Kenniscentrum voor fietsbeleid

Leidraad deelfietsbeleid helpt gemeenten op weg

2018
plaatje

Hoe pak je het aan als je in je gemeente de deelfiets wil faciliteren? Er zitten immers nogal wat haken en ogen aan het concept. De kopgroep Gemeentelijk Deelfietsbeleid van de Tour de Force inventariseerde de mogelijkheden en randvoorwaarden.


Dit is een bericht van Tour de Force 2020.
Naar www.tourdeforce2020.nl

Het is niet langer de vraag óf we in onze steden deelfietsen gaan verwelkomen, maar op wélke manier we deze een goede plek in de stad kunnen geven. Daarbij is het belangrijk om als gemeente in de rol van marktmeester op te treden en binnen de ruimte die daar (juridisch) voor is uitgangspunten te formuleren en afspraken te maken.

De 'Leidraad gemeentelijk deelfietsbeleid' van de kopgroep van de Tour de Force / CROW-Fietsberaad maakt de lezer eerst wegwijs in de wereld van deelfietsen voor wat betreft geschiedenis, verschijningsvormen, parkeermogelijkheden, en dergelijke. Vervolgens worden de systemen ingedeeld op basis van eigenschappen, op grond waarvan een gemeente uitgangspunten kan bepalen die aansluiten bij beleidsdoelstellingen en/of doelgroepen.

Verder is er een aantal manieren om juridisch om te gaan met deelfietsen. Men kan de vrijheid aan de markt laten, de markt reguleren of de markt stimuleren. Van belang is ook hoe men de vraag richting deelfietsaanbieder formuleert. Gelet moet worden op aspecten als kwaliteit van de dienstverlener, kwaliteit van de dienstverlening, ruimte, data en interoperabiliteit. Aan de hand van voorbeeldteksten wordt men hierbij op weg geholpen.

De leidraad is momenteel alleen in conceptvorm beschikbaar voor medewerkers van overheden. Men kan zich hiervoor aanmelden bij het intranet van de kopgroep Gemeentelijk Deelfietsbeleid. Stuur daartoe een mail naar stan.wolters@crow.nl.

 

Er zijn nog geen reacties geplaatst

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: