Kenniscentrum voor fietsbeleid

‘Maak van verkeersveiligheid nationale prioriteit’

2017

Een brede samenwerking van 32 organisaties roept de Tweede Kamer en het nieuw te vormen kabinet op van verkeersveiligheid een nationale prioriteit te maken. De partijen hebben de afgelopen maanden een Verkeersveiligheidsmanifest uitgewerkt. In het manifest spreken de organisaties ambities uit en doen ze voorstellen om te kiezen voor veiliger verkeer en minder slachtoffers.

De 32 organisaties, onder aanvoering van ANWB, SWOV, VVN en het Verbond van Verzekeraars, signaleren dat de verkeersveiligheid achteruit holt. Het aantal verkeersdoden laat voor het eerst sinds jaren een stijgende lijn zien (621 in 2015), het aantal ernstig gewonden neemt al jaren toe (meer dan 21.000 in 2015) en het aantal aanrijdingen liet in één jaar een toename van liefst 50.000 zien tot bijna 850.000.

Verkeersongevallen zorgen iedere dag weer voor enorm veel leed bij slachtoffers en nabestaanden. Daarnaast stellen de deelnemers in het manifest dat Nederland zijn internationale koppositie als verkeersveilig land in rap tempo kwijtraakt, van een vaste top drie plaats naar inmiddels de negende positie op de wereldlijst. Ook wijst de coalitie op de maatschappelijke kosten: ongevallen zorgen voor een schade van 14 miljard euro per jaar, kijkend naar onder meer (blijvend) letsel, materiële schade en kosten door vertraging.

In het Verkeersveiligheidsmanifest spreken de betrokken organisaties uit dat het aantal verkeersslachtoffers niet met één maatregel kan worden teruggebracht. Alleen een combinatie van degelijke infrastructuur, veilige voertuigen en goed gedrag helpt het aantal doden, gewonden en schadegevallen terug te dringen. Beter benutten van kennis en innovatie zijn nodig, evenals effectievere handhaving en betere registratie en monitoring. Overheid en organisaties moeten beter samenwerken.

Maak van verkeersveiligheid nationale prioriteit ‘Maak van verkeersveiligheid nationale prioriteit’

Via een vijftal oplossingsrichtingen doet de coalitie eensgezind tientallen aanbevelingen, zoals het beter inrichten van 30km/uur-zones en veiligere fietsinfrastructuur: bijna de helft van de ernstige verkeersgewonden is fietser. De nieuwe Omgevingswet biedt de decentrale overheden de mogelijkheid om het ruimtelijk beleid goed vorm te geven. Ook door middel van veiligere en slimmere voertuigen – zoals systemen om binnen de rijbaan te blijven, noodremsystemen en intelligente snelheidsassistenten (ISA) – kan de veiligheid in het verkeer worden vergroot.

Roland Haffmans (-)
20-04-2017 @ 14:55

In een landelijk dagblad verscheen de kop: "fiets is een dodelijk vervoersmiddel geworden". Ligt dat enkel aan de verslaggever of aan het bericht zelf?

Ruud van der Mast (Gemeente Almere)
01-05-2017 @ 18:02

Klopt het dat ik nergens in het Manifest het advies tegenkom om op alle snelwegen de maximum-snelheid op 100 km vast te stellen (tenzij het nodig op delen van snelwegen een lagere snelheid opportuun is) ?

Waarom wordtr dit meer bekende laaghangend fruit al jarenlang niet geplukt.

Ontegenzeggelijk is een max van 100 km voor het milieu van belang ( het verbruik aan brandstof daalt sterk bij vermindering van snelheid) ;

het aantal ongelukken daalt fors (rustiger verkeersbeeld en de verschillen in snelheid zijn kleiner) en daardoor ook veel minder files (door minder ongelukken en ook daardoor weer minder uitstoot; 
Het aantal voertuigen per km wordt hoger (ook de linker banen worden meer gebruikt en de afstand tussen de voertuigen kan op alle banen korter ). De verhoging van dat aantal per km weegt zeker op tegen de hoger benodigde wegcapaciteit door de lager gemiddelde snelheid - langer aanwezig zijn van voertuigen op de snelwegen.

Het rustiger verkeersbeeld is ook van belang voor de oudere verkeersdeelnemer.

en waarom is dat dan nog niet besloten de 100 km-regel in te voeren ? zelfs is de max-snelheid verhoogd tot 130 km!

Lafheid? kiezersverlies?

Ruud 

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: