Kenniscentrum voor fietsbeleid

Meer fietsers betrokken bij landbouwongevallen

2017
plaatje

In de loop der jaren raken steeds meer fietsers betrokken bij dodelijke landbouwongevallen. Gemiddeld komen jaarlijks 3 of 4 fietsers om het leven bij zo’n ongeval.

Dat blijkt uit een analyse van ongevallen met landbouwverkeer over de periode 1987-2015 door Rinus Jaarsma, Adviseur Vervoersplanologie en Hugo Hoofwijk van De Groene Link in Wageningen. Ze publiceerden hun bevindingen in het politietijdschrift Verkeersknooppunt.

Hoewel het aantal dodelijke verkeersslachtoffers sterk is afgenomen, is dat niet terug te vinden bij dodelijke landbouwongevallen. Daardoor stijgt hun aandeel in het totale aantal dodelijke verkeersongevallen. Tussen 1987 en 2012 treedt een verdubbeling op tot 2%, dat komt overeen met 14 dodelijke landbouwongevallen per jaar. In 2015 ligt het aandeel met 16 dodelijke landbouwongevallen zelfs boven de 3%.

De personenauto is met 43% verreweg het vaakst betrokken bij landbouwongevallen, maar de ongevalsernst van deze botspartner ligt onder het gemiddelde. Na de auto volgen fiets en bromfiets, beide met 15% van de landbouwongevallen. De fiets heeft een aandeel van 20% in de dodelijke landbouwongevallen en daardoor een hoge ongevalsernst.

Er zijn wel aanwijzingen dat deze aantallen aantal licht aan het afnemen zijn. In ieder geval zien we dat bij ongevallen met een personenauto (ca. -3), motor en bromfiets (beide voertuigcategorieën ca. -1). Voor de (snor)fiets is echter juist sprake is van een toename (ca. +2): van gemiddeld 1 à 2 naar 3 à 4 dodelijke ongevallen per jaar. Als gekeken wordt naar het 5-jarig gemiddelde, begint het aantal dodelijke ongevallen met personenauto’s sinds 2011 te dalen.

De toename van het aantal dodelijk ongevallen met de (snor)fiets begint zich rond 2002 af te tekenen. Voor alle landbouwongevallen wordt in bijna 60% de (vermoedelijke) schuld bij het landbouwvoertuig gelegd.

Jan Pielkenrood (Fietsersbond-Alkmaar)
19-01-2017 @ 06:09

Bij dit soort zaken vraag ik me af of de toename van het aantal parallelwegen waarvoor fietspaden zijn geofferd er iets mee te maken heeft. Denk aan de N9 tussen Alkmaar en Callantsoog. Tractoren zijn vrachtwagens en gaan op dit soort parallelwegen die ze met fietsers moeten delen behoorlijk hard.

Een andere groep om over na te denken zijn vuilniswagens. Vrachtwagens worden zoveel mogelijk buiten de bebouwde kom gehouden en met vuiniswagens kan dat niet. De laatste tijd lees ik er weinig over, maar er was een tijd dat het regelmatig fout ging. Reden de 1-mansvuilniswagens met zijbelading en commerciele partijen die er voor de winst zijn en niet direct voor de verkeersveilgheid.

In Alkmaar gaat het regelmatig mis met lijnbussen op de Kanaalkade. 10 flinke ongelukken per jaar die de media halen. Er zijn fietsers bij betrokken, maar nog vaker personenauto's. Per bus zijn het erg veel ongelukken. de fout zit bij de gemeente die daar een zeer matige busbaan heeft aangebracht. Daarbij keren erg veel peronenauto's op deze weg.

 

Jan van Schijndel (VanSchijndelAdvies)
01-02-2017 @ 10:08

Er wordt mi. nog te veel naar infrastructuur gekeken. Alles in het verkeer betreft nog voor een belangrijk deel MENSENWERK. Maak mensen bewust van de risico's. Met Apps alleen is verkeersveiligheid niet maakbaar. Ik ben al enkele jaren succesvol bezig met verkeerslandbouwdagen - basisscholen, onderwijsinstellingen, landbouwcoöperaties en vooral inwoners/burgers (jong en oud) samenbrengen en bewustwording creëren. Verkeersveiligheid - verkeersgedrag is anders moeilijk te beïnvloeden. 

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: