Kenniscentrum voor fietsbeleid

Rotterdam verbetert 'fietsflow' op drukste fietsroute

2016

Signalering die aangeeft of je als fietser sneller of juist langzamer moet fietsen om te profiteren van een groen verkeerslicht. Fietspaden ombouwen naar tweerichtingspaden. En grotere wachtplekken bij verkeerslichten. Rotterdam verbetert 'de fietsflow' op de drukste fietsroute van de stad tussen Noord en Zuid.

De verbetering van de route is één van de actiepunten uit het fietsplan van de gemeente. Dat moet leiden tot tien procent meer fietsers op de belangrijkste routes naar de binnenstad.

Het plan omvat 30 actiepunten voor onder andere verbeteringen van fietspaden en uitbreidingen van stallingsmogelijkheden.

In dat kader krijgt ook de 6,5 kilometer lange fietsroute tussen Noord en Zuid een makeover. Dagelijks fietsen nu al 10.000 fietsers over de brug. Door de drukte is sprake van fietsfiles en bijna-botsingen bij de verkeerslichten. De route wordt tot eind 2017 in etappes verbeterd. Bij de verkeerslichten krijgen fietsers meer groen licht en komen grotere wachtplekken. Fietspaden worden vlakker gemaakt en – waar mogelijk – verbreed.

Meer fietspaden en -oversteekpunten in twee richtingen zorgen ervoor dat fietsers minder hoeven om te rijden. Verkeerssituaties worden aangepast zodat fietsers een stevigere positie in het verkeer krijgen. En de gemeente gaat op verschillende plekken langs de route experimenteren met innovatieve signalering. Deze signalering laat fietsers zien of ze sneller of langzamer moeten fietsen om het volgende groene licht te halen. Op deze manier kunnen zij in hun ‘fietsflow’ blijven. De gemeente verbetert ook twee parallel lopende fietsroutes.

De verbeteringen aan de fietsroute worden gefinancierd door het Rijk (programma Beter Benutten), Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de gemeente en kosten in totaal bijna € 3,5 miljoen.

Roland Haffmans (-)
02-09-2016 @ 20:09

"innovatieve signalering, deze laat fietsers zien of ze sneller of langzamer moeten fietsen om het volgende groene licht te halen."  

Heel mooi als het lukt. Verschillende steden doen al jaren pogingen, zoals Utrecht met universitaire ondersteuning. Tot een bruikbare praktijk heeft dat voor de fietsers nog niet geleid. 

Etienne Bral (Fietsersbond)
03-09-2016 @ 10:43

@Roland

Ben ik niet mee eens Ik fiets heel vaak in Rotterdam en merk dat er een hele evolutie heeft plaatsgevonden. Een mooie en snelle route langs de Maas (west-oost en v.v.) is en de milieuzone in combinatie met de bromfiets op de rijbaan (met extra borden om de bromfietsers van het fietspad te krijgen) maken het aangenamer om te fietsen.Als de noord-zuidroute verder evolueert in de fietsrichting en het doorgaande autoverkeer afgeremd wordt (geen doorgang door de Maastunnel) met een betere luchtkwaliteit tot gevolg zal dit een hele stap voorwaarts zijn. Maaar hoe zal de Coolsingel evolueren is mijn vraag. Want als daar de fietser gehinderd wordt door voetgangers zoals nu kan dat weer een bottleneck worden. In ieder geval zal een duidelijke groene fietsroute ertoe bijdragen dat er meer mensen op de fiets springen.

Ik blijf denken aan het liedje "Accentuate the positive" :

You've got to accentuate the positive
Eliminate the negative
Latch on to the affirmative
Don't mess with Mister In-Between

Etienne BraL actief lid Fietsersbondafdeling Delft e.o.

Roland Haffmans (-)
03-09-2016 @ 11:16

@Etienne,

Zolang Rotterdam er niet in slaagt om het Hofplein befietsbaar te maken verwacht ik weinig van de noord-zuidroute. De plannen voor de Coolsingen met een tweerichtingen fietspad aan een zijde, waardoor fietsers in noordelijek richting twee keer moeten oversteken zijn eerder een verslechtering. Op welke belangrijke kruising zie ik die "evolutie".? De gemeente beweert dat kruisngen met verkeerslichten zijn verbeterd maar kunnen geen voorbeelden noemen. 

 

Etienne Bral (Fietsersbond)
03-09-2016 @ 14:17

@Roland

Ik las het verhaal in de toekomende tijd want dat begeleidingssysteem is er nog niet en in de noord-zuidrichting heb ik nog geen verbredingen gezien bij de verkeerslichten.. Dus het moet m.i. nog gerealiseerd worden.

Het Hofplein is alleen met een ongelijkvloerse kruising ( tram en een heleboel autowegen die op die rotonde aansluiten ) fietsvriendelijk te maken. Dit kan natuurlijk niet voor dat bedrag samen met al die andere maatregelen. Maar het is ook die hele rits van verkeerslichten voor de fietser die de rit van het Schieplein tot de Erasmusbrug wel een kwartier langer maken. Als de fietser in "blok" kunnen rijden met goen licht  of een groene golf zou dit het al compenseren. Je hebt natuurlijk het alternatief via het Centraal station (tunneltje), maar het fietspad is daar noordwaarts een fietsstrook geworden. Het fietst wel lekkerder door. Als die route meer geasfalteerd wordt geeft dit een goede flow. 3,5 miljoen lijkt veel, maar voor de fietser zal het onvoldoende zijn. Toch blijf ik de evolutie positief bekijken er is veel ten goede veranderd. Dus Rotterdam denk goed na over die Coolsingel. De huidige situatie met fietspaden aan weerszijden (minder oversteken) en breder voor de grotere flow is is beter dan MIster In-Between. En voorkom het klakkeloos oversteken van voetgangers  met of zonder smartphone op het fietspad.

Etienne BraL actief lid Fietsersbondafdeling Delft e.o.

 

Roland Haffmans (-)
05-09-2016 @ 11:37

@Etienne,

Grootse plannen en nauwelijks geld zijn ongeloofwaardig.

- "er is veel ten goede veranderd" Welke fietsverbeteringen heb ik dan gemist?

 

Etienne Bral (Fietsersbond)
06-09-2016 @ 07:55

"Roland

Hangt ervan af wat jij als fietsverbetering ziet en hoever je teruggaat in de tijd. Ik heb de jaren 80 en 90 gekend toen fietspaden gezien werden als stop- en parkeerplaatsen voor auto's zeker op de Schiekade en Coolsingel. Door de herinrichting en handhaving is dat verdwenen. Veel fietspaden zijn in de tijd verbreed, kregen een apart wegbed en werden geasfalteerd, kijk maar naar de LF 2 route. De luchtkwaliteitsverbetering waarop ingezet wordt en nog flink verbeterd moet worden is voor de fietser ook een verbetering. Enfin ik kan zo doorgaan, maar zoals ik boven schreef het hangt af wat jij als verbetering ziet en hoever je terugkijkt. Toch is het nog niet af, de paden worden te smal door de populariteit van de fiets en zal er een opschaling moeten plaatsvinden.

Etienne BraL actief lid Fietsersbondafdeling Delft e.o

 

Stefan Langeveld (Baluw)
08-10-2016 @ 17:23

Een kwartier tijdverlies ? Lijkt me een prima manier om meer mensen op de fiets te krijgen.

Tijdverlies, opeenhoping bij rood licht, extra emissies door stilstaand autoverkeer, er is maar 1 oplossing: stoplichten uit: nooit meer rood. Maar daar verdienen fietsbureautjes en leveranciers niks aan.

Een tweerichtingen fietspad is extreem riskant (blijkt uit onderzoek). Toch zijn ambtenaren in de grote steden er dol op.

 

JW Laverman (Fietsersbond Rotterdam & Regio)
19-01-2017 @ 22:40

Roland, Etienne, Stefan,

De genoemde 3,5 miljoen is alleen de zg Centrum-as. Dat bestaat vooral uit het compacter maken van kruispunten en wat meer opstelruimte plus VRI-instellingen fietsvriendelijker maken. Als je even alle publicitair mooie dingen inclusief de Centrum-as weglaat, dan blijven er tientallen kruisingen waar zonder kosten verbeteringen zijn aangebracht. Het regelingsprincipe was altijd: "toegestane autorichtingen groen en iedere fietsverbinding 1x per cyclus een realisatie" met die fietsrealisaties alleen op aanvraag. Gelukkig wel overal met werkende detectielussen. Door ervaringen in het havengebied wordt nu bij iedere installatie gekeken of daaraan minstens op de belangrijkste fietsverbinding "wachtstand groen" en "altijd meerijden met autoverkeer groen in dezelfde richting" kan worden toegevoegd. Daarnaast worden bij het schouwen buiten regelmatig foutjes in de regeling gevonden, en/of niet goed werkende lussen en/of "onlogica" in de regeling. Het komt voor dat onvolkomenheden ter plekke in de kast verholpen kunnen worden. Als Fietsersbond zijn we daar ruwweg zo'n 6 jaar geleden mee begonnen. Bij het eerste kruispunt wilden we dat fietsers na helling af beneden standaard groen licht zouden hebben als zich niet eerder een auto aan had gemeld. Daar was zo veel fysiek kapot dat het twee jaar heeft geduurd voor het gerealiseerd was en daarna is de installatie door mankementen nog een paar keer naar de voor ons ongewenste situatie teruggevallen. In het havengebied is er 24/7 fietsverkeer en het laat zich raden dat er bij slechte afstelling zeer veel rood-licht-negatie voorkomt. Kortom, de fietslichten staan nu veel vaker/langer op groen als zich geen fietser heeft gemeld. Dit zijn maatregelen die de situatie voor de auto's niet verslechteren maar voor fietsers wel verbeteren. Je zou kunnen zeggen hoe dichter bij het centrum hoe lastiger en dat is waar. Vandaar de innovaties die de publiciteit halen. Er zijn twee plaatsen waar je in het centrum een grote verbetering ervaart: Churchillplein van zuid naar noord: het Churchillplein is zo groot dat daar in overleg met politie en met ontheffing van het Openbaar Ministerie ontruimingstiden zijn verkort. Ofwel linksafgaande auto's mogen al oprijden voordat het kruispunt volledig vrij is. dat kan omdat de auto's een "grote" afstand af moeten leggen voor ze de rechtdoorgaande fietsersstroom tegenkomen. Deze maatregel verkort de cyclustijd en is dus voor alle verkeersdeelnemers gunstig. Het effect op de oost-west fietsers is minder groot dan op de zuid=>noord fietsers, vandaar de warmtesensor die is geplaatst voor de oost=>west fietsers. de tweede plaats is de VRI die je ontmoet in zuid=>noord richting van de Prins Hendrikkade (Noordereiland) de Willemsbrug opdraaiend. Het effect van meer fietsersgroen hier wordt versterkt doordat de haakse bocht in het fietspad is vervangen door een vloeiend met de autorijbanen bocht meelopend fietspad (zoals het lang geleden ook was).

Het komt regelmatig voor dat de VRI-installatie niet geschikt is voor wat we willen. Dan blijft het wachten tot de installatie toe is aan vervanging, tenzij er met prio's geschoven kan worden .... .

Wat is er nodig? Een paar zeer gemotiveerde, klantvriendelijke en kundige VRI-ambtenaren die een flink aantal uren hebben gekregen om verbeteringen voor fietsers aan te brengen. Denk aan rond 1 fte. Die ambtenaren hebben we in R'dam! De hele VRI-afdeling is sinds ik ca 18 jaar geleden actief werd al klantvriendelijk en dankzij dit college krijgen ze eindelijk de benodigde uren. Maar, behalve die uren kosten de meeste verbeteringen     niets!

Er zijn groene golf-trajecten voor auto's waardoor de dwarse fietsoversteken in hoge mate wiorden gehinderd en door de vrijvallende secondes lokt het fiets-rood-licht-negatie uit. Er wordt nu onderzocht wat daaraan voor fietsers te verbeteren is.

HOFPLEIN: rij eens de route net oost van het Hofplein: Couwenburgh-Haagseveer-Westewagenstraat-Keizerstraat. Dat is een stukje Centrum-as. Nog lang niet ideaal, maar daar wordt aan gewerkt. Qua route een prima alternatief voor het Hofplein.

TWEE_RICHTING FIETSPADEN Wij roepen al jaren dat er aan weerszijden van de grote autoriolen twee-richtinegen fietspaden moeten komen ipv één-richting. Dat doen we omdat de barrièrewerking van die autoriolen zo groot is dat het spookfietsen uitlokt. Rond de binnenstad (oa Blaak!) heeft prioriteit omdat daar relatief veel korte fietsbewegingen zijn tussen verschillende binnenstadslokaties. De afweging is dus: spookfietsers op één-richting paden of gelegaliseerd op twee-richting paden. wij kiezen voor het laatste.

SNELHEID OP CENTRUM-AS Etienne noemt een kwartier extra. Dat is zwaar overdreven. Van mijn huis in Barendrecht doe ik er naar het Centraal Station even lang over als tramlijn 25, die dezelfde afstand van 11-12km rijdt maar die vertrekt vanuit Barendrecht Carnisselande en ik vanuit Barendrecht Oost:.Zowel via Erasmusbrug als Willemsbrug als via Laan op Zuid als Rosestraat. Maar, in de spits moet je wel zo slim zijn om Rosestraat+Willemsbrug te kiezen, veel minder VRI's en kruising Boompjes/Maasboulevard is ongelijkvloers. Extra voor de spits is hoogstens 5 minuten (35 ipv 30). We hebben flink wat noord<=>zuid alternatieven in détail geanalyseerd. Mocht je belangstelling hebben dan horen we het wel.

NIEUWE COOLSINGEL Inderdaad betalen de zuid=>noord fietsers de prijs van de herinrichting (samen met die 5000 auto's/dag die verondersteld worden anders te rijden of te verdwijnen).. Nu het ontwerp definitief is zal gedetailleerd naar de door ons voorgestelde groene golf tussen VRI aan de voet van de Erasmusbrug en de oversteek bij de Schilderstraat worden gekeken. De kruising van appende fietsers met appende voetgangers zal niet anders zijn dan nu. Bij het Hofplein komen FLIP's: (fietslichtinformatiepanelen) die je tevoren vertellen of je het snelst linksom of rechtsom rond het Hofplein moet rijden om schuin aan de overkant te komen.

Overigens gaat een behoorlijk aantal fietsers linksaf het Weena op naar het station (over een te smal fietspad).

Jan Laverman afd Rotterdam

Etienne Bral (Fietsersbond)
20-01-2017 @ 12:38

Bedankt Jan voor deze uitvoerige uitleg en de tips, ik neem ze zeer ter harte. Mijn vrouw en ik weten dat ze bij de gemeente  Rotterdam de fietsers een warm hart toedragen om o.a. die vervuiling van de uitlaatgassen te verminderen. Ook voor fietsers is het een voorwaarde sine qua non om redelijk schone lucht in te ademen om hen te motiveren om op die fiets te stappen terwijl er (minder gezonde of vervuilende) alternatieven zijn. Tijd is ook een factor voor veel fietsers en VRI's zorgen voor tijdverlies. Ik weet dat er vaak gerekend wordt met een actieradius van 7,5 km, maar tijd is vaak een veel belangrijkere factor. Hoelang wil je naar je werk fietsen in regen , kou, hitte enz.?

Dat kwartier is zeer eenvoudig: om van A naar B te fietsen heb ik twee routes met veel VRI's ( hoofdas Schieplein, Schiekade, Coolsingel, Westzeedijk) en de LF2 route met nagenoeg geen VRI's. De laatste route is 5 km langer en ik doe er evenlang over in spitstijd. Snelheid in de stad ca. 20 km/u duss 15 minuten. Dit wisselt natuurlijk en optrekken en vertragen spelen ook een belangrijke rol dus niet alleen de tijd die je kwijt bent met wachten. Ongelijkvloerse kruisingen of VRI's die afgesteld zijn dat fietsers bij een bepaalde snelheid voorrang (jouw groene golf, voor de fietser uiteraard) krijgen zouden de fietstijd verkorten en de actieradius vergroten allebei een plus voor de fietser.

Om langs autoriolen te fietsen is not my cup of tea, probeer groene routes te creëren binnen die vervuilde stad voor belangrijke verbindingen of verlaag de snelheid van auto's zodat de uitstoot minder is..

Etienne BraL actief lid Fietsersbondafdeling Delft e.o

 

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: