Kenniscentrum voor fietsbeleid

Informatiebord ‘fiets buiten rek = fiets weg’ overtuigt Raad van State

2016

Een bord dat aangeeft waar fietsen van foutparkeerders zullen worden weggeknipt door de gemeente, ontneemt fietsers het excuus dat men onbekend was met de maatregel.

Dat valt af te leiden uit een uitspraak van de Raad van State in een kwestie die in Leiden speelde.

Aanleiding was het wegknippen van een fiets die niet in de daarvoor bestemde fietsenstalling bij het Stationsplein van Leiden was geplaatst.

Volgens de Apv was de gemeente bevoegd om daar fietsen te verwijderen in het belang van het uiterlijk aanzien van de gemeente of ter voorkoming of opheffing van overlast.

Een fietser voerde echter voor de rechtbank aan dat hij niet op de hoogte had kunnen zijn van de verkeerssituatie op het Stationsplein. Hij stelde dat de regels die ter plaatse van het Stationsplein golden niet te achterhalen zijn. 

In een beroepsprocedure stelt de Raad van State echter vast dat aan het begin van het restrictiegebied borden waren geplaatst waarop het restrictiegebied was weergegeven en een waarschuwing "fiets in rek" en "fiets buiten rek = fiets weg".

Gezien deze borden was het voor de fietser kenbaar dat zijn fiets zou worden verwijderd, indien hij zijn fiets niet in de daarvoor bestemde rekken zou plaatsen, aldus de Raad.

Notitie
Michiel Hes (Berenschot); Rolf Schooleman (Berenschot); Otto van Boggelen (Fietsberaad) , Fietsberaad
2012
Deze Fietsberaadnotitie omschrijft kort en krachtig welke stappen een gemeente moet doorlopen om regels voor geparkeerde fietsen te kunnen handhaven.
Peter Veringmeier (Veringmeier Verkeersmanagement B.V.)
24-10-2016 @ 12:33

Ik ben benieuwd naar een inhoudelijke reactie van het fietsberaad op deze uitspraak. Is het ook mogelijk om een foto van het betreffende bord bij het betreffende bericht wordt getoond.

Otto van Boggelen (CROW-Fietsberaad)
28-10-2016 @ 10:12

In antwoord op de reactie van Peter Veringmeier: als de rechter oordeelt dat met de borden voldoende bekendheid is gegeven aan de Apv-Bepaling, dan hebben wij daar weinig aan toe te voegen. Voor de volledigheid heb ik als gerelateerd item toegevoegd de notitie "Juridische aspecten handhaving op fietsparkeren" uit 2012.

JW Laverman (Fietsersbond Rotterdam & Regio)
21-01-2017 @ 22:34

Binnenkort volgt in Rotterdam eenzelfde soort zaak voor de kantonrechter. Op het Stationsplein geldt een verbod volgens de APV zoals in Leiden. Het is gemakkelijk mogelijk om vanaf het fietspad het Stationsplein te betreden zonder één bord te zien. Dit speelt bij de betreffende zaak een minder belangrijke rol, maar in Leiden speelde de bebording gezien het bericht een grote rol. In Rotterdam staan op het Stationsplein aan weerszijden een rij bestaande uit bomen en lichtmasten. Het allergrootste deel van de fietsen zijn daar aan vast gemaakt. Wij hebben de gemeente gevraagd om bij iedere boom en iedere lichtmast om op de grond een verbodsbordje te plaatsen. Bij bomen kan dat worden bevestigd aan het rooster rond de voet, bij lichtmasten zal het op het plaveisel moeten (deels gewone 30x30 tegels). Het is de meest effectieve manier om alleen de echte doelgroep te bereiken. Utrecht heeft een fietsparkeerverbodsbord op straat geschilderd op de brug Lange Viestraat-Oudegracht (Viebrug). Het werkt zeer goed.

Jan Laverman Fietsersbond afd Rotterdam

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: