Kenniscentrum voor fietsbeleid

Zoeken naar rek in de regeling

Ron Hendriks, Hans Godefrooij - DTV Consultants, Robert Hulshof - CROW Fietsberaad , Fietsverkeer 39
2016

De drukte op het fietspad in de grote steden is een groeiend probleem. Verkeerslichten vormen vaak de bottleneck. Maar daar is meestal nog wel wat te winnen. 

Bestand. Klik om de link te openen (opent in een nieuw venster):

DTV Consultants deed in opdracht van CROW Fietsberaad onderzoek naar mogelijkheden om de fietsverkeersregeling te finetunen op basis van de opstelcapaciteit voor een verkeerslicht én de afrijcapaciteit als het verkeerslicht op groen springt.

Voor het onderzoek werd het gedrag van fietsers op enkele drukke met verkeerslichten geregelde kruispunten in beeld gebracht. Men bekeek onder meer hoeveel fietsers zich steeds voor een rood fietslicht verzamelen en hoe snel die weer vertrekken. Als je dat weet, kun je uitrekenen hoeveel ruimte je nodig hebt bij een gegeven intensiteit en een gegeven roodtijd. Of andersom, wat de maximale roodtijd mag zijn willen alle fietser in de opstelruimte passen.

Verder onderzocht men hoelang fietsers nodig hebben om bij groen over te steken. Dat zegt iets over de ideale groentijd in de regeling.

Naast het optimaliseren van opstelruimte en groentijden, wordt ook geëxperimenteerd met
andere oplossingen om meer fietsers over het kruispunt te leiden, zoals de warmtesensor, de groene golf, en meelopende ledlampjes die de ideale fietssnelheid aangeven. 

Nieuws
2009
Na de tot nu toe succesvol verlopen proef om de verkeerslichten op de Neude uit te schakelen wil de gemeente Utrecht ook op andere locaties verkeerslichten uitzetten. De verwachting is dat door deze maatregelen met name het fietsverkeer op deze kruispunten beter zal doorstromen.
Nieuws
2014
Op de N237 is de eerste warmtedetector geïnstalleerd door de provincie Utrecht. Dit detectiemiddel voor VRI’s onderscheidt fietsverkeer van auto’s, ziet voetgangers niet aan voor fietsers én kan fietsers tellen.
Nieuws
2015
Met als doel in 2025 ‘s werelds eerste co2-neutrale stad te worden, trekt Kopenhagen zo’n 8 miljoen euro uit voor een nieuw intelligent verkeersysteem. De smartphone wordt daarbij gebruikt als sensor,  vooral om fietsers en bussen voorrang te geven.
Nieuws
2015
Naar aanleiding van de oproep om aan te geven waar in Utrecht overbodige verkeerslichten staan, zijn bijna 5.000 reacties binnengekomen. 
Nieuws
2015
Rond de start van de Tour de France werd de Light Companion voor het eerst gepresenteerd. Een geavanceerde groene golf voor fietsers. Het systeem kreeg een eerste echte praktijktest.
Nieuws
2015
In het Deense Aarhus zijn de eerste stappen  gezet om een fiets beter detecteerbaar te maken. 200 fietsen zijn voorzien van een RFID-chip.
Nieuws
2016
De ruim 5000 meldingen op het meldpunt (on)nodige verkeerslichten leverde de gemeente Utrecht veel informatie op. En een deel van de reacties heeft inmiddels geleid tot maatregelen, onder andere ten gunste van de fietsers.
Nieuws
2016
Signalering die aangeeft of je als fietser sneller of juist langzamer moet fietsen om te profiteren van een groen verkeerslicht. Fietspaden ombouwen naar tweerichtingspaden. En grotere wachtplekken bij verkeerslichten. Rotterdam verbetert 'de fietsflow' op de drukste fietsroute van de stad tussen Noord en Zuid.
Nieuws
2016
In Rotterdams is een warmtesensor in gebruik genomen die aan de hand van lichaamswarmte meet hoeveel fietsers bij het rode licht op het Churchillplein staan te wachten. Zijn dat er veel, dan gaat het verkeerslicht langer en vaker op groen.
Rapport
CROW-Fietsberaad, DTV Consultants
2016
Onderzoeksrapport naar de opstelcapaciteit en afrijcapaciteit van fietspaden bij geregelde kruispunten.
Nieuws
2016
Fietsers noemen het één van de grootste ergernissen: wachten voor een rood verkeerslicht. Onderzoek van DTV Consultants in opdracht van CROW-Fietsberaad wijst uit dat er het nodige te winnen valt door de opstelruimte bij verkeerslichten aan te passen en de groentijden beter af te stemmen op de aantallen fietsers.
Stefan Langeveld (Baluw)
09-01-2017 @ 18:39

Het is verheugend dat de oplossing in dit artikel genoemd wordt: geen verkeerslichten. Het resultaat is positief: de doorstroming werd beter, de veiligheid bleef hetzelfde.

Ik mis de conclusie dat doofproeven

  1. positief zijn voor doorstroming en veiligheid

  2. bij elk verkeerslicht gehouden kunnen worden

  3. goedkoop zijn

  4. omkeerbaar zijn.

Waarom ontbreekt deze ideale 'maatregel' in de samenvatting ? Wanneer wordt dit in het oog springende resultaat omgezet in beleid, zodat wij allemaal verlost worden van dit kwaad ?

Aanvulling: In december zijn de stoplichten op het Alexanderplein verwijderd.

Meer op baluw

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: