Kenniscentrum voor fietsbeleid

Slimme fietsroutes trekken meer fietsers

2017

Middels een aantal campagnes heeft Groningen het gedrag van de fietsers zodanig weten te beïnvloeden dat zij alternatieve routes – de Slimme Routes – zijn gaan gebruiken om zo drukke en onveilige routes te ontlasten.

Het gaat om twee alternatieve fietsroutes van en naar Zernike Campus. Bij de campagnes werd vooral op eerstejaars studenten ingezet omdat zij nog geen gewoontegedrag vertonen op de fiets.

In augustus 2016 is de Slimme Route campagne voor de vierde keer van start gegaan. Wederom tijdens de KEI-week (de introductieweek voor nieuwe studenten). De campagne omvatte onder andere speciale bewegwijzeringsborden en logo’s op het wegdek en een voorlichtingsmarkt. Daarnaast kregen studenten een speciaal sportdrankblikje aangeboden als bedankje voor het fietsen van de Slimme Route.

Om het effect te meten van de campagne is begin oktober 2016 gedurende een week het aantal fietsers geteld. Dit is gedaan op de drie belangrijke fietsroutes naar het Zernike. Daaruit blijkt dat de gepromote slimme routes in totaal zo’n 2000 fietsers meer scoorden (in totaal ca. 22.000) ten opzichte van 2015. De oude route laat een lichte daling zien van het aantal fietsers.

Jan Pieter Janse (GolfslagAdvies& Projecten Historisch Water)
01-03-2017 @ 09:29

Wat nu laat zien is een lichte verbetering. Over de routes in totaal: 2000(zo,n) meer fietsers te zien althans geteld. Dat zegt in procenten en gevolgen voor beleid niet zo veel, behalve een zeer lichte toename tov tellingen over geheel 2015..De aanleg van snelfietsroutes door natuurgebieden, ook naar Zernike levert veel terecht rumoer op en vernieling van natuur voor milieuvriendelijk transport. Kost wat het D66 en groenlink kost worden routes geframed en doorgedrukt. Met veel ambtelijk en bestuurlijk geweld. De rol en positie van de fietsersbond met haar 40 jarige bestaan, met successen, staat ter discussie. Alternatieven krijgen op initiatieven van buurtorganisaties en bewoners nauwelijks kans. Vechten in een berenkuil en het lijkt david tegen goliath(beide kleine letters). De eenvoudige knelpunten op fietsgebied zijn vele. Dat wat groningen doet heeft veel weg van windowdressing. Uiteraard zijn sommige resultaten noemenswaard, maar vallen in het niet bij het bestaande op wegen en fietspaden. Het onderhoud, bochten, afstellingen bij verkeerslichten, omleidingen, staat van wegdek van fietspaden.Het O5O verhaal is deels PR en Framing. dat geldt helaas ook voor de resultaten. Er wordt meer geld uitgezet naar autoverkeer en busverkeer en tal van ""bereikbaarheidsplannen"" al dan niet met overheidssubsidie dan de kleine ergernissen voor de vele duizenden woon-werk-school en recreatieve fietsers aan te pakken in een langlopend programme en procentueel te laten zien en monitoren dat het helpt en de fietsers op de weg brengt en houdt. Groningen mag nog veel leren van Utrecht,Rotterdam en wellicht zelfs van Amsterdam, alhoewel ondergelijkbaar in aantallen fietsers en verkeersdruk in de binnenstad. Maar groningen kan laten zien met langlopende programma,s en daadwerkelijke verbeteringen voor het aan de fiets krijgen, houden en bevorderen van velen dat de extra aandacht aan deze vorm van privaat,publiek vervoer werkt voor de Stad en Milieu en gezondheid. Ik raadt Groningen dan ook aan de stoppen met aanleg van snelfietspaden waarbij financien en rechte lijnen ten koste gaan van natuur en milieu zoals aan de Helperzoom te groningen in de route haren Groningen binnenstad. De bestaande wegen kunnen met slimme aanpassingen en daadwerkelijk benutten van Shared Space veel meer aan dan de ingewikkeldheden die door Snelfietspaden+ ontstaan. Locatie Eikenlaan, Helperzoomtunnel, Zernikeroute en spoorbaan. Benutten van bestaande wegen zijn veelal ook sociaal veiliger. Natuurlijk moet en dat is een lastige op sommige plaatsen autoverkeer, de automobilist, de wijkbewoner als automobilist, de pakjesdienst, het OV, het distributieverkeer meer rekening houden in snelheid en zichtbaarheid voor de veiligheid van de fietsers. Gedragsverandering bij hen, snelheid verlagen, beboeten en handhaven levert meer op dan het aanleggen van Snelfietspaden als racevanen voor scooters en Ebikers vv.

 

 

 

 

Helaas is Groningen hardleers. Althans het wethouders en ambtelijk deel. En politieke steun niet te vergeten in de raad.

 

 

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: