Kenniscentrum voor fietsbeleid

Strava fietsdata ook aardig nauwkeurig

2016

Nederland en Vlaanderen kennen de Fietstelweek. Een week lang worden enkele tienduizenden fietsers gevolgd met behulp van een speciale app. Maar het is niet de enige manier om fietsdata in te zamelen. 

Want er zijn ook fitness-apps zoals bijvoorbeeld Strava die data inzamelen. Vooral om de fysieke prestaties van sporters in kaart te brengen, maar met dergelijke data kunnen ook de verplaatsingen van fietsers in kaart worden gebracht. In Amerika wordt de data door tientallen steden gebruikt om het fietsbeleid van de grond te krijgen.

Voor beide methoden is wat te zeggen. Bij een app als Strava is een veel gehoord bezwaar dat de app vooral wordt gebruikt door mensen die veel aan sport doen. En wellicht is dat ook de groep die meer te besteden heeft en misschien meer tijd heeft om aan sport te doen. Een selecte steekproef dus.

Als je inzoomt op de Strava-kaart van Nederland, is te zien waar dat toe kan leiden. De openbare wielerbaan bij Leiden (Roomburg) bijvoorbeeld staat als een dikke streep op de kaart vanwege de vele snelle fietsers daar. En dat zie je bij meer specifieke trajecten die veel door wielrenners worden gebruikt.

Maar ook de Fietstelweek is waarschijnlijk engiszins selectief. Zo wordt dit jaar bijvoorbeeld extra aandacht besteed aan de deelname van jongeren, omdat gebleken is dat die vorig jaar ondervertegenwoordigd waren. Kennelijk spreekt zo’n telweek ouderen meer aan.

Je kunt die ruis tot op zekere hoogte uit de data filteren. Bij Strava kan een gebruiker zelf aangeven of het een recreatieve rit is of een woon-werkrit en Strava gebruikt een algoritme om vaste ritten tussen huis en een andere locatie te herkennen als woon-werkritten.

In een recent onderzoek van het Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention is de data die Strava levert vergeleken met data die via een enquête is opgehaald bij zo’n 3,5 miljoen huishoudens. De resultaten bleken aardig te sporen. Het onderzoek suggereert zelfs dat aanvullende informatie als bijvoorbeeld de hartslag naast snelheid en route nog interessante extra informatie zou kunnen opleveren.

Een ander verschil tussen de Fietstelweek en Strava is dat de Fietstelweek data over één week verzameld en Strava data verzamelt gedurende het hele jaar, dus ook in verschillende jaargetijden.

Dan verschillen de kosten tussen beide methoden aanzienlijk. Meedoen aan de Fietstelweek kost je als provincie ettelijke tienduizenden euro’s. Wel wordt een deel van de data daarvoor ook als open data gepubliceerd. Bij Strava data kun je selectief inkopen en de kosten per deelnemer liggen rond de 0,80-1 euro per gebruiker en dan kom je veelal lager uit.

Blijft de vraag welke methode de beste data oplevert voor welke toepassing. Vooralsnog zijn de veel deskundigen van mening dat de Fietstelweek de meest gedetailleerde data oplevert voor de Nederlandse steden. Maar wie wil weten welke belemmeringen snelle fietsers op hun route tegenkomen, kan ook bij Strava terecht.

Jan Pielkenrood (Fietsersbond-Alkmaar)
19-09-2016 @ 12:20

Probleem is dat in de USA de fiets vrijwel niet gebruikt wordt om naar een winkel of station te fietsen. En zelfs het fietsen naar een school vinden ouders al eng, dus gaat het spul in de gratis schoolbus. Zelf heb ik ook mijn bedenkingen bij de fietstelweek, die de vorige keer in onze regio absoluut geen representatieve cijfers opleverde door een veel te lage deelname. Op een drukke fietsverbinding rijden hier 30.000 fietsers per week en er werden maar 60 doorkomsten geteld. Waarschijnlijk dus 6 deelnemers die 5x per week daar heen en terug fietsten.

Deze keer heb ik er veel meer werk van gemaakt onder station- en winkelfietsers en fietsers die lid zijn van de Fietsersbond in onze regio.

Toch denk ik dat het eenvoudiger en beter kan via de providers. Gewoon kijken welke smartphones zich met een snelheid tussen 12 en 25km/h op welke routes zich verplaatsen. Ik heb begrepen dat providers dit kunnen zien zonder GPS en zonder App en zonder aanmelding

Chris Scurbecq (OCMW)
01-10-2016 @ 18:05

Strava is crap voor fietsdata. De app enkel populair geworden omdat het met miljoenen is ondersteund en nadien gepromoot binnen het wielrennersmilieu. Eén van de missers binnen het algoritme: hoe trager je fietst, hoe dikker de lijn is. 5 trage fietsers kunnen een even dikke lijn maken als 30 snelle fietsers (de cijfers zijn enkel ter vergelijking). Nope, ik mot Strava niet.

Richard van de Werken (Hastig)
03-10-2016 @ 10:23

Voor ons project emergent.city hebben we beschikking over een jaar Strava data en zijn daar de sterke en zwakke punten aan het verkennen. De data biedt in ieder geval de mogelijkheid om onderscheid te maken naar de racefietser en de woon-werkfietser. Ook op het gebied van herkomst -bestemming en richting (rijdt de fietser waar hij rijden mag) biedt de data goede aanknopingspunten. Verwachting is dat we binnen een paar weken de eerste echte resultaten naar buiten kunnen brengen. De dataset loopt van 1 juli 2015 t/m 30 juni 2016 en bevat bijvoorbeeld ook de periode van de fietstelweek 2015.

Dirk Bussche (dat.mobility)
03-10-2016 @ 16:36

Strava data is waardevol omdat een vrij grote groep over langere tijd gevolgd wordt. Wat echter mist is (anonieme) toegang tot de microdata, waardoor analyses zoals selected link (routes via een locatie), fietsparkeren, routes per dag of uur of afslagbewegingen (met bijbehorende wachttijden) bij kruispunten onmogelijk zijn. 
Deze data is in de fietstelweek wel beschikbaar, voor zover uit privacyoverweging mogelijk zelfs als Open Data. En wat betreft selecte steekproef: wij zijn bezig met een algorithme om de telling op te hogen op basis van tellingen, én steden waar te weinig fietsers in de steekproef zitten zijn van harte uitgenodigd hier volgend jaar meer publiciteit aan te geven.

Richard van de Werken (Hastig)
03-10-2016 @ 16:41

Zoals Dirk al aangeeft zijn beide bronnen interessant. Wat ik uit de ervaringen met floating car data wel weet is dat je sommige vragen gewoon niet moet willen kunnen beantwoorden. Privacy beperkt zich niet tot open data. De Strava data is volledig privacy proof. Het lijkt me interessant om te kijken welke vragen je met welke bron kunt beantwoorden. Mooi bij Strave is dat je zelf je HB polygonen mag inbrengen en dat de data daarop gemapt wordt. 

Chris Scurbecq (OCMW)
13-11-2016 @ 11:03

Iemand wees er op dat Strava gebaseerd is op een warmtevergelijking (heat equation), dus werkelijk een formule vanuit de fysica (warmteleer). Indien ja: over welke vergelijking gaat dit (ongeveer)? En hoe vertaalt dit zich in het programmeerwerk of algoritme of ...?... van Strava?

Kees van Malssen
09-06-2017 @ 23:20

Ik weet niet hoe Strava data aan overheden geleverd wordt, wel hoe ze er uit zien. Strava ziet namelijk best goed hoeveel tijd je in beweging was en hoeveel tijd je tijdens een rit stilgestaan hebt. Daar is - in principe - dus ook goed uit te destilleren wáár stilgestaan wordt en hoe lang (en zelfs op welke tijden).

Er zijn ook externe apps die je persoonlijke strava data in een heat map omzetten (volgens mij is dat het enige "hitte" wat gebruikt wordt. Welke route is "hot" en welke niet). Dan zie je meteen waar je vaak en waar je nooit fietst. Voor clubs (= groep Strava rijders) is dat dus ook goed te zien. Afgaande op mijn eigen heat maps zie ik geen verschil tussen plekken waar ik hard rijd of waar ik langzaam rijdt. De "kleur" hangt helemaal af van het aantal keren dat ik ergens geweeest ben. Wat vooral interessant is, of dat bepaalde routes die bedoeld zijn om veel fietsers te hebben, ook daadwerkelijk veel fietsers trekken. En ontbrekende verbindingen (of slechte verbindingen) zouden ook goed te identificeren moeten zijn, vooral door letterlijk te kijken naar de heat maps.

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: