Kenniscentrum voor fietsbeleid

Verslag Ontwerperscafe Fietsvoorzieningen Fryslan 22 mei 2014

CROW-Fietsberaad
2014

Op 22 mei heeft het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Fryslan (ROF) in samenwerking met CROW-Fietsberaad een Ontwerperscafé Fietsvoorzieningen georganiseerd. In een Ontwerperscafé Fietsvoorzieningen brengt CROW-Fietsberaad ontwerpers bijeen. Ontwerpers uit vier gemeenten legden in dit geval hun actuele complexe ontwerpopgaven letterlijk op een aantal tafels neer, om deze met collega’s uit andere gemeenten en enkele deskundigen vanuit CROW-Fietsberaad, de Fietsersbond, VVN en de politie in kleine groepjes te bespreken aan de hand van kaarten en schetsen. In een informele setting worden de opgaven met elkaar van alle kanten bekeken en bediscussieerd, op zoek naar creatieve oplossingen.

Bestand. Klik om de link te openen (opent in een nieuw venster):

Tijdens dit Ontwerperscafé zijn de volgende casussen behandeld:

Casus Smallingerland

In Drachten wordt het hele tracé Ureterpvallaat tot en met de Splitting heringericht. De opgave om de fietsers een goede en veilige plek te geven langs dit tracé.

Casus Opsterland

De herinrichting van de Hegedyk; een 30 km/h wijksontsluitingsweg die aansluit op de rotonde. Een concept/ontwerp is al gereed, maar het is de vraag of dit recht doet het gestelde resultaat.

Casus Joure

Aan de noordwestzijde van Joure komt de Leeuwarderweg (80 km/h) de plaats Joure binnen. Op deze locatie ligt er op korte afstand een aantal fietsoversteken die op verschillende wijze zijn uitgevoerd. De situatie wordt als onveilig ervaren.

Casus Leeuwarden

Herinrichting van de Verlengde Schrans en de Schrans in Leeuwarden. Beide wegen maken onderdeel uit van het hoofdroutenetwerk en in de toekomst zullen er meer dan 10.000 fietsers per dag gebruik gaan maken van deze route. De opgave om goede en veilige fietsvoorzieningen te realiseren.

In dit verslag van de bijeenkomst zijn de casussen kort toegelicht aan de hand van tekst- en beeldmateriaal. Bij elke casus is tevens een korte samenvatting toegevoegd van de belangrijkste discussiepunten tijdens de plenaire terugkoppeling van de workshoprondes.

Er zijn nog geen reacties geplaatst

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: