Kenniscentrum voor fietsbeleid

Gecombineerd gebruik van fiets en openbaar vervoer - maart 1993

C.D. van Goeverden & B. Egeter , TU Delft
2017

Verwachte effecten op de vervoerswijzekeuze van optimale fietsbeschikbaarheid in voor- en natransport

Bestand. Klik om de link te openen (opent in een nieuw venster):

Rapport opgesteld door de Technische Universiteit Delft, Vakgroep Verkeer in opdracht van het Ministerie Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal voor het Vervoer. Eén van de mogelijkheden om het totaal aantal geproduceerde autokilometers te reduceren, en daarmee de door het vervoer veroorzaakte aantasting van het leefmilieu, is om autoverplaatsingen te vervangen door verplaatsingen waarin een gecombineerd gebruik gemaakt wordt van fiets en openbaar vervoer. In deze studie wordt het te verwachten effect op de vervoerwijzekeuze bepaald van het opheffen van bestaande beperkinge (t.a.v. beschikbaarheid en stalling) aan fietsgebruik in het voor- en natransport op het openbaar vervoer. Centraal in de analyse staat de te realiseren verplaatsingstijdfactor (VF): de verhouding tussen de verplaatsingstijd per openbaar vervoer en die per auto. Het blijkt dat (op basis van een analyse van het verplaatsingsgedrag in 1988) een vermindering van het autogebruik bereikt kan worden van 1,2% van de totale jaarlijkse autokilometrage; het aantal reizigerskilometers, afgelegd met verbindend openbaar vervoer zal hierdoor met 14% toenemen.

De doelstelling van deze studie is: Het bepalen van de te verwachte wijzigingen in de vervoerwijzekeuze, als aangenomen wordt dat bestaande beperkingen aan het gebruik van de fiets in voor- en natransport op het openbaar vervoer zijn opgeheven. Deze  beperkingen betreffen de beschikbaarheid van een fiets en de aanwezigheid van voldoende stallingsfaciliteiten.

Etienne Bral (Fietsersbond)
08-09-2017 @ 16:39

Zeer technisch, maar als je het leest zijn er veel AHA-Erlebnisse. Alleen veel te technisch en te weinig oog voor de fietser als mens. Nu snap ik de samenwerking tussen de academische ziekenhuizen (Erasmus, Leiden, VU Amsterdam) en de technische universiteit. Luchtvervuiling, COPD of pre-COPD komen hier, maar ook in het rapport van de Gezondheidsraad  over meer bewegen ( 2017), niet naar voren. Lees de brochure van de Air Quality Index: https://www3.epa.gov/airnow/aqi_brochure_02_14.pdf en realiseer je dat een heleboel potentiële fietsers afhaken, omdat ze teveel lichamelijke problemen krijgen door het fietsen in vervuilde lucht.  Zoals ook in de brochure staat zijn vooral kinderen er het slachtoffer van. Maar hoofstuk 2 van dit TU-rapport vind ik het interessantst. Hoe autobeztters al na 30 minuten afhaken, terwijl doorgewinterde fietsers pas na een uur fietsen afhaken (tabel 2.3). Jammer dat er geen verbanden met regen, wind en temperatuur konden worden gelegd. De toename van fietsgebruik en de afname van autogebruik door een verbetering aan de "woningzijde" en een nog grotere facilitering aan de "actieviteitenzijde" moeten we meer toetsen met de huidige parameters. Ik denk dat er een veel grotere toename heeft plaatsgevonden dan in het rapport is vermeld. Je kunt het autogebruik ook ontmoedigen. Automobilisten zijn daar het beste in door elkaar in de weg te zitten: files tijdens de spits en erbuiten!  Als je al bekijkt dat er in bepaalde steden de verplaatsingen tot 45 minuten voor meer dan 60 procent gedaan worden door fietsers, bijvoorbeeld Groningen: http://begroting.groningen.nl/p11013/7-1-fiets, ja dan zijn de genoemde percentages niet meer van deze tijd, gelukkig. 

Etienne Bral actief lid Fietsersbondafdeling Delft e.o.

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: