Kenniscentrum voor fietsbeleid

Gemeente Pijnacker-Nootdorp:
Smiley routes

21-05-2013

Realiseren van door de doelgroep (kinderen) ontwikkelde veilige looproutes door een positieve benadering van ouders en leerlingen en door mee te liften op andere projecten .

Realisatietijd: 2 maanden
Budget: +/- € 5000,-
Partners: Gemeenten Pijnacker-Nootdorp, afdeling Beheer en Openbare Ruimte en de afdelling Wijkbeheer de basisscholen Ackerweide en de Bonte Toll, ontwerpbureau Hopla
Doelgroep: Jongeren
Initiatiefnemer: Gemeente Pijnacker-Nootdorp
Contactpersoon: Jan van Zoomeren (Gemeente Pijnacker-Nootdorp)
Categorie: Maatregelen gericht op gedrag/fietsvaardigheden
Succesfactor(en): Financiering koppelen
Gebruiker betrekken
Maatschappelijk draagvlak
Politiek draagvlak
Projectmatige werkwijze
Scherpe probleemanalyse
Meer info:

Nieuwsbrief Wijkgericht Werken gemeente Pijnacker-Nootdorp

In het kader van het Wijkgericht Werken tijdens de inventarisatie voor het opstellen van het leefbaarheidsplan Pijnacker 2012-2015 is uit een buurtonderzoek gebleken dat bewoners, ouders, leerlingen en leerkrachten veel verkeersdrukte en onveiligheid ervaren rondom het halen en brengen van kinderen bij de scholen de Ackerweide en de Bonte Tol aan de Gantellaan in Pijnacker.

De gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft in nauwe samenwerking met de scholen smileyroutes aangelegd om de verkeersveiligheid rond de school te verbeteren. De Smileyroutes zijn voor jonge kinderen herkenbaar. Elke route heeft zijn eigen kleur. Zo geeft bijvoorbeeld de rode smiley met pijlen naar links en rechts aan dat het een oversteekpunt is waar dus goed opgelet moet worden.

Succesfactor 1: project van de doelgroep

Gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft bewust gekozen voor het laten participeren van de ‘doelgroep’ in het project . Dit hebben ze gedaan door leerlingenraden (leerlingen die de verschillende groepen van de twee scholen vertegenwoordigen) verantwoordelijk te maken voor het ontwerp van de smileys en het analyseren van knelpunten. Kinderen ervaren knelpunten of bepaalde oversteeklocaties anders dan volwassenen. Door de input van kinderen heeft gemeente Pijnacker-Nootdorp andere routes gekozen dan wanneer alleen verkeerskundigen zich hiermee bezig hadden gehouden. Daarnaast hebben de leerlingen zelf geld ingezameld om het project uit te breiden. Dit heeft een positieve uitwerking gehad op het enthousiasme van de kinderen en de school. Wanneer kinderen zelf voor hun ‘route’ hebben gespaard, willen ze ook over ‘hun route’ wandelen. Meedenken en -doen is belangrijk om voldoende draadvlak van kinderen, ouders en leraren te krijgen voor nu, maar ook voor de toekomst. 

Succesfacor 2: positieve benadering

Deze maatregel onderscheidt zich van veel andere maatregelen, doordat het probeert kinderen, ouders en leerkrachten op een positieve manier te beïnvloeden. Bijkomend effect is dat bestuurders vaak veel interesse hebben in dit soort ‘positieve’ maatregelen. Zo heeft de wethouder Verkeer en Vervoer de maatregel meteen omarmd. Het feit dat het ontwerpen en aanleggen van de Smileyroute relatief goedkoop is, helpt daarbij.

Succesfactor 3: meeliften met andere projecten

In een ander project heeft de gemeente Speelstoepen aangelegd zodat kinderen niet altijd de weg hoeven over te steken als zij willen spelen. De Smileyroute was in eerste instantie voorzien aan de zuidzijde van de Gantellaan. Omdat aan de noordzijde de Speelstoepen werden aangelegd is in overleg met de leerlingen en de scholen de Smileyroute verschoven naar de noordzijde van de Gantellaan. De reden is dat er nu een veel interessantere route ontstond voor de leerlingen.
Zij kunnen nu op weg naar school of naar huis gebruik maken van deze speelaanleidingen.

1CC6B4B9-9336-19B1-5EE98793154243FF
Ron Hendriks , Fietsverkeer 35
2014
Het fietsgebruik groeit, maar de voorzieningen blijven achter. Hoe lopen we die achterstanden in en leiden we het fietsverkeer de komende jaren in goede banen? Op uitnodiging van de gemeente Zwolle lanceert CROW-Fietsberaad de Tour de Force 2015-2020. Opzet is om met medewerking van zoveel mogelijk partijen medio 2015 een Actieprogramma op tafel te leggen met concrete plannen en initiatieven. En dat is hard nodig, zegt ook de Zwolse verkeerswethouder Filip van As: ‘We dreigen achterop te raken.’
1CC6B4B9-9336-19B1-5EE98793154243FF
Fietsberaad , Fietsverkeer 36
2015
Mede geïnspireerd door de start van de Tour de France in Utrecht willen de initiatiefnemers met de Tour de Force de komende jaren de ‘kracht van de fiets’ op verschillende terreinen nog beter benutten en waar nodig een forse impuls geven. Deze Agenda Fiets 2015-­2020 is een gezamenlijk initiatief van VNG, IPO, de Metropoolregio's, Unie van Waterschappen en Rijk.
07B40C3C-DEAC-F0BD-3805689C034A189B
Koos Louwerse (Ligtermoet en Partners) en Otto van Boggelen (CROW-Fietsberaad) , Gezamenlijke overheden
2015
De Tour de Force is de agenda Fiets uit 2015 van de gezamenlijke overheden voor de periode 2020. Zie ook www.tourdeforce2020.nl. De agenda is eind 2016 geactualiseerd. Zie gerelateerde items.

Er zijn nog geen reacties geplaatst

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: