Kenniscentrum voor fietsbeleid

Intentieverklaring Fietsdata

Tour de Force , Tour de Force
2018
plaatje

Ondertekende Intentieverklaring Fietsdata in het kader van ‘Tour de Force’ tijdens het Nationaal Fietscongres 2018 in Rotterdam.

Bestand. Klik om de link te openen (opent in een nieuw venster):

De Intentieverklaring Fietsdata is opgesteld in het kader van ‘Tour de Force’. Tour de Force is een netwerkstructuur van het Ministerie van IenW, het IPO, de VNG en de Vervoersregio’s. De leiding van de Tour de Force (Tourleiding) wordt gevormd door vertegenwoordigers van deze organisaties. 

Tour de Force biedt een gezamenlijke toekomstagenda met als doel kansen ten aanzien van fietsen te benutten en belemmeringen voor fietsen weg te nemen. Zo wil Tour de Force een schaalsprong in fietsgebruik mogelijk maken. In het actieprogramma van Tour de Force voor 2018 staat dan ook dat er in het tweede kwartaal van 2018 een gezamenlijke visie op de organisatie van en de strategie voor het gebruik van fietsdata komt. Deze Intentieverklaring Fietsdata vormt daartoe de aanzet.

De Partners  

 • De leiding van Tour de Force, waarin vertegenwoordigd zijn
  • Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)
  • Het Interprovinciaal Overleg (IPO)
  • De Vereniging Nederlandse gemeenten (VNG) 
  • De Vervoerregio´s
 • Nationale Data Openbaar Vervoer (NDOV)
 • Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW)
 • Het Platform Mobiliteit- en Geo-Informatie Nederland (MOGIN)
 • Het Servicehuis Parkeer- en Verblijfsrechten (SHPV)
 • Het Gemeentelijk Netwerk voor Mobiliteit en Infrastructuur (GNMI)
 • CROW-Fietsberaad  
Tour de Force
2018
Data is voor het fietsbeleid van de toekomst essentieel. Alleen met goede data over fietsgebruik kunnen we de nationale ambitie, in 2020 20% meer fietskilometers, realiseren. Daarom is op het Fietscongres in Rotterdam de Nationale Fietsdata 2018 getekend.  

Er zijn nog geen reacties geplaatst

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: