Kenniscentrum voor fietsbeleid

Zo ziet een ideale fietsstraat eruit

CROW-Fietsberaad , Fietsverkeer 39
2016

De fietsstraat wordt al regelmatig ingezet om hoofdfietsroutes door
verblijfsgebieden te leiden. Inmiddels zijn er tientallen aangelegd
en langzamerhand beginnen we meer zicht te krijgen op de
inrichtingseisen waaraan een goede fietsstraat zou moeten voldoen.

 

Bestand. Klik om de link te openen (opent in een nieuw venster):

Als we ons beperken tot situaties binnen de bebouwde kom hebben ze veelal gemeen dat er sprake is een flinke stroom doorgaande fietsers, gecombineerd met een erftoegangsfunctie voor de auto. De kunst daarbij is om vorm, functie en gebruik zo goed mogelijk te combineren.
CROW-Fietsberaad is samen met Rijkswaterstaat WVL een onderzoek gestart naar de ideale mix. Als eerste stap is geïnventariseerd wat je nu al aan fietsstraten aantreft in ons
land. Adviesbureau Goudappel Coffeng bracht 29 fietsstraten in kaart en dat onderzoek geeft al een indicatie welke inrichting goed werkt.
Duidelijk is dat de hoeveelheid fietsers en het aantal auto’s, en de onderlinge verhouding daartussen, in belangrijke mate bepalen of een fietsstraat in de praktijk werkt zoals bedoeld. Uiteraard ligt er een relatie met onder meer de rijbaanbreedte, de rijbaanindeling, parkeeroplossingen, enzovoort. 
 

Notitie
Peter Kroeze (Ligtermoet & Partners) , CROW
2006
De Ontwerpwijzer Fietsverkeer (CROW-publicatie 230) is het standaardwerk voor ontwerpers en beleidsmakers. Deze index helpt bij het vinden van de gewenste informatie. Let op: de Ontwerpwijzer Fietsverkeer is in 2016 geactualiseerd. 
Notitie
Peter Kroeze (Ligtermoet & Partners) , CROW
2006
The Bicycle Traffic Design Indicator (CROW publication 230) is the standard reference for designers and policy makers. This index helps them find the required information.
Rapport
H.C. Andriesse / J.A. Hansen - TU Delft
1996
In dit rapport worden verschillende vormgevingsvarianten voor de fietsstraat beschreven en geëvalueerd. Ook wordt een relatie gelegd tussen de omvang van autoverkeer op een fietsstraat en de hinder die fietsers hiervan ondervinden.
Nieuws
2015
Met zeven nieuwe fietsstraten wil Leeuwarden het fietsnetwerk in de stad fijnmaziger maken. Doordat de fietsstraat toegankelijk is voor het autoverkeer, vraagt de fietsstraat minder ruimte dan een fietspad naast de rijbaan voor het autoverkeer.
Nieuws
2016
De vijf Vlaamse provincies ontwikkelden samen een logo en een uniforme bewegwijzering voor de fietsostrades/fietssnelwegen. Die moeten de 110 fietssnelwegen in Vlaanderen, goed voor 2400 kilometer, beter herkenbaar maken.
Nieuws
2016
Eind augustus zijn de opgeknapte Muntbrug en de fietsstraat Leidseweg in Utrecht in gebruik genomen. De Leidseweg is door de gemeente ingericht als fietsstraat en vormt nu een snelle en comfortabele fietsverbinding tussen Leidsche Rijn en het centrum van Utrecht.
Notitie
Rico Andriesse (Goudappel Coffeng) en Otto van Boggelen (CROW-Fietsberaad) , CROW-Fietsberaad
2016
In deze notitie worden de ervaringen met fietsstraten op een rij gezet en vertaald in aanbevelingen voor de vormgeving van fietsstraten.
Nieuws
2016
Een fietsstraat kan een oplossing bieden in situaties waar ruimte ontbreekt voor een apart fietspad of een fietsstrook niet voldoet, maar waar toch veel fietsers langskomen. Bovendien sluit een fietsstraat goed aan bij het karakter van verblijfsgebieden. Maar hoe ziet een ideale fietsstraat eruit? 

Er zijn nog geen reacties geplaatst

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: