Kenniscentrum voor fietsbeleid

Kaart geregistreerde fietsongevallen t/m 2016

2015

Deze kaart geeft een overzicht van de fietsongevallen tot en met 2016, voor zover door de politie geregistreerd, naar periode en locatie. Ook worden ongevallen getoond die niet exact gelokaliseerd zijn.

De ongevallenregistratie van de politie geeft een beeld van de onveiligheid in een gemeente, maar deze registratie is zeer onvolledig. Dat geldt met name voor enkelvoudige fietsongevallen. Slechts 5 procent wordt door de politie geregistreerd.

Het is dus niet raadzaam om hier sec naar de aantallen te kijken, maar kan het bij een inventarisatie van knelpunten wel een (beperkt) beeld geven van waar ongevallen met fietsers plaatsvinden, welke kenmerken de ongevallen hebben en wie daar bij betrokken zijn.

De link verwijst naar een externe website van Oververkeer.nl. Op deze website kunnen selecties worden gemaakt op basis van kenmerken van de fietsongevallen. Ook kan er direct ingezoomd worden naar een gemeente door in het zoekvenster een gemeentenaam in te voeren.

Via de webtool Veilig Fietsen wordt ook naar deze kaart verwezen.

Rapport
Otto van Boggelen (Fietsberaad), Paul Schepers (IenM), Peter Kroeze en Maja van der Voet (Ligtermoet en Partners) , Fietsberaad
2011
Uit de ziekenhuisregistratie blijkt dat 60 procent van alle ernstig verkeersgewonden onder fietsers slachtoffer is van een enkelvoudig fietsongeval. Dit is een ongeval waarbij fietsers vallen of tegen een obstakel botsen. De helft van deze enkelvoudige fietsongevallen heeft één of meer aan infrastructuur gerelateerde factoren als (mede)oorzaak. Deze publicatie biedt wegbeheerders inzicht in de omvang van bovenstaande probleem en geeft diverse handvatten dit aan te pakken.
Nieuws
2013
CROW-Fietsberaad heeft de webtool Veilig Fietsen geïntroduceerd. De webtool helpt gemeenten bij het opstellen en uitvoeren van een lokale aanpak Veilig Fietsen. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) hebben afgesproken dat alle gemeenten dit jaar een ‘Lokale Impuls Veilig Fietsen’ zullen opstellen.
Nieuws
2014
Het gaat de goede kant op met de registratie van verkeersongevallen. Dit blijkt volgens de SWOV uit de jongste cijfers over de verkeersongevallenregistratie.
Nieuws
2015
In de webtool ‘Veilig fietsen’ van CROW-Fietsberaad kunnen gemeenten aangeven welke acties ze tot nu toe genomen hebben in het kader van de ‘Lokale aanpak veilig fietsen’. Van 65% van de gemeenten is inmiddels bekend dat zij aan de slag zijn gegaan met de Lokale aanpak veilig fietsen of hier binnenkort mee starten.
Rapport
dr. ir. Wendy Weijermars, dr. Charles Goldenbeld, dr. Frits Bijleveld
2015
De Monitor Beleidsimpuls Verkeersveiligheid 2014 volgt het effect van een aantal maatregelen die in 2012 zijn afgesproken om met name het aantal slachtoffers onder fietsers en ouderen terug te dringen. 

Er zijn nog geen reacties geplaatst

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: