Kenniscentrum voor fietsbeleid

Gemeente 's-Hertogenbosch:
Innovatieve verkeersregelinstallaties

21-05-2013

Realiseren van innovatieve verkeersregelinstallaties voor alle modaliteiten dankzij het bieden van ruimte voor innovatie en onderzoek in hiernaar in de ambtelijke organisatie.

Realisatietijd: Reguliere onderhoudswerkzaamheden (sinds 2010)
Budget: Reguliere onderhoudswerkzaamheden
Partners: Installatiebedrijven (via uitbesteding)
Doelgroep: Alle weggebruikers
Initiatiefnemer:
Contactpersoon: ()
Categorie: Overige maatregelen
Succesfactor(en): Scherpe probleemanalyse
Meer info:

In gemeente ‘s-Hertogenbosch is men enkele jaren geleden gestart met een pilot rondom verkeersregelinstallaties (zoals de afteller, groen op maat (GOM) en de dubbele drukknop). De innovaties leveren een bijdrage aan de doorstroming, geloofwaardigheid, veiligheid en milieu bij de met verkeerslichten geregelde kruisingen. Specifiek voor fietsveiligheid geldt dat fietsers meer ruimte krijgen , waardoor er minder gevaarlijke situaties ontstaan. Na onderzoek door de gemeente ‘s-Hertogenbosch onder buurtbewoners is gebleken dat weggebruikers de maatregelen als positief ervaren. De gemeente heeft naar aanleiding van de uitkomst van het onderzoek meerdere kruispunten voorzien van deze innovatieve maatregelen.

Succesfactor 1: ruimte maken voor innovatie

De gemeente ‘s-Hertogenbosch heeft in de eigen organisatie een aantal essentiële stappen doorlopen om deze innovatieve maatregelen op straat onderbouwd gerealiseerd te krijgen. Onder meer heeft men in eerste instantie geen rekening gehouden met de juridische aspecten. Pas wanneer de pilot uitwees dat een maatregel goed werkte, werd gekeken of de maatregel conflicteerde met juridische aspecten en zo ja, naar mogelijkheden om deze aan te passen.

Succesfactor 2: bundeling van maatregelen

Door te focussen op geïntegreerde systemen, duidelijke maatregelen en flexibiliteit van algoritmes worden er innovatieve verkeersregelingen ontwikkeld. Daarnaast wordt er ook integraal naar de doelgroep ‘weggebruikers’ gekeken. Wanneer een voetganger meer oversteektijd krijgt, kan een fietser bijvoorbeeld twee keer oversteken.

1CC6B4B9-9336-19B1-5EE98793154243FF
Ron Hendriks , Fietsverkeer 35
2014
Het fietsgebruik groeit, maar de voorzieningen blijven achter. Hoe lopen we die achterstanden in en leiden we het fietsverkeer de komende jaren in goede banen? Op uitnodiging van de gemeente Zwolle lanceert CROW-Fietsberaad de Tour de Force 2015-2020. Opzet is om met medewerking van zoveel mogelijk partijen medio 2015 een Actieprogramma op tafel te leggen met concrete plannen en initiatieven. En dat is hard nodig, zegt ook de Zwolse verkeerswethouder Filip van As: ‘We dreigen achterop te raken.’
1CC6B4B9-9336-19B1-5EE98793154243FF
Fietsberaad , Fietsverkeer 36
2015
Mede geïnspireerd door de start van de Tour de France in Utrecht willen de initiatiefnemers met de Tour de Force de komende jaren de ‘kracht van de fiets’ op verschillende terreinen nog beter benutten en waar nodig een forse impuls geven. Deze Agenda Fiets 2015-­2020 is een gezamenlijk initiatief van VNG, IPO, de Metropoolregio's, Unie van Waterschappen en Rijk.
07B40C3C-DEAC-F0BD-3805689C034A189B
Koos Louwerse (Ligtermoet en Partners) en Otto van Boggelen (CROW-Fietsberaad) , Gezamenlijke overheden
2015
De Tour de Force is de agenda Fiets uit 2015 van de gezamenlijke overheden voor de periode 2020. Zie ook www.tourdeforce2020.nl. De agenda is eind 2016 geactualiseerd. Zie gerelateerde items.

Er zijn nog geen reacties geplaatst

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: