Kenniscentrum voor fietsbeleid

Index Ontwerpwijzer Fietsverkeer CROW-publicatie 230

Peter Kroeze (Ligtermoet & Partners) , CROW
2006

De Ontwerpwijzer Fietsverkeer (CROW-publicatie 230) is het standaardwerk voor ontwerpers en beleidsmakers. Deze index helpt bij het vinden van de gewenste informatie. Let op: de Ontwerpwijzer Fietsverkeer is in 2016 geactualiseerd. 

Bestand. Klik om de link te openen (opent in een nieuw venster):

U kunt de publicatie bestellen via de website van CROW.

In 2006 publiceerde het CROW de Ontwerpwijzer Fietsverkeer, de opvolger van Tekenen voor de Fiets. Helaas ontbreekt een index. Door bijgevoegde index te downloaden, kan men makkelijk digitaal zoeken op trefwoorden. Of zoek het woord op deze pagina (CRL-F in Explorer). Inmiddels is ook de nieuwe editie van Ontwerpwijzer Fietsverkeer (2016) uitgebracht. Deze bestaat uit het boek met daarbij online kennis (waaronder de digitale versie van het boek). In deze digitale versie kunt u eenvoudig met zoekwoorden door de uitgave zoeken en is de zoekindex niet meer nodig. Bestel het boek in de CROW-webshop: www.crow.nl/fietsverkeer

TREFWOORDEN [ hoofdstuk (voorzieningenblad) ]

a
aansluiting, driehoeks- [ 6 ]
aantrekkelijkheid [ 2,3 ]
aanzien weg [ 4 ]
achterwaarts inparkeren [ 5 (v) ]
afmeting fietsparkeerplaats [ 8 ]
afmeting, fietser [ 3 ]
afmeting, fietsparkeervoorziening [ 3 ]
afrijcapaciteit [ 6 ]
afrit [ 6 ]
afsluitpaaltje [ 5 (v) ]
afstand [ 3 ]
afstandsklasse [ 1 ]
afwatering [ 7, 8 ]
afweging, verhardingsconstructies [ 7 ]
afzetting [ 9 ]
Ahob [ 6 ]
Aki [ 6 ]
alle richtingen groen [ 6, 6(V) ]
analyse [ 1,8 ]
analyse aanbod [ 8 ]
analysemogelijkheden [ 3 ]
anti-diefstalkwaliteit [ 8 ]
arbeidsplaatsen [ 3 ]
asfalt, rood [ 7 ]
asfaltverharding [ 7 ]
asmarkering [ 5 ]
asmarkering fietspad [ 5 (v) ]
atb [ 3 ]
Atb-en [ 3 ]
autoluw [ 3 ]
autovrij [ 5 ]
b
BABW [ 4 ]
bakfiets [ 5 ]
barrière [ 4 ]
barriere, fysieke [ 4 ]
barrière, lijn- [ 4 ]
barrière, opheffen [ 4 ]
barrière, psycologische [ 4 ]
basisnetwerk [ 4 ]
bebording fietsoversteek [ 6 ]
begrijpelijkheid [ 4, 5 ]
belastbaarheid, fysieke [ 3 ]
belastbaarheid, mentale [ 3 ]
belasting [ 3 ]
beleid [ 1 ]
berijdbaarheid [ 5 ]
bermen [ 7 ]
beslispunt [ 7 ]
bestemmingen [ 4 ]
bestemmingsgebied [ 4 ]
betontegels [ 7 ]
bewaakt stallen [ 8 ]
bewegwijzering [ 4, 7 ]
bewegwijzering, stappenplan [ 7 ]
bezettingsgraad [ 8 ]
bezoekers [ 8 ]
blikveld [ 5 ]
blokmarkering [ 6 ]
bochtigheid [ 4, 5 ]
bogen [ 3 ]
boog, horizontale [ 3 ]
boog, verticale [ 3 ]
boogstraal [ 3 ]
boomwortelbestendige fundering voor fietspaden [ 7(v) ]
boomwortels [ 7 ]
botssnelheid [ 6 (v) ]
bouwbesluit [ 8 ]
brandstofverkooppunt [ 5 ]
breedte [ 3 ]
breedte, fiets [ 3 ]
bromfiets [ 4 ]
brommobiel [ 5 ]
brug [ 6 ]
btm-halte [ 8 ]
buitengebied [ 4 ]
bundeling [ 4 ]
bus [ 5 ]
busbaan [ 4, 5 ]
bushalte [ 4, 5 ]
busstrook [ 4, 5 ]
buurtniveau [ 4 ]
buurtstalling [ 8 ]
by-pass [ 6 ]
c
capaciteit, fysieke [ 1 ]
capaciteit, mentale [ 1 ]
capaciteitsverlies [ 5 ]
categorisering [ 4, 5 ]
cementbeton [ 7 ]
centreerstrook [ 5 ]
centrumgebied [ 8 ]
combipad [ 5 ]
comfort [ 2, 4 ]
conflicten langzaam verkeer buiten regeling houden [ 6(v) ]
conflicten, dwars [ 4 ]
conflicten, eenzijdig [ 4 ]
conflicten, frontale [ 4 ]
conflictpunt [ 5 ]
confrontatie vervoerswijzen [ 4 ]
continuïteit [ 5 ]
cyclustijd [ 6 ]
d
deelconflict [ 5 ]
deelconflicten toelaten [ 6 (v) ]
detectie [ 6 ]
dimensionering [ 7 ]
directheid [ 2 ]
directheid, in afstand [ 4 ]
directheid, in tijd [ 4 ]
discomfort [ 2 ]
distributie [ 4 ]
dode hoek [ 6 ]
doorgang [ 5 ]
doorrijkans [ 6 ]
doorzetten verharding bij zijweg [ 6 ]
driehoeksaansluiting [ 6 ]
drietakskruispunt [ 6 (v) ]
duurzaam veilig [ 2 ]
dwarsconflict [ 6 ]
dwarsvlakheid [ 9 ]
e
éénrichtingsverkeer [ 4 ]
eisen hoofdfietsroutes [ 4 ]
eisen netwerk [ 4 ]
eisen wegvakken [ 5 ]
energie [ 3 ]
enkelstrooksrotonde [ 6 ]
enkelstrooksrotonde, met vrijliggend fietspad in de voorrang [ 6 ]
enkelstrooksrotonde, met vrijliggend fietspad uit de voorrang [ 6 ]
erftoegangsweg [ 2, 4 ]
esthetische aspecten verharding [ 7 ]
Evaluatie [ 1 ]
evaluatie, netwerk [ 9 ]
evalueren [ 1,9 ]
extra realisatie fietsrichtingen [ 6(v) ]
f
fasevolgorde [ 6 (v) ]
faunapassage [ 4, 6 (v) ]
fiets(structuur)plan [ 1 ]
fiets-/bromfietspad [ 5 ]
fiets-/loopstrook [ 5 ]
fietsbalans, aspecten [ 9 ]
fiets-fietsersysteem [ 2 ]
fietsgebruik [ 1 ]
fietsgoot [ 6 ]
fietshandwijzers [ 7 (v) ]
fietskluis [ 8 ]
fietslift [ 6 ]
fietsmodel [ 4 ]
fietsnerwerken, verknopen van [ 4 ]
fietsnetwerk, recreatief [ 4 ]
fietsnetwerk, utilitair [ 4 ]
fietsoversteek (tweerichtingsverkeer) over zijweg [ 6 ]
fietsoversteek op wegvak, met voorrang voor fietsroute [ 6 ]
fietsoversteek, ongelijkvloerse [ 6 (v) ]
fietsoversteek, over zijweg [ 6 (v) ]
fietsoversteken in twee richtingen (vri) [ 6(v) ]
fietspad [ 4 ]
fietspad, solitair [ 5 ]
fietspad, vrijliggend [ 5 ]
fietsparkeerbeleid [ 8 ]
fietsparkeernormen [ 8 ]
fietsparkeersysteem [ 8 ]
fietsparkeervoorziening [ 8 ]
fietsparkeren [ 8 ]
fietsparkeur [ 8 ]
Fietsplatform [ 4,5,6 ]
fietsroute [ 4,5,6 ]
fietsroute, landelijke [ 4 ]
fietsroutes, landelijke [ 4 ]
fietsstraat [ 4 ]
fietsstraat ,fietsers aan de zijkant [ 5 (v) ]
fietsstraat, fietsers meer middenop [ 5 (v) ]
fietsstraat, gemengd profiel [ 5 (v) ]
fietsstrook [ 4, 5 ]
fietsstrook, twee rijlopers [ 5 (v) ]
fietsstrook, één rijloper [ 5 (v) ]
fietsstructuurplan [ 1 ]
fietssymbool [ 5, 5(v) ]
Fietsverplaatsingen, aandeel [ 1 ]
fietsvriendelijke infrastructuur [ 1, 2 ]
fietsweg [ 4, 5 ]
fietswrak [ 8, 9 ]
functie [ 2 ]
functioneel ontwerpen [ 2 ]
functionele kwaliteit [ 8 ]
fundering [ 7 ]
funtionele indeling [ 5 ]
g
gangpad [ 3 ]
gebied, landelijk [ 4 ]
gebiedsgrootte [ 4 ]
gebiedsontsluitingsweg [ 2, 4 ]
gebruik [ 2, 4 ]
gebruik, maatgevend [ 5 ]
gebruiksoppervlakte [ 8 ]
gehandicaptenvoertuig [ 5 ]
geleed profiel [ 5 ]
geleiding [ 5 ]
gelijkwaardigheid [ 6 ]
gemengd verkeer [ 4 ]
GIS [ 4 ]
gladheid [ 9 ]
gratis stallen [ 8 ]
grenswaarde [ 9 ]
groen [ 7 ]
groene golf [ 6 (v) ]
gunstige fasevolgorde voor linksafslaande fietsers [ 6(v) ]
gunstige wachtstand voor fietsers [ 6(v) ]
h
haaientanden (driehoeksmarkering) [ 6 ]
halte openbaarvervoer [ 8 ]
haltekom [ 5 ]
hb-matrix [ 4 ]
helling, neergaande [ 3 ]
helling, opgaande [ 3 ]
hellingbaan [ 6 ]
Hellingen [ 3 ]
hellingshinder [ 4, 5 ]
hellingspercentage [ 3, 6 (V) ]
hemelwaterafvoer [ 7 ]
herkenbaarheid [ 4 ]
herkomsten [ 4 ]
herkomstgebied [ 4 ]
hinderlijk geplaatste fietsen [ 8 ]
hoofdeisen [ 1, 2 ]
hoofdfietsroute [ 4 ]
hoofdfietsroute, kruisende [ 6 ]
hoofdrijbaan [ 6 ]
Hoogte [ 3 ]
hoogte, fiets [ 3 ]
Hoogteverschil [ 3 ]
i
inbuigen [ 4, 6 ]
inbuigend fietspad / uitbuigende rijbaan [ 6 ]
informeel voorrangsgedrag [ 5 ]
inpassing, ruimtelijke [ 6 ]
inrichtingseisen [ 2 ]
inspectie [ 9 ]
Instabiliteit [ 3 ]
integraal ontwerpen [ 1 ]
integrale aanpak [ 1 ]
integratie [ 4 ]
integratie, netwerk- [ 4 ]
intensiteitscriterium [ 4 ]
interlokaal [ 4 ]
j
juridische aanduiding fietsvoorzieningen [ 5 (v) ]
k
kabels en leidingen [ 7 ]
kalibratie [ 4 ]
kantstrook [ 5 ]
kettingpontje [ 4 ]
keuren [ 1,9 ]
keuringsmethode [ 9 ]
keuzeschema [ 4 ]
keuzeschema, wegvakken binnen de bebouwde kom [ 5 ]
keuzeschema, wegvakken buiten de bebouwde kom [ 5 ]
keuzetabel, kruispuntoplossingen GOW - erftoegangsweg [ 6 (v) ]
keuzetabel, kruispuntoplossingen GOW - GOW [ 6 (v) ]
kinderfiets [ 3 ]
klachtenpatroon [ 4 ]
klein onderhoud [ 9 ]
kleur, verharding [ 7 ]
knelpunt [ 1 ]
knelpuntkeuring [ 9 ]
knooppuntnetwerk [ 4 ]
korte cyclustijd [ 6(v) ]
kortsluiting [ 5 ]
kreukelzone [ 2 ]
kruisend verkeer [ 5 ]
kruisingshoek [ 6 ]
kruispunt [ 5 ]
kruispunt, gelijkwaardig [ 6 ]
kruispunt, met voorrang voor fietsroute [ 6 ]
kruispunt, voorrangs- [ 6 ]
kruissnelheid [ 3 ]
kwaliteit [ 2 ]
kwaliteitsindicator [ 4 ]
kwaliteitsniveaus [ 4 ]
l
landbouwverkeer [ 5 ]
landbouwvoertuigen [ 5 ]
landelijke fietsroute [ 4 ]
langsconflict [ 6 ]
langsparkeerhaven [ 5 (v) ]
latente vraag [ 4 ]
lengte, fiets [ 3 ]
letselongevallen [ 5 ]
licht uitbuigen fietspad [ 6 (v) ]
ligfiets [ 3 ]
light rail [ 5 ]
lijnbus [ 5 ]
linksafslaande fietsers bij vri [ 6 (v) ]
lokale route [ 4 ]
luchtweerstand [ 3 ]
luminantie [ 7 ]
m
maaswijdte [ 4 ]
maatregelentoets [ 9 ]
maatsegment [ 5 ]
markeringsmateriaal [ 7 ]
mede-gebruik [ 5 ]
meeverlengen [ 6 ]
meeverlengen fietsrichtingen met andere richtingen [ 6(v) ]
meeverlengen prioriteit openbaar vervoer [ 6(v) ]
mental map [ 4 ]
middengeleider [ 6 ]
modal-split [ 1, 4 ]
modelzones [ 4 ]
motieven [ 1 ]
mountainbike [ 3 ]
multi-modaal [ 4 ]
n
netwerk, recreatief [ 4 ]
netwerk, regionaal [ 4 ]
netwerk, utilitair [ 4 ]
netwerkbenadering [ 1 ]
netwerken, integratie van [ 4 ]
netwerken, knooppunt [ 4 ]
netwerken, verknoping van [ 4 ]
netwerkkarakteristiek [ 4 ]
netwerkkeuring [ 9 ]
netwerkniveau [ 1 ]
netwerkopbouw [ 4 ]
nieuwbouw [ 8 ]
noodstop [ 3 ]
Nota Mobiliteit [ 1 ]
o
obstakel [ 2 ]
obstakelvrees [ 3 ]
ofos [ 6 (v) ]
omrijfactor [ 4 ]
oneffenheden [ 9 ]
ongebruikte fietsen [ 9 ]
ongehinderd doorfietsen [ 6 (v) ]
ongelijkvloerse oplossing [ 6 ]
ongevallen [ 2 ]
ongevalsrisico [ 6 ]
ontmoetingen [ 4 ]
ontmoetingenskans [ 5 ]
ontsluitend [ 4 ]
ontsnippering [ 4 ]
ontwerpeisen [ 5 ]
ontwerpen, functioneel [ 1 ]
ontwerpen, integraal [ 1 ]
ontwerpsnelheid [ 3 ]
onveiligheid, sociale [ 7 ]
onverwachte richting [ 5 ]
oogcontact [ 5 ]
openbaar vervoer [ 4 ]
openbaar vervoer, ontsluitend [ 5 ]
openbaar vervoer, prioriteit [ 6 ]
openbaar vervoer, verbindend [ 5 ]
opgaande helling [ 6 (v) ]
oppervlakte geparkeerde fiets [ 3 ]
oppervlaktebehandeling [ 7 ]
oprijzicht [ 3 ]
oprit [ 6 ]
opsluitbanden voor fietspaden [ 7 ]
opstelgelegenheid, linksafslaande fietsers bij vri [ 6 ]
opstelvak fietsers, op fietspad voor vri [ 6 ]
opvangfietspad [ 5 (v) ]
ouderen [ 2 ]
overgang fietsstrook fietspad [ 5 (v) ]
overgang, spoorwegen [ 6 ]
overgang, verharding [ 7 ]
oversteek, fiets [ 5 ]
oversteek, met middengeleider [ 6 ]
oversteek, met middensteunpunt [ 6 ]
oversteekbaarheid [ 5 ]
oversteeklengte [ 3 ]
oversteekplaats [ 6 (v) ]
oversteektijd [ 3 ]
oversteken [ 2 ]
overzichtelijkheid [ 6 (v) ]
p
pad, solitair [ 5 ]
pad, tweerichtings [ 5 ]
parallelweg [ 4, 6 ]
parkeereenheid [ 3 ]
parkeernorm [ 8 ]
parkeerstrook [ 5 ]
parkeren [ 5 ]
passagedichtheid [ 5 ]
perron [ 5 ]
planning [ 1 ]
poissonproces [ 6 ]
poort [ 6 (v) ]
preventie [ 9 ]
profiel van vrije ruimte [ 3 ]
profiel, krap [ 5 ]
profiel, ruim [ 5 ]
profielbreedte [ 5 ]
programma van voozieningen [ 1 ]
puinverharding [ 5 ]
r
racefietsen [ 3, 4 ]
rafeling [ 9 ]
rastermethode, aangepaste [ 4 ]
realisatiemogelijkheden, extra [ 6 (v) ]
rechtdoorgaande fietsers bij vr [ 6 ]
rechts af langs rood [ 6 ]
rechtsaf door rood [ 6 ]
rechtsaf voor fietsers vrij [ 6 ]
rechtsafslaande fietsers bij vri [ 6(v) ]
recreatief netwerk [ 4 ]
regelen, fietsvriendelijk [ 6 ]
regionaal [ 4 ]
regionaal netwerk [ 4 ]
reismotief [ 1 ]
remmen [ 3 ]
remzicht [ 3 ]
ribbelasfalt [ 5 ]
richtlijn bedrijven [ 8 ]
richtlijn nieuwbouwwoningen [ 8 ]
rijbaan [ 4 ]
rijbaan, gemengd verkeer en partieel eenrichtingsverkeer [ 5 (v) ]
rijbaan, gemengd verkeer [ 5 (v) ]
rijloper [ 4, 5 ]
rijzicht [ 3 ]
ritgeneratie [ 4 ]
roltrap [ 6 (v) ]
rolweestand [ 3 ]
rondritten [ 4 ]
rotonde, enkelstrooks [ 6 ]
rotonde, gemengd verkeer [ 6 ]
rotonde, met bypass [ 6 ]
rotonde, tweestrooks [ 6 (v) ]
route, lokale [ 4 ]
route, ontsluitend [ 4 ]
route, verbindend [ 4 ]
route, verdelend [ 4 ]
routekeuring [ 9 ]
routekeuze [ 4 ]
routekeuzegedrag [ 4 ]
routekeuzevrijheid [ 4 ]
routevorming [ 4 ]
ruiters [ 5 ]
rustplaats [ 7 ]
rustpunt [ 4 ]
s
samenhang [ 2, 4, 9 ]
samenhang, interne [ 4 ]
schaalniveau [ 4 ]
schaderisico's [ 7 ]
scheiden [ 4 ]
scheiding fietspad en hoofdrijbaan [ 5 (v) ]
scheurvorming [ 9 ]
schoolroute [ 5 ]
schrikstrook [ 5, 5 (V) ]
service [ 7 ]
skater [ 5 ]
skeeler [ 5 ]
snelfietspad [ 4 ]
snelheid [ 3 ]
snelheidslimiet [ 5 ]
snelheidsremmende voorziening [ 5 (v) ]
snelheidsverschil [ 6 ]
snorfiets [ 5 ]
sociale activiteit [ 2 ]
sociale veiligheid [ 5 ]
solitair fiets-bromfietspad [ 5 ]
solitair fietspad [ 4 ]
solitair fietspad [ 5, 8 ]
spierkracht [ 2, 3 ]
spoorbreedte [ 3 ]
spoorwegovergang [ 6 ]
stabiliteit [ 2, 3 ]
stadsniveau [ 4 ]
stallingen [ 3 ]
stappenplan [ 4 ]
station [ 8 ]
stationsgebied [ 8 ]
stopafstand [ 2 ]
stopfrequentie [ 4 ]
stopkans [ 5 ]
stopzicht [ 3 ]
straatstenen [ 7 ]
stress-ontwijkend gedrag [ 1 ]
stressor [ 1 ]
stroefheid [ 7 ]
stroomweg [ 2 ]
structuur, ruimtelijke [ 4 ]
stuurafwijking [ 3 ]
stuurbreedte [ 3 ]
suggestiestrook [ 5, 5 (v) ]
t
t-aansluiting [ 6 ]
tegemoetkomend verkeer [ 4 ]
tegenwind [ 3 ]
textuur [ 9 ]
toedeling [ 4 ]
toerfiets [ 3 ]
tram [ 4, 5 ]
trambaan [ 5 ]
tramrails [ 5 ]
trap [ 6 ]
trapfrequentie [ 3 ]
trottoir [ 5 ]
tunnel [ 6 ]
tunnelwand [ 6 ]
tussenberm [ 5 ]
tussenberm fietspad - rijbaan [ 5 (v) ]
tweerichtingspad [ 5 ]
tweerichtingsverkeer [ 4, 5 ]
tweestrooks rotonde met vrijliggend fietspad uit de voorrang [ 6 (v) ]
tweestrooksrotonde, met vrijliggend fietspad in de voorrang [ 6 ]
tweestrookstrotonde [ 6 ]
u
uitbuigen [ 4 ]
uitlooplengte [ 3 ]
uitrit [ 6 ]
uitritconstructie [ 6 ]
uitstoot [ 5 ]
uitvoeringsfase [ 1 ]
uitwijkmanoeuvre [ 5 ]
uitwijkmogelijkheid [ 5 ]
uitwisselfunctie [ 6 ]
unimodaal [ 4 ]
utilitair netwerk [ 4 ]
v
veiligheid [ 2 ]
veiligheidsmarge [ 9 ]
ver uitbuigen fietspad [ 6 ]
verbindend [ 4 ]
verbindingenniveau [ 1 ]
verblijfsgebieden [ 4 ]
verblinding [ 7 ]
verdelend [ 4 ]
verdichtingsmogelijkheden [ 4 ]
vergroten afrij capaciteit verkeer [ 6 ]
verhardingsbreedte, minimale [ 3 ]
vering [ 2 ]
verkeer, overstekend [ 6(v) ]
verkeer, tegemoetkomend [ 6 ]
verkeer,kruisend [ 6 (v) ]
verkeers- en vervoerssysteem [ 2 ]
verkeers- en vervoersysteem [ 2 ]
verkeersaders [ 4 ]
verkeershinder [ 4 ]
verkeerslichten [ 6 (v) ]
verkeerslichten, plaatsing van [ 6 ]
verkeersmodel [ 4 ]
verkeersregeling, onderhoud [ 6 (v) ]
verkeersrelaties [ 4 ]
verkeerssituaties, uniforme [ 4 ]
verkeersvoorziening [ 5 ]
verknopen [ 4 ]
verlichting [ 5 ]
verlichtingssterkte [ 7 ]
verliestijd [ 6 ]
verplaatsingsbehoefte [ 4 ]
versmalling, visuele [ 5 ]
versnellen [ 3 ]
vertragingen [ 4 ]
vervoerwijzekeuze [ 1 ]
verwachtingspatroon [ 6 ]
verwegdetectie [ 6, 6 (v) ]
vetergang [ 3 ]
viertakskruispunt [ 6(v) ]
vindbaarheid [ 4 ]
vlakheid [ 4 ]
vlakheid [ 7, 9 ]
VLITS [ 4 ]
voegvulling [ 9 ]
voetganger [ 4, 5 ]
voetgangersgebied [ 4, 5 ]
voetgangsdichtheid [ 5 ]
voetgangszone [ 5 ]
vooraanvraag [ 6 ]
voorbeelden fietswegwijzers [ 7 (v) ]
voorrangsgedrag, informeel [ 6(v) ]
voorrangskruispunt [ 6 ]
voorrangskruispunt, met middengeleider [ 6 ]
voorrangsrechten [ 4 ]
voorrangsregeling [ 5 ]
voorstart [ 6 ]
voorzieningenniveau [ 1 ]
vorm [ 2 ]
vraag, latente [ 4 ]
vri-beheer [ 6(v) ]
vri-beleid [ 8 ]
vrij rechtsaf langs rood [ 6 ]
vrije ruimte, profiel van [ 3 ]
vrijliggend fiets-/bromfietspad [ 5 (v) ]
vrijliggend fietspad [ 5 (v) ]
w
waarnemen [ 6 ]
wachthuisje [ 7 ]
wachtstand [ 6 ]
wachttijd [ 6 ]
wachttijdvoorspeller [ 6 ]
waterdichtheid [ 9 ]
weefplateau [ 6 ]
weershinder [ 4, 6 ]
weerstand [ 2, 3 ]
weg, 30 km/h [ 4 ]
weg, 60 km/h [ 4, 6 ]
weg, aanzien [ 4 ]
weg, inrichting [ 4 ]
weg, toeleidende [ 6(v) ]
wegcategorie [ 2, 5 ]
wegmeubilair [ 7 ]
wegvak [ 4 ]
wenslijnen [ 4 ]
werk in uitvoering [ 9 ]
werknemers [ 8 ]
weven, linksafslaande fietsers [ 6 (v) ]
weven, rechtsafslaand autoverkeer [ 6 ]
wielbasis [ 3 ]
wijkniveau [ 4 ]
windhinder [ 3 ]
winkelstraat [ 5 ]
woonbuurt, oudere [ 8 ]
wrijvingsweerstand [ 3 ]
z
zachte scheiding [ 5 ]
zetting [ 9 ]
zichtbaarheid [ 6 ]
zichtlijn [ 7 ]
zoekgedrag [ 2 ]
zone 60 [ 6 ]
zwaartekracht [ 3 ]
zwerfietsen [ 8 ]

Artikel
Ir. J. Ploeger , Verkeerskunde
1993
Toelichting op het handboek van CROW waarin het hele ontwerpproces voor fietsvriendelijke infrastructuur wordt beschreven.
Artikel
2006
Artikel van de Fietsersbond over de belangrijkste veranderingen en verbeteringen in de nieuwe Ontwerpwijzer Fietsverkeer uit 2006.
Artikel
2006
Article by the Dutch Cyclists Association about the main changes and improvements in the new Bicycle Traffic Design Indicator of 2006.
Artikel
2005
Short description of what is new in the second edition of Ontwerpwijzer Fietsverkeer.

Er zijn nog geen reacties geplaatst

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: