastig maken. De kanteldeur van de privégarage is daar een voorbeeld van.
Beleidsnota
Ria Hilhorst , IVV, Gemeente Amsterdam
2008
De notitie schetst het kader waarbinnen de gemeente Amsterdam fietsparkeervoorzieningen realiseert en maatregelen neemt om het gebruik van stallingen te bevorderen.
Nieuws
2008
In het Bouwbesluit is geen eis meer opgenomen om een bergruimte te realiseren bij nieuwbouwwoningen. Daardoor kunnen gemeenten in dergelijke situaties niet eisen dat er fietsvoorzieningen gerealiseerd worden. Utrecht probeert het soms via een omweggetje.
Rapport
SOAB , AVV
2000
Onderzoek in opdracht van AVV inzake 'Richtlijnen rond de capaciteitsbepaling van fietsparkeervoorzieningen bij solitaire functies in stedelijk gebied';
Notitie
Fietsberaad
2010
Notitie met fietsparkeerkencijfers, waarmee bepaald kan worden hoeveel fietsparkeerplekken er nodig zijn bij een functie.
Notitie
Fietsberaad
2010
Facts and figures on bicycle parking, allowing a calculation how many bicycle parking spaces are necessary for specific functions
12-10-2009 @ 14:49

het is mij onduidelijk waar ik HET AANTAL geparkeerde fietsen bij mijn kantoor moet invullen. Bovendien: bedoelt u het aantal fietsen van medewerkers in de besloten fietsenkelder plus het aantal fietsen van bezoekers van het kantoor buiten? Hoe groot is de straal erom heen ?

Otto van Boggelen (CROW-Fietsberaad)
13-10-2009 @ 09:33

In de Fietsparkeertool wordt onderscheid gemaakt tussen het aantal geparkeerde fietsen van werknemers en van bezoekers. Als u de functie 'wonen en werken' kiest, kan bij het type gekozen worden voor 'Kantoren (personeel)' . Dit zijn dus alleen de fietsen van de werknemers. Daarnaast kan gekozen worden voor 'Kantoren met baliefunctie (bezoekers)'. Dit zijn de bezoekers. Hoe groot de straal om het kantoor is waarbinnen de fietsen van bezoekers staan, is moeilijk te zeggen. Dat blijft een inschatting.

Pierre Ruijter (Fietsersbond)
03-11-2009 @ 11:27

Bij mij in de schuur staan 4 fietsen.

Wij kunnen onze kont niet keren.

A.A. Krikke
03-11-2009 @ 18:06

1 bakfiets,

1 toerfiets,

1 racefiets,

1 vouwfiets,

1 velomobiel,

en 1 ligfiets.

mijn zoons hebben elk een bukfiets,

8 fietsen in totaal dus, en nog 1 op mijn verlanglijstje ;)

Ivo Smit (Fietsersbond Renkum)
03-11-2009 @ 19:34

in onze (2 persoonshuishouden) garage staan: 2 stads-, 2 trekking-, 1 race 1 vouw en 1 motorfiets

Marina Govaert de Groene (Fietsersbond)
04-11-2009 @ 20:03

bij ons staan de trekkingbikes in de garage, 1 mountainbike, een stadsfiets en de fiets waarop mijn man naar zijn werk rijdt 5 fietsen dus voor 3 personen.

23-11-2009 @ 17:03

1 stadsfiets, 1 toerfiets, 1 elektrische fiets, 1 vouwfiets,

1 ligfiets basic (Flevobike), 1 ligfiets Greenmachine (Flevobike).

M.W. Dingemans

Jan van der Horst (Fietsersbond)
28-06-2010 @ 11:04

Bij de tellingen op bestemmingen is het vaak lastig om de functie van de bestemming te isoleren van andere functies, bijvoorbeeld een buurtsuper van wonen of zorg. Bij mijn telling GWC Kanaleneiland en AH Baijeknoop bleven er sávonds laat ook nog vrij veel fietsen achter, zo'n 5-25% per deellocatie (zwerffietsen?).

A.M. Venselaar (Fietsersbond Afdeling)
10-08-2016 @ 14:08

Is de tool inmiddels weer beschikbaar?

Otto van Boggelen (CROW-Fietsberaad)
10-08-2016 @ 14:27

Nee, de tool is nog niet beschikbaar, maar er wordt nu wel aan gewerkt. Ik zal een reactie plaatsen als de tool weer beschikbaar is, waar allen die eerder een reactie geplaatst hebben een notificatie van krijgen.

20-10-2016 @ 14:08

De fietsparkeertool is enige tijd buiten werking geweest, maar is inmiddels weer online,

groet Linda Heilmann

Piet van der Linden (Fietsersbond landelijk bureau)
18-04-2017 @ 09:15

Fietsparkeertool doet het niet in Edge. In Chrome kan ik slechts eenmalig gegevens invullen, dus niet bijv. de grootte aanpassen en opnieuw laten berekenen. Verder lijkt het dat ik bijv. bij functie 'supermarkt' bij de grootte mag kiezen tussen m2 bvo, m2 vvo, aantal kassa's, overig maar als ik eerst bvo hebben opgegeven en op verder klik, dan terug ga en vvo intik en verder klik dan staat er toch weer het resultaat van m2 bvo .

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: