Kenniscentrum voor fietsbeleid

Vlaanderen maakt uitzondering voor speed pedelec op jaagpaden

2017
plaatje

In Nederland zoekt men naar oplossingen om de speed-pedelec op gelecteerde fietstrajecten toe te laten. In Vlaanderen is men al een stap verder.

Daar maakt men al een uitzondering voor de speed-pedelec op jaagpaden. Tot nu toe waren die verboden voor deze snelle fietsen.

Vlaanderen kent drie ‘bromfietsklassen’: A, B en P. Klasse A is de vergelijken met de Nederlandse snorfiets, klasse B met de bromfiets. Klasse P is speciaal voor de speed pedelec in het leven geroepen.

Tot nu toe waren op jaagpaden alleen fietsen en klasse A snorfietsen toegestaan. Nieuwe regelgeving maakt het mogelijk dat middels een speciaal onderbord ook klasse P gebruik mag maken van de jaagpaden.

De komende maanden zullen meer dan 1000 nieuwe borden langs meer dan 2000 km jaagpaden verschijnen.

Er geldt wel een snelheidsrestrictie. Een jaagpad is juridisch geen fietspad, waardoor de snelheid beperkt is tot 30 km/uur.

Vlaanderen gaat verder de speedpedelec een plek geven binnen de fiscale wetgeving. De speed pedelecs zullen worden beschouwd als ‘sociaal voordeel’ en werkgevers zullen ze voor 120 procent kunnen aftrekken van hun belastingen.

Nieuws
2017
Op dit moment moeten speed pedelecs voorzien zijn van een blauwe snorfietskentekenplaat, maar vanaf 1 juli moeten alle speed pedelecs als bromfiets zijn gekentekend. En moeten alle speed pedelecs naar de weg of naar fietspaden waar ook bromfietsen zijn toegestaan.
Gerard van Esch (Federatie Beh. de Langstraatspoorbruggen)
09-07-2017 @ 12:55

Hopelijk komen deze veel te snelle fietsen ( met straks een gele kentekenplaat) NIET op fietspaden en snelfietspaden. Op dat moment komt het hele leger (  veelal opgevoerde) bromfietsen eveneens met geel kentekenplaatje het fietsverkeer nóg onveiliger maken. Er wordt bijna niet meer gehandhaafd ( "Andere prioriteiten") dus het aantal verkeersdoden en ( zwaar-)gewonden zal ieder jaar toenemen i.p.v. afnemen.( na twee jaar van nog meer doden en zwaargewonden) 

Chris Scurbecq (OCMW)
09-07-2017 @ 15:34

@ Gerard van Esch

Een S-Pedelec is de facto geen e-bike, laat staan een bromfiets. Dit zijn foute vergelijkingen, en stop met dat doemdenken over verkeersslachtoffers als het over S-Pedelecs gaat. Men moet de zaak niet op één hoop gooien, zoals Europa heeft gedaan bij de typegoedkeuring - verordening 168/2013/EG - met alle gevolgen vandien voor alle EU-landen. Toch staat daar in een degelegeerde verordening gestipuleerd dat de ondersteunende trapkracht max. 4x de eigen spierkracht mag zijn, gevolg: men kan nooit supersnelheden halen, wat voor elektrisch vermogen men ook moge hebben. Op rijbanen halen bromfietsers gemiddeld 45 km/h (!). Zo'n gemiddelden halen S-Pedeleccers nooit, men moet eens ophouden met de valse analogie bromfiets - S-Pedelec.

In VL zijn de jaagpaden vaak het enige traject waar fietsers relatief veilig over vrij grote afstanden vrij snel van A - B kunnen, ideaal voor woon-werk. Bovendien zijn of worden delen van jaagpaden soms onderdeel van fietssnelwegen - gewoonweg omdat men geen alternatief heeft in Vlaanderen. Veel wielrenners rijden trouwens sowieso +30km/h op jaagpaden, om sportieve redenen of omdat ze gewoon op tijd op het werk moeten zijn. Geen zinnig mens heeft daar problemen mee. Dus ja, laat ze maar komen die sportieve fietsers, die S-Pedeleccers, die ligfietsen en velomobielen op fietssnelwegen en jaagpaden. Trouwens, de dienstvoertuigen rijden er zélf regelmatig à +30 km/h.

I.t.t. andere landen waar men comfortabel kilometerslang kan fietsen langs waterwegen of door bossen, is het onderhoud van VL jaagpaden vaak niet aangepast aan fietsers. Vandaar dat ik schreef "relatief veilig": men moet er de bulten, spleten, scheuren, vuil, enz. erbij nemen. In VL vertragen fietsers dus op veel plaatsen als vanzélve door de prachtige infrastructuur. (grijns)

En voor S-Pedelecs: zéker toelating op fietspaden. Tenzij een fietser de rijbaan verkiest omdat hij heel snel wil fietsen - een flexibele regeling dus. Dan zal die S-Pedeleccer de risico's met echte bromfietsen, motorfietsen en zwaarder motorverkeer maar persoonlijk moeten trotseren. Velomobielers doen dat ook. Dat men échte bromfietsers en snelle e-bikes zoveel als mogelijk weert uit het fietsverkeer is m.i. wél logisch, het is de facto een andere categorie - én bromfietsers stinken.

Robert van der Sluiszen
12-07-2017 @ 10:47
Wat mij altijd weer verbaast in de hele speed pedelec discussie, is dat de aversie tegen dit nieuwe milieuvriendelijke vervoermiddel komt uit een hoek waar je het niet zou verwachten, namelijk de conservatieve Groen Links aanhang, vaak van 55 jaar of ouder. Je zou verwachten dat deze groep juist de speed pedelec zou ontarmen in verband met de voordelen voor milieu, klimaat en verbetering leefomgeving. Niets is minder waar. Men vindt trapondersteunend fietsen weerzinwekkend, maar omdat dat geen argument is komen ze met het zogenaamde verkeersveiligheidsprobleem. Deze groep mensen is dus voor een beter milieu, maar dan alleen als ze het uitkomt. De hele olieindustrie schijnt blij te zijn met deze groep mensen.
Roland Haffmans (-)
12-07-2017 @ 15:32

Verbazend dat de onveiligheid van snelle tweewielers ontkend wordt, de duidelijke statistieken daarover worden zeker als kwaadaardige verzindsel gezien. Hoe de overstap van fiets naar e-fiets als milieuverbetering gezien moet worden, is ook een raadsel.

Chris Scurbecq (OCMW)
12-07-2017 @ 16:49

@ Robert van der Sluizen

Het is i.d.d. een heel eigenaardig verschijnsel. Dagelijks vlammen duizenden auto's boven de snelheidslimieten, met rijdt met bescheiden karretjes tot de meest sportieve bolides en het autoverkeer zorgt voor de meeste slachtoffers.  Ondanks dit zegt geen mens: al die snelheidsmonsters moeten van de baan, of moeten op een racecircuit of op een vliegveld rijden? En dit terwijl niet enkel de potentiële maar ook reële snelheidsverschillen tussen auto's enorm zijn. Dit alles is bij een S-Pedelec helemaal niet van toepassing.

Ik vermoed dat er heel wat angst leeft. Dat heb je omschreven als het 'onderbuik'gevoel. Niet dat men dat langs de kant moet schuiven, maar het neemt toch abnormale proporties aan. Velen die tegen S-Pedelecs zijn hebben er zelfs niet op gefietst, hooguit een dagje. Dat is toch heel wat anders dan bijna dag in dag uit zoals ik deed en zoals jij doet. Wij ervaren dat gans anders. Er is dus een perceptieprobleem. In dat verband herinner ik me goed dat in Vlaanderen gedurende twee jaar vóór de invoering van EU 168/2013 verordening in de verschillende lidstaten, de media een ganse hetze aan het voeren was te nadele van de S-Pedelecs. Dit gebeurde ook subtiel, bvb. zo: de auto-industrie showde véél S-Pedelec prototypes met enorme vermogens en snelheden, en de media smeerden dit gretig uit in onze hoofden. Het zou me niet verwonderen dat veel van die prototypes niet werkten, velen waren zelfs niet 'street-legal'. Fietsersbonden - op uitzonderingen na, zoals Mobiel21 - gingen hier mee in het verhaal, zelfs over de gewone elektr. fietsen kwamen ze in het nieuws, zeggende dat men 'toch voorzichtig moet zijn met die elektrische fietsen', omdat er hier en daar een senior mee zou gevallen zijn (?). Hoort iemand nu nog iets van een S-Pedelec door een autofabrikant? Geen één rijdt daarvan rond. M.a.w. de auto-industrie, met wellicht DL op kop, hebben hand in hand met de media gezorgd voor een panieksituatie, men voerde S-Pedelecs op als niets ontziende snelheidsmonsters - zonder dit zelfs te moeten expliciteren! Dat is blijven hangen in de hoofden van de mensen. En af en toe duikt er nog zo'n bericht op, veel valse berichten. Men zou kunnen zeggen: 'mission accomplished' door de autolobby (en de media en bepaalde beleidsactoren die de auto-industrie ter wille zijn). Deze mediacampagne was een twééde zet, in sync met de eerste zet dat een S-Pedelec alover de typegoedkeuring (EU 168/2013) 'overkillde' tot bromfietser. Dat dit de facto niet klopt bewijst de EU zélf door een ganse waslijst aan uitzonderingen te formuleren vis à vis de bromfietsregelgeving. M.a.w. men heeft op meesterlijke wijze de bevolking, maar ook milieu- en fietsbewegingen in slaap gewiegd én tegelijk doen panikeren. Angst is nog steeds een der beste manieren om ganse bevolkingsgroepen te manipuleren.

Ten slotte, niet onbelangrijk: de EU 168/2013 verordening laat de verkeerswetgevingen van de lidstaten ongemoeid, m.a.w. mag zich daarover niet uitspreken. Dat is een heel klein lichtpuntje in gans de zaak, omdat ondanks de typering als bromfiets de lidstaten qua verkeerswetgeving kunnen beslissen en daarin moet ik Gelderland feliciteren. België heeft ook een soort compromis uitgedokterd. Toch blijft het lastig omdat het de rijwielcategorie 'bromfiets' krijgt opgeplakt vanuit de EU. Het grootste kwaad dus, waar blijkbaar niemand over valt, is de slechte EU 168/2013 verordening. In mijn ogen hadden zowel Pedelecs als S-Pedelecs moeten opgenomen geweest zijn als een specifieke e-categorie met trapondersteuning. Dan zouden bvb. max. 30 km/h fietsen levensvatbaar zijn geweest, nu niet. Snelheid zou ik persoonlijk eerder op de baan regelen, niet op het voertuig, dat gebeurt ook bij het overgrote deel gemotoriseerd verkeer. Daarnaast had men e-bikes (i.e. gashendel) bij de snor-/bromfietscategorie moeten indelen, nu heeft de EU alles dooreengehaspeld. Ik vermoed doelbewust, zo geraakt geen mens er juridisch nog aan uit. Dat schept ook verwarring bij de mensen, die de verschillende rijwielsoorten dooreenhaspelen. We zien dus juridische, economische en gedachtenscheppende aspecten die uiteindelijk sociale ellende veroorzaken. Helaas voor de big lobbyladyboys achterhaalt de realiteit wel de maskerade en zo ziet men dat hier en daar pogingen worden gedaan om S-Pedelecs toch een rechtmatige plek te geven o.b.v. observatie en gezonde verstand, zoals bij Gelderland of in BE. Ooit komt het uit dat men op EU-niveau heeft gesjoemeld. Maar of dààr iemand zal van wakker liggen...

Chris Scurbecq (OCMW)
12-07-2017 @ 17:05

@ Roland Haffmans

Welke duidelijke statistieken? Het is veilig en het is wel degelijk milieuverbeterend.

De doelgroep zijn ook chauffeurs, zoals ik destijds, ik had 10 jaar niet gefietst, op kleine afstandjes na. Zo kan zo'n doelgroep 20 à 30 km heen overbruggen o.a. omdat ze de conditie niet (meer) hebben van een sportieve fietser. Ik heb dat ca. 2,5 jr gedaan, ik ging bijna overstappen op een cyclocross omwille van het terrein, omdat mijn gezondheid en presatie dankzij de S-Pedelec er danig op vooruit gingen. Goed voor mijn gezondheid, goed voor het milieu.

Hier en daar kwam ik een sportieve fietser tegen die me toevertrouwden dat ze twijfelden om over te stappen naar een S-Pedelec. Dit omdat de weersomstandigheden soms zo hevig waren dat ze soms geen moed of goesting hadden om het woon-werk traject per fiets te doen. M.a.w. ze gingen combineren: koersfiets en S-Pedelec. Ook hier milieu-voordeel, want als ze hun koersfiets lieten staan, zou het per auto geweest zijn. Men zal dat met de nieuwe wetgeving niet gauw doen, gezien de status 'bromfiets' met alle administratieve en juridische gevolgen vandien.

Het blijft verbazen hoe je zo negatief tegenover S-Pedelecs staat. Heb je zelf al een paar maanden eens gereden op een S-Pedelec, niet zo recreatief in het zonnetje he, maar dag in dag uit in alle weersomstandigheden.

Robert van der Sluiszen
13-07-2017 @ 10:20
Ik ben ook benieuwd naar het rapport waaruit zou moeten blijken dat speed pedelecs op het fietspad voor meer ongevallen zou zorgen. Feiten graag. In ieder geval roepen nieuwe vervoermiddelen, in dit geval de elektrische fiets en met name de snelle variant daarvan, bij sommige mensen grote gevoelens van angst op. Het doet me denken aan mijn bezoek aan het fietsmuseum in Nijmegen. Heel lang geleden moesten fietsers bij het zien van paard en wagen, van hun fiets afstappen, hun jas uittrekken en het stuur bedekken met hun jas, zodat het paard niet zou schrikken. Daar waren zelfs "verkeersborden" voor. Prachtig om te zien dat de geschiedenis zich herhaalt.
Roland Haffmans (-)
13-07-2017 @ 13:21

"..  kwam ik een sportieve fietser tegen die twijfelden om over te stappen naar een S-Pedelec."  Dank voor de steun, want bij de meesten blijft dat niet enkel bij guur weer.

Uiteraard ontbreken bruikbare statistieken voor nieuwe voertuigen die nog weinig benut worden. Het grote relatieve aantal ongevallen bij motoren, scooter e.d. zijn niet te ontkennen. Vooral op file gevoelige trajecten zullen zeker automobilisten overstappen op gemotoriseerde tweewielers, zeker als gemakkelijker geparkeerd kan worden.   

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: