Kenniscentrum voor fietsbeleid

Verslag Ontwerperscafe Fietsvoorzieningen ROV Oost Nederland 17 juni 2014

CROW-Fietsberaad
2014

Op 17 juni heeft het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Oost-Nederland in samenwerking met CROW-Fietsberaad een Ontwerperscafé Fietsvoorzieningen georganiseerd. In een Ontwerperscafé Fietsvoorzieningen brengt CROW-Fietsberaad ontwerpers bijeen. Ontwerpers uit vier gemeenten legden in dit geval hun actuele complexe ontwerpopgaven letterlijk op een aantal tafels neer, om deze met collega’s uit andere gemeenten en enkele deskundigen vanuit CROW-Fietsberaad, de Fietsersbond, VVN en de politie in kleine groepjes te bespreken aan de hand van kaarten en schetsen. In een informele setting worden de opgaven met elkaar van alle kanten bekeken en bediscussieerd, op zoek naar creatieve oplossingen.

Bestand. Klik om de link te openen (opent in een nieuw venster):

Tijdens dit Ontwerperscafé zijn de volgende casussen behandeld:

Casus Tytsjerksteradiel

Een smalle ETW 60: zijn fietsvoorzieningen noodzakelijk? En zo ja, welke?

Casus Zwolle

Een tweerichtings fietsoversteek op een GOW 50 km/h: het ontwerp is al diverse malen aangepast. Wat is er nog meer mogelijk om de situatie veiliger te maken?

Casus Enschede

Onveilige fietsoversteken op een rotonde binnen de bebouwde kom. De vraag is of maatregelen aan de infrastructuur een verbetering in gedrag en beleving kunnen bereiken.

Casus Oosterwolde

De reconstructie van twee (complexe) kruispunten om de verkeersveiligheid te verbeteren.

In dit verslag van de bijeenkomst zijn de casussen kort toegelicht aan de hand van tekst- en beeldmateriaal. Bij elke casus is tevens een korte samenvatting toegevoegd van de belangrijkste discussiepunten tijdens de plenaire terugkoppeling van de workshoprondes.

Er zijn nog geen reacties geplaatst

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: