Kenniscentrum voor fietsbeleid

Rotterdam werkt aan inhaalslag

2015
plaatje

Het gemiddelde Rotterdamse fietsgebruik op afstanden kleiner dan vijf kilometer ligt met 23 procent lager dan in de drie andere grote steden in Nederland. Het nieuwe Fietsplan van de gemeente noemt 30 actiepunten om die achterstand in te lopen.

Tien procent meer fietsers op de belangrijkste routes naar de binnenstad. Meer ruimte, comfort en snelheid voor de 160.000 Rotterdammers die dagelijks hun fiets pakken. Dat is wat Rotterdam in 2018 wil bereiken met het Fietsplan 2015-2018 ‘Fietsen heeft voorrang’. Of eigenlijk het consultatiedocument, een voorzet voor het Fietsplan van Rotterdam voor de periode 2015 – 2018. Want voordat alles in het uiteindelijke definitieve Rotterdamse Fietsplan wordt gegoten wil de gemeente fietsexperts en gebiedskenners laten reageren.

Tot de 30 actiepunten behoren onder andere verbeteringen van fietspaden, uitbreidingen van stallingsmogelijkheden, fietsvriendelijke verkeerslichten, huurfietsen bij meer OV-haltes en het slim combineren van onderzoek en innovatieve maatregelen. Onder het motto ‘Vergeet je fietsniet niet’ worden winkeliers en kleinere ondernemers in de binnenstad (en in de wijken) geprikkeld om beter na te denken over fietsparkeren bij het openen van hun zaak en nabij hun bestaande winkels.

De afgelopen tien jaar is het fietsgebruik met 60% gestegen. Op de fietsroute Schiekade – Wilhelminaplein is inmiddels sprake van fietsfiles. Voortaan krijgen fietsers op deze route meer ruimte door grotere wachtplekken bij de verkeerslichten. En de verkeerslichten gaan langer en vaker op groen. Ook op andere locaties in de stad wordt geëxperimenteerd met een voor fietsers betere afstelling van de verkeerslichten, aangevuld met proeven met regensensoren en infraroodcamera’s. Het aantal wachtende fietsers wordt daarmee gemeten door warmte. Op basis van dit aantal kan het verkeerslicht vaker en langer en groen. Ook komen er Fiets Licht Informatiepanelen. Dat zijn panelen die aangeven of het op een kruising sneller is om links- of rechtsom te fietsen.

Rotterdam wil optimaal gebruik maken van de innovatiekracht van Rotterdamse ondernemers en hen stimuleren om met ideeën te komen die het fietsgebruik in positieve zin beïnvloeden. Daartoe wordt open data ingezet als middel in om fietsgebruik inzichtelijk te maken.

Ook de fietsroutes tussen de binnenstad en de wijken worden onder handen genomen. Dat gebeurt door het opheffen van ontbrekende schakels, aanbrengen van tweerichtingspaden en –oversteekplaatsen, verbreden van fietspaden en weghalen van obstakels. De laatste twintig kilometer aan fietspaden met tegels wordt geasfalteerd.

Het tekort aan stallingsplekken wordt ook aangepakt. Fietsstallingen worden aantrekkelijker gemaakt met faciliteiten, zoals oplaadapparaten voor elektrische fietsen en leenbuggy’s. Er komen experimenten met (tijdelijke) pop-up stallingen, meer parkeerplaatsen in de stallingen en op straat voor bijzondere fietsen (zoals bakfietsen) en een startsubsidie voor bewoners en ondernemers in Kansrijke wijken die een eigen buurtfietsenstalling beginnen. Mocht het echt nodig zijn, dan er komen op bepaalde locaties extra fietsnietjes (of bv. muur- of boomhekken) bij. Bijvoorbeeld op autoparkeerplaatsen die speciaal voor dit doel worden omgebouwd. Nieuw is de term fietsvlonders, waarmee men wil kijken waar extra fietsparkeerplekken het beste aanslaan.

De vraag naar stallingsplekken neemt naar verwachting toe. Daarom komt er onderzoek naar een grote fietsenstalling op de Coolsingel en omgeving en uitbreiding van de fietsenstalling bij het Centraal Station. Rotterdam wil bij veel meer OV-haltes en op andere plekken in de stad huurfietsen en is daarover in gesprek met NS en RET. De gemeente gaat daarnaast in gesprek met de taxibranche over een proef met fietsdragers op taxi’s.

De gemeente zelf investeert in de jaren 2016-2018 overigens per jaar niet meer dan €2 miljoen euro extra in het fietsvriendelijker maken van Rotterdam. De rest moet uit subsidies komen van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, de provincie, het Rijk (Beter Benutten) en Europa.

Artikel
Dirk Ligtermoet, Ligtermoet en partners , Fietsverkeer nr. 30
2012
Rotterdam staat bekend als een autostad met bovendien een metro die on-Nederlands aantrekkelijk is. De fiets zal daarom altijd wel een onder-geschikte rol blijven spelen. Hoewel het in Rotterdam wel erg comfortabel fietsen is. Een impressie.
Artikel
Ron Hendriks , Fietsverkeer 35
2014
De stationsstalling van nu ziet er compleet anders uit dan de stalling van tien jaar geleden. Kenmerk van de moderne stalling is dat deze vaak geheel of gedeeltelijk onder het maaiveld ligt omdat je nu eenmaal moet woekeren met de ruimte. Daar staat tegenover dat er veel aan gedaan wordt om de inrichting fietsvriendelijk te maken. Drie voorbeelden: Rotterdam, Malmö en Utrecht.
Rapport
Willem Scheper (Keypoint Consultancy) , Gemeente Rotterdam
2015
In de Rotterdamse binnenstad zijn op het drukste moment meer fietsen geparkeerd, dan dat er capaciteit is. De oplossing ligt in het beter benutten van de huidige capaciteit in combinatie met het faciliteren van fietsparkeren op de juiste locaties in kleinschalige vorm. Dat is de conclusie van een onderzoek naar het huidige gebruik van de fietsparkeervoorzieningen in de stad en het verwachte toekomstige gebruik.
Beleidsnota
Gemeente Rotterdam , Gemeente Rotterdam
2015
Tien procent meer fietsers op de belangrijkste routes naar de binnenstad. Meer ruimte, comfort en snelheid voor de 160.000 Rotterdammers die dagelijks hun fiets pakken. Dat is wat Rotterdam in 2018 wil bereiken met het Fietsplan 2015-2018 ‘Fietsen heeft voorrang’.   
Kees van Malssen (Nederlandse Ligfietsvereniging NVHPV)
15-09-2015 @ 23:52

Waar en hoe is het concept van dit plan te vinden? Ik fiets zo'n 150 km per week door Rotterdam en denk graag actief mee aan zo'n plan.

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: