Kenniscentrum voor fietsbeleid

Studenten adviseren over Groningse fietsbeleid

2014

Voer de fietsroutes naar de universiteit in dezelfde kleur uit als de buslijnen daar naar toe. En zet OV fietsen neer waar je ze ook kunt zien. Dat zijn enkele van de aanbevelingen die Groningse studenten hebben voor de gemeente om de grote stroom fietsers naar het universiteitscomplex Zernike in goede banen te leiden.

Met ruim 55.000 studenten op 200.000 inwoners is Groningen een echte studentenstad. Meer dan 20.000 studenten reizen dagelijks met de bus of fiets vanaf het hoofdstation, station Noord en uit de stad naar het Zernike.

Allemaal over hetzelfde fietspad leidt tot opstoppingen. Vandaar dat de gemeente al probeert het fietsverkeer te spreiden over enkele zogenaamde Slimme fietsroutes. Met speciale campagnes wordt daar aan het begin van het studiejaar aandacht voor  gevraagd.

Dat werkt nog niet echt en daarom heeft de gemeente aan de studenten gevraagd om zelf met voorstellen te komen. De Student Advies Commissie (SAC) van de universiteit komt na uitbereid onderzoek tot een groot aantal aanbevelingen met betrekking tot de infrastructuur en de communicatie rond de Slimme routes. Ook keek men naar de gevolgen van een eventuele afschaffing van de studenten ov kaart. 

Het eerste wat de studenten is opgevallen, is het gebrek aan uniformiteit op de routes. Verschillende ondergronden, kleuren, voorrangssituaties en de al dan niet aanwezige verlichting leiden tot een verwarrend verkeersbeeld.
Verder zijn sommige routes monotoon, waardoor een rit langer lijkt te duren. De route creatief aankleden draagt bij aan een meer positieve beleving. En waar veel meer fietsers zijn dan ander verkeer, moet de fietser ook de meeste fysieke ruimte krijgen, zo luidt een aanbeveling.

Ook ziet men graag dat de fietsenstallingen op het hoofdstation toegankelijker zijn voor studenten die aankomen met de bus. Bij aankomst met een streekbus is de overstap op een stadsbus dermate gemakkelijk dat voor studentenbusreizigers de fiets niet eens als alternatief wordt gezien, aldus het rapport van de SAC.

Eenduidige informatie over de reis vinden de studenten ook belangrijk. Ze doen de aanbeveling om informatie aan te bieden over de reistijd van de fiets ten opzichte van de bus, de drukte in bussen en in de stalling en de op de fietsvoorzieningen. ‘En zet pijlen, rode lopers of bepaalde kleuren op de grond richting de fietsstalling en de fietsroutes.’

Het lijkt er op dat de studenten OV kaart voorlopig behouden blijft. Maar mocht dat niet zo blijven, dan zullen veel studenten de bus niet meer gebruiken. Van de 5.000 studenten die nu per dag binnen de stad met de bus naar het Zernike reizen, zullen ruim 2.200 studenten op de fiets stappen, zo blijkt uit een enquête. Een gefaseerde afschaffing van de studentenkaart over tenminste vijf jaar kan de nadelige gevolgen beperken en de gemeente de tijd geven om de fietsvoorzieningen uit te breiden. 

Tenslotte, zo stellen de studenten voor, kan Groningen zich meer profileren als city of cycling talent. ‘Fietsstad Groningen wil JOU op de fiets.’

Rapport
Student Advies Commissie (SAC)
2014
Verslaggeving en resultatenweergave van het onderzoek naar de bereikbaarheid van Groningse hogeronderwijsinstellingen.
Notitie
Student Advies Commissie (SAC)
2014
Oplegnotitie bij de verslaggeving en resultatenweergave van het onderzoek naar de bereikbaarheid van Groningse hogeronderwijsinstellingen.
Roland Haffmans (-)
10-10-2014 @ 16:54

    Verwarrende titel, het advies gaat niet over het Groningse fietsbeleid, doch over fietsroutes naar het Zernike universiteitsgedeelte. Aanleiding is de autohinder door de ombouw van de zuidelijke randweg, waarbij een deel van forensen de bus moet benutten en studenten uit de bus op de fiets moeten! Kan de huidige fietsroute, die nieuwe fietsers verwerken? Heldere indicatoren om het effect van het advies te meten ontbreken, die zijn het onderwerp voor een vervolgstudie voor dit als "kwalitatief het meest hoogwaardig onderzoek"  aangeduide onderzoek!! 

  Om de huidige fietsroute te ontlasten, moet een westelijke en oostelijke fietsroute aantrekkelijker worden door verbetering van het wegdek, betere route herkenbaarheid en een aantrekkelijker inrichting. Uitgangspunt is "dat de doorstroming van de fiets verbeterd moet worden, maar niet ten koste van de doorstroming van de rest verkeer". Dat verklaart waarom verbetering op kruisingen ontbreekt, terwijl vaker gemeld wordt, dat de "stroom fietsers niet volledig door het groene licht komt"! Toch ontbreken voorstellen voor andere kruisingsinrichting zoals met een (fiets)rotondes en zelfs voor gunstiger afstelling van de fietsverkeerslichten.

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: