Kenniscentrum voor fietsbeleid

Gemeente Eindhoven:
Verbeteren fietsroute Mercuriuslaan en Muzenlaan Eindhoven

21-05-2013

Nieuwe veilige herinrichting van de fietsroute op de Mercuriuslaan/Muzenlaan met met geringe extra financiële middelen.

Realisatietijd: 2008-2010 (1 jaar voorbereiding en 1,5 jaar uitvoerig)
Budget: 2,5 miljoen euro (totale budget, daarbinnen deel op fietser gericht)
Partners: Regio Eindhoven (financier)
Doelgroep: Fietsers
Initiatiefnemer: Fietsersbond
Contactpersoon: Bas Braakman (Gemeente Eindhoven)
Categorie: Complexe infrastructurele maatregelen
Succesfactor(en): Integrale benadering
Scherpe probleemanalyse
Meer info:

Website gemeente Eindhoven

In 2008 heeft de Fietsersbond het onderzoek ‘Fietsbalans’ uitgevoerd in Eindhoven. Eén van de conclusies was dat de wachttijd bij de verkeerslichten voor fietsers erg lang is. Op de doorgaande route naar Son en Breugel ontbrak bovendien nog een belangrijke schakel in de regionale fietsroute. Ter verbetering ervan is bij een reeds geplande rioolvervanging in de Mercuriuslaan/ Muzenlaan met geringe aanvullende middelen een veiligere situatie voor fietsers gecreëerd. Fietsers zijn daardoor gescheiden van het gemotoriseerd verkeer en hebben een vrijliggend tweerichtingsfietspad. De oversteeklocaties over de ontsluitingswegen zijn vormgegeven als rotondes, waardoor fietsers voorrang hebben en de wachttijden zijn afgenomen.

Succesfactor: meeliften op bestaande plannen

Het onderzoek van Fietsbalans bracht in beeld waar de opgaven lagen in Eindhoven en creëerde urgentie om tot een uitvoeringsprogramma van het Beleidsplan Fiets te komen, het zogenaamde Actieplan Fiets 2008-2012. Door dit inzicht kon relatief gemakkelijk worden aangesloten bij reeds geplande projecten, zoals de rioolvervanging in de Mercuriuslaan/Muzenlaan. Bij de geplande rioolvervanging van de Mercuriuslaan/Muzenlaan kon hierdoor met geringe extra financiële middelen de route zo heringericht worden dat fietsers een veiligere route kregen. De Fietsersbond heeft een actieve rol gespeeld bij het laten aansluiten van de gekozen inrichting bij de behoefte van de fietsers.

1CC6B4B9-9336-19B1-5EE98793154243FF
Ron Hendriks , Fietsverkeer 35
2014
Het fietsgebruik groeit, maar de voorzieningen blijven achter. Hoe lopen we die achterstanden in en leiden we het fietsverkeer de komende jaren in goede banen? Op uitnodiging van de gemeente Zwolle lanceert CROW-Fietsberaad de Tour de Force 2015-2020. Opzet is om met medewerking van zoveel mogelijk partijen medio 2015 een Actieprogramma op tafel te leggen met concrete plannen en initiatieven. En dat is hard nodig, zegt ook de Zwolse verkeerswethouder Filip van As: ‘We dreigen achterop te raken.’
1CC6B4B9-9336-19B1-5EE98793154243FF
Fietsberaad , Fietsverkeer 36
2015
Mede geïnspireerd door de start van de Tour de France in Utrecht willen de initiatiefnemers met de Tour de Force de komende jaren de ‘kracht van de fiets’ op verschillende terreinen nog beter benutten en waar nodig een forse impuls geven. Deze Agenda Fiets 2015-­2020 is een gezamenlijk initiatief van VNG, IPO, de Metropoolregio's, Unie van Waterschappen en Rijk.
07B40C3C-DEAC-F0BD-3805689C034A189B
Koos Louwerse (Ligtermoet en Partners) en Otto van Boggelen (CROW-Fietsberaad) , Gezamenlijke overheden
2015
De Tour de Force is de agenda Fiets uit 2015 van de gezamenlijke overheden voor de periode 2020. Zie ook www.tourdeforce2020.nl. De agenda is eind 2016 geactualiseerd. Zie gerelateerde items.

Er zijn nog geen reacties geplaatst

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: