Kenniscentrum voor fietsbeleid

Gemeente Zwolle:
Fietstunnels onder de buitenring

21-05-2013

Realisatie van fietstunnels verloopt soepel door eerdere ervaring en samenhang met andere maatregelen.

Realisatietijd: lopend
Budget: ca. € 1,5 - 2 miljoen
Partners:
Doelgroep: Fietsers
Initiatiefnemer: Gemeente Zwolle
Contactpersoon: Ilse Bloemhof (Gemeente Dalfsen)
Categorie: Complexe infrastructurele maatregelen
Succesfactor(en): Integrale benadering
Maatschappelijk draagvlak
Meer info:

Website gemeente Zwolle

Gemeente Zwolle heeft recent fietstunnels aangelegd onder de noordelijke buitenring, de Ceintuurbaan. Als maatregel tegen het langzame verkeer heeft gemeente Zwolle de Ceintuurbaan opgewaardeerd (2x3 rijkstroken) en daarmee gelijk fietstunnels aangelegd. Typerend voor de fietstunnels in Zwolle is dat ze half verdiept/half verhoogd worden aangelegd, waardoor de fietser zowel de voor- als de achteruitgang kan zien. Deze constructie kan bijdragen aan de fietsveiligheid doordat beide kanten zichtbaar zijn.

Succesfactor 1: ervaring

De gemeente Zwolle heeft (goede) ervaring met fietstunnels waardoor eenvoudig werd besloten tot fietstunnels onder de opgewaardeerde buitenring (fietstunnels zijn in Zwolle al eerder gebruikt, o.a. in Zwolle-Zuid, ruim dertig jaar geleden). Ambtelijk is er grote betrokkenheid. Bovendien zijn er weinig bestuurswisselingen geweest, waardoor er een stabiele coalitie is die zich bezig houdt met fietsveiligheid.

Succesfactor 2: samenhang met andere werkzaamheden

Ook in gemeente Zwolle zoekt men naar samenhang tussen werkzaamheden. In het geval van de Ceintuurbaan was er sprake van een reconstructie van de weg en de kruisingen gelijktijdig met de bouw van de fietstunnels. Daarom kwam een groot deel van de kosten voor verkeersomleidingen et cetera niet ten lasten van de tunnel.

1CC6B4B9-9336-19B1-5EE98793154243FF
Ron Hendriks , Fietsverkeer 35
2014
Het fietsgebruik groeit, maar de voorzieningen blijven achter. Hoe lopen we die achterstanden in en leiden we het fietsverkeer de komende jaren in goede banen? Op uitnodiging van de gemeente Zwolle lanceert CROW-Fietsberaad de Tour de Force 2015-2020. Opzet is om met medewerking van zoveel mogelijk partijen medio 2015 een Actieprogramma op tafel te leggen met concrete plannen en initiatieven. En dat is hard nodig, zegt ook de Zwolse verkeerswethouder Filip van As: ‘We dreigen achterop te raken.’
1CC6B4B9-9336-19B1-5EE98793154243FF
Fietsberaad , Fietsverkeer 36
2015
Mede geïnspireerd door de start van de Tour de France in Utrecht willen de initiatiefnemers met de Tour de Force de komende jaren de ‘kracht van de fiets’ op verschillende terreinen nog beter benutten en waar nodig een forse impuls geven. Deze Agenda Fiets 2015-­2020 is een gezamenlijk initiatief van VNG, IPO, de Metropoolregio's, Unie van Waterschappen en Rijk.
07B40C3C-DEAC-F0BD-3805689C034A189B
Koos Louwerse (Ligtermoet en Partners) en Otto van Boggelen (CROW-Fietsberaad) , Gezamenlijke overheden
2015
De Tour de Force is de agenda Fiets uit 2015 van de gezamenlijke overheden voor de periode 2020. Zie ook www.tourdeforce2020.nl. De agenda is eind 2016 geactualiseerd. Zie gerelateerde items.

Er zijn nog geen reacties geplaatst

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: