Kenniscentrum voor fietsbeleid

Fietsveiligheid. Best practices Nederlandse gemeenten.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de VNG willen, in samenwerking met het Fietsberaad, gemeenten ondersteunen bij het vaststellen van een "Lokale aanpak veilig fietsen" door best practices te verzamelen en te bundelen.

Aanleiding

Het aantal ernstig verkeersgewonden onder fietsers is sinds 2000 sterk gestegen. Om te voorkomen dat het aantal fietsgewonden blijft stijgen, is in het Bestuurlijk Koepeloverleg Infrastructuur en Milieu afgesproken dat alle gemeenten uiterlijk eind 2013 een Lokale aanpak veilig fietsen vaststellen.

Best Practices Fietsveiligheid Nederlandse gemeenten

Het Fietsberaad heeft een publicatie uitgebracht waarin 34 best practices fietsveiligheid in beeld zijn gebracht. De publicatie omvat daarnaast een breder overzicht van knelpunten en activiteiten bij gemeenten. Om ambtenaren en bestuurders direct te helpen biedt deze publicatie ook handvatten om de best practices in een effectieve aanpak fietsveiligheid om te zetten.

U kunt de publicatie hier downloaden

De best practices zijn afzonderlijk te bekijken door in de kaart hieronder te klikken op een marker. De verschillende maatregelen zijn onderverdeeld in vier categorieën:

Complexe infrastructurele maatregelen Eenvoudige infrastructurele maatregelen Maatregelen gericht op gedrag / fietsvaardigheden Overige maatregelen

Daarnaast bevat iedere best practice één of meerdere succesfactoren. Deze vindt u in het linkermenu. Hier kunt u ook zelf een best practice aanmelden.


Bekijk op een grotere kaart

Overige projecten

De best practices zijn voortgevloeid uit een internetenquête die gehouden is onder alle Nederlandse gemeenten naar de aanpak van fietsveiligheid. 188 gemeenten hebben gereageerd. Alle aangedragen maatregelen zijn in te zien via onderstaande kaart.


Bekijk op een grotere kaart