Kenniscentrum voor fietsbeleid

Verslag Ontwerperscafe Fietsvoorzieningen Regio Twente 7 november 2013

CROW-Fietsberaad
2014

Op 7 november 2013 heeft Regio Twente in samenwerking met CROW-Fietsberaad een Ontwerperscafé Fietsvoorzieningen georganiseerd. In een Ontwerperscafé Fietsvoorzieningen brengt CROW-Fietsberaad ontwerpers bijeen. Ontwerpers uit vier gemeenten legden in dit geval hun actuele complexe ontwerpopgaven letterlijk op een aantal tafels neer, om deze met collega’s uit andere gemeenten en enkele deskundigen vanuit CROW-Fietsberaad, de Fietsersbond, VVN en de politie in kleine groepjes te bespreken aan de hand van kaarten en schetsen. In een informele setting worden de opgaven met elkaar van alle kanten bekeken en bediscussieerd, op zoek naar creatieve oplossingen.

Bestand. Klik om de link te openen (opent in een nieuw venster):

Tijdens dit Ontwerperscafé zijn vier casussen behandeld:

- Casus gemeente Almelo: Bornebroeksestraat (F35)
Tracékeuze van een nog te realiseren doortrekking van het Almelose F35-tracé.

- Casus gemeente Enschede: Kruispunt Deurningerstraat-Raifeissenstraat-Fietsstraat Lasonderstraat
De opgave om de aansluiting voor fietsers, beter, veiliger, herkenbaarder en logischer maken.

- Casus gemeente Hellendoorn: Rotonde Helmkruidlaan – Baron van Sternbachlaan, Nijverdal
De opgave om de zuidtak van deze rotonde veiliger vorm te geven.

- Casus gemeente Twenterand: Kerkallee en de Rohorst
Op zoek naar een veiligere inrichting van beide wegen.

In dit verslag van de bijeenkomst zijn de casussen kort toegelicht aan de hand van tekst- en beeldmateriaal. Bij elke casus is tevens een korte samenvatting toegevoegd van de belangrijkste discussiepunten tijdens de plenaire terugkoppeling van de workshoprondes.

Er zijn nog geen reacties geplaatst

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: