Kenniscentrum voor fietsbeleid

Overzicht parallelsessies Fietsparkeercongres 2014

CROW-Fietsberaad
2014

Overzicht van de parallelsessies op het Fietsparkeercongres 2014. Klik op onderstaande link om pdf te downloaden.

Bestand. Klik om de link te openen (opent in een nieuw venster):

Voor het volledige programma en aanmelden klik hier.

Eerste ronde

1. Integrale aanpak fietsparkeren bij stations
NS, ProRail, Amsterdam, Deventer, Utrecht, CROW-Fietsberaad

De meeste deskundigen zijn het er over eens: alleen een integrale aanpak biedt structurele en betaalbare oplossingen voor het fietsparkeren bij stations. CROW-Fietsberaad laat zien welke ingrediënten noodzakelijk zijn voor een echt integrale aanpak, met de gemeente aan het stuur. Het gaat daarbij niet alleen om investeringen en het dagelijks beheer, maar ook om de marketing. De NS presenteert samen met gemeenten hoe het concept "de eerste dag gratis" uitpakt voor de business cases van Amsterdam-Amstel, Utrecht CS en Deventer.

2. Doelgroepgerichte aanpak fietsparkeren in stadscentra
Gemeente Amsterdam

Voor de aanpak van het fietsparkeren op het Damrak en Rokin heeft de gemeente Amsterdam gekozen voor een doelgroepgerichte aanpak. In het stadshart, met vele winkels, woningen en kantoren, staat het realiseren van een goed verblijfsklimaat centraal. De voetganger heeft het primaat. Daarnaast is het voor de bereikbaarheid en de leefbaarheid belangrijk dat zoveel mogelijk mensen op de fiets komen. Maar waar laat je de fietsen van al die bezoekers, werknemers en bewoners, zonder het verblijfsklimaat aan te tasten? Dat vraagt een goede inventarisatie, een precies ontwerp, een passend regiem en een goed inzicht in de kosten voor een goede afweging.

3. Nieuwe technieken in stallingen (pitch marktplein)
Tien bedrijven/organisaties

Op het marktplein tonen diverse producenten hun nieuwste technieken en systemen voor stallingen of handhaving. In deze sessie krijgen deze producenten de gelegenheid om hun product of systeem kort te introduceren: wat is het, hoe werkt het, wat zijn de toepassingsmogelijkheden? Gedurende de congresdag is er vervolgens gelegenheid om te zien hoe deze producten en systemen werken en verdere vragen te stellen.

4. Financiering gemeentelijke stallingen: praktijkoverzicht
CROW-Fietsberaad, Decisio

Decisio heeft in opdracht van CROW-Fietsberaad een onderzoek uitgevoerd naar de kosten, baten en financieringsmogelijkheden van gemeentelijke fietsenstallingen. 48 gemeenten hebben deelgenomen aan de een inventarisatie. Wat kost de bemensing van een gratis bewaakte stalling? Wat zijn de succes- en faalfactoren? De resultaten van dit onderzoek worden tijdens deze sessie gepresenteerd.

Tweede ronde


5. Ontwerpen van bewaakte stationsstallingen
Movares, Prorail, twee gemeenten

In deze sessie presenteert Movares, samen met Prorail en de betrokken gemeenten, twee ontwerpen van recent gerealiseerde stationsstallingen. Er wordt uitleg gegeven over het ontwerpproces (do's en don'ts) en over de oplossingen (pro's en con's). Een bewaakte stationsstalling moet op een goed bereikbare plek zitten, gunstig t.o.v. de fietsroute en liefst zo kort mogelijk bij het perron. Maar daarnaast moet de stalling ook goed toegankelijk zijn, een functionele inrichting hebben en aantrekkelijk zijn voor de gebruiker.

6. Gemeentelijke fietsparkeerplannen: inhoud en proces
Gemeenten Den Haag, Leiden

De gemeenten Leiden en Den Haag leggen uit hoe ze een fietsparkeerplan hebben opgesteld en uit welke elementen zo'n plan bestaat. Als je als gemeente de fietsparkeervoorzieningen bij winkelcentra, bij het station en in woonbuurten wilt verbeteren en wilt waarborgen dat deze voorzieningen ook in de toekomst goed worden benut en beheerd, is het wellicht tijd voor zo’n planmatige aanpak.

7. Fietsparkeren in de cloud
CROW-Fietsberaad, HR-groep, Perfect View, gemeente Utrecht

Welke mogelijkheden biedt het internet voor de fietsparkeerwereld? De gemeente Utrecht gaf het bedrijf PerfectView de opdracht in de cloud de logistiek van het fietsdepot te regelen. Is uw foutgeparkeerde fiets weggesleept? U vindt hem terug in cyberspace. Recentelijk heeft Utrecht ook een marktverkenning gedaan naar een webbased verwijssysteem. Met het Fietsparkeer-Management-Systeem van CROW-Fietsberaad kunnen beleidsmedewerker van achter hun bureau het fietsparkeren monitoren en sturen. En via de website VeiligStallen.nl vindt de fietser de dichtstbijzijnde stalling of reserveert een fietskluis.

8. Organisatie en beheer bewaakte stallingen in centra en bij stations
Biesieklette, U-Stal

Biesieklette heeft een 30 jaar lange ervaring met de organisatie en het beheer van stallingen in de regio Den Haag. Het betreft zowel stallingen in stadscentra als bij stations (en in woonbuurten, zie sessie 16). Ze werken met mensen in werkgelegenheidsprojecten. Het Utrechtse U-Stal heeft ook een langdurige ervaring met het beheer van met name stationsstallingen. De directeuren van beide organisaties vertellen over hun aanpak, lessons learnt en nieuwste ontwikkelingen.

Derde ronde

9. Fietsparkeren binnen programma Beter Benutten
Ministerie I&M, CROW-KpVV, provincie Noord-Holland, Leeuwarden

Beter Benutten is een programma van het Ministerie van I&M met een budget om in stedelijke regio's de bereikbaarheid te verbeteren. De eerste tranche bevatte ook projecten voor realisatie van extra fietsparkeervoorzieningen bij stations, BTM-haltes en parkeerterreinen aan de rand van de stad (P+Fiets). Het ministerie legt uit hoe de tweede tranche er uit ziet. CROW-KpVV geeft een overzicht van mogelijkheden. De provincie Noord-Holland wil fietskluizen met toegang via OV-chipkaart bij haltes van het R-net. Leeuwarden wil extra fietskluizen bij parkeerterreinen aan de rand van de stad.

10. Gemeentelijke fietsparkeer-normen: vaststelling en naleving
Utrecht, Ligtermoet & Partners

Bij het beoordelen van initiatieven voor ruimtelijke ontwikkelingen, worden meestal de kencijfers van het CROW toegepast om het aantal fietsparkeerplaatsen te bepalen. Maar als de aanvrager niet akkoord gaat met de uitkomst, heeft de gemeente geen mogelijkheden om de bouwaanvraag te weigeren. Utrecht is een van de weinige gemeenten die daarom fietsparkeernormen heeft opgenomen in de Bouwverordening. Hoe werkt dit in de praktijk? Volgens Ligtermoet & Partners kan het ook geregeld worden in het bestemmingsplan, Dit biedt bovendien extra voordelen biedt. En wat zijn de ervaringen van andere gemeenten?

11. Handhaving en toezicht bij winkelcentra, stations en buurten
Handhavingscoördinatoren van Amsterdam, Den Haag, Leiden
Met de toename van het fietsgebruik en de oplopende fietsparkeerdruk wordt ook de handhaving en het beheer steeds belangrijker: fietswrakken en weesfietsen verwijderen, fout geparkeerde fietsen terugplaatsen in het rek, toezicht en coaching op piekmomenten op de drukste locaties, e.d. Hoe regel je dit juridisch en organisatorisch? Wat werkt wel en wat niet? Wat is een slimme manier en aanpak? Handhavingscoördinatoren uit Amsterdam, Den Haag en Leiden vertellen hun ervaringen.

12. Ontwerpen van inpandige stallingen
Lo Minck, INBO, Godfried de Graaff
Lo Minck systemen BV en INBO hebben veel ervaring met het realiseren van stallingen in bestaande panden. Een van de nieuwste technieken van LoMinck is een borstel- en rol transportsysteem voor hellingen in stallingen. Samen met INBO werken ze aan nieuwe concepten voor inpandige stallingen. Godfried de Graaf was als ontwerper betrokken bij de nieuwe stalling op de Mariaplaats in Utrecht, die is gerealiseerd in een bestaand pand. Waar loop je in het ontwerpproces tegenaan, en wat zijn mogelijke oplossingen in panden met beperkte ruimte en lastige hellingen?

Vierde ronde

13. Verleiden via prijs, product, communicatie en promotie
Breda, Den Haag, Utrecht, Amsterdam, CROW-Fietsberaad
Ook al zit een stalling op de goede plek en ook al is hij goed ingericht en heeft hij nog voldoende vrije plekken, dan nog kan de bezetting tegenvallen. Wat kan een gemeente dan nog doen om mensen te verleiden om hun fiets voortaan in de stalling te zetten? Ervaringen met verleidingsacties uit Breda, Den Haag, Utrecht en Amsterdam worden gepresenteerd. Ook de evaluatie van het beloningssysteem Fiets-en-Win komt aan de orde. Wat werkte wel en wat niet? En welke ideeën zijn er verder? Dat is het thema van deze sessie.

14. Ervaringen met rode lopers en fietsparkeervakken
Gemeenten Groningen, Den Haag en Amsterdam
Ze zijn er inmiddels een aantal jaren en diverse steden hebben er wisselende ervaringen mee opgedaan: rode lopers uitrollen op straat, om ruimte te creëren voor voetgangersstromen; en op straat gemarkeerde fietsparkeervakken op de plek waar je wilt dat fietsers hun fiets neerzetten. Wat zijn de ervaringen ermee? Wat werkt wel en wat niet? Waar wel en waar niet? Wat zijn aanvullende maatregelen die helpen dat het werkt? Groningen, Den Haag en Amsterdam vertellen hun ervaringen. Met volop ruimte voor discussie.

15. AFAC: registratie, opslag, afhandeling verwijderde fietsen
Fietsdepot Den Haag, Politie, Perfect View: EXCURSIE
In 10 minuten fietsen we naar het Fietsdepot (er zijn fietsen beschikbaar voor deelnemers). Daar tonen we het gehele proces van intake en registratie van fietsen, controle op diefstal, verkoop van fietsen en tenslotte uitgifte van fietsen aan eigenaren. Perfect View laat zien hoe de registratiesoftware werkt. De politie toont hoe de fietsen worden gecontroleerd op diefstal en wat er wordt gedaan als een gestolen fiets wordt ontdekt. Ook krijgt u inzicht in kosten en inkomsten (wanneer eigenaren hun fiets ophalen). Na een half uur uitleg, fietsen we terug.

16. Buurtstallingen en fietstrommels: organisatie en beheer
Gemeenten Utrecht, Den Haag en Haarlem
De gemeente Den Haag stimuleert de totstandkoming van buurtstallingen in wijken waar inpandige fietsparkeervoorzieningen ontbreken. Dat gebeurde met een subsidieregeling die anderhalf jaar liep. Inmiddels zijn er 13 nieuwe stallingen gerealiseerd en 15 opgeknapt. De regeling is geëvalueerd d.m.v. enquêtes. Den Haag vertelt over zijn aanpak. De gemeenten Utrecht en Haarlem hebben ook al een jarenlange ervaring met buurtstallingen en fietstrommels. Zij vertellen hoe zij het doen en waar zij in de praktijk tegenaan liepen en lopen.

Er zijn nog geen reacties geplaatst

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: