Kenniscentrum voor fietsbeleid

Gemeente Rotterdam:
20 Kilometer extra fietspad

21-05-2013

Weinig weerstand tegen bouwwerkzaamheden door gebruik van actieve communicatie.

Realisatietijd: 2006-2010
Budget: 20 miljoen (waarvan helft subsidie van stadsregio Rotterdam)
Partners: Stadsregio Rotterdam
Doelgroep: Fietsers
Initiatiefnemer: Gemeente Rotterdam
Contactpersoon: ()
Categorie: Complexe infrastructurele maatregelen
Succesfactor(en): Financiering koppelen
Maatschappelijk draagvlak
Meer info:

Website gemeente Rotterdam - Verkeersveiligheid en Bereibaarheid

Rotterdam wilde zich als echte fietsstad verder op de kaart zetten. Eén van belangrijkste maatregelen om het fietsgebruik in Rotterdam te stimuleren is het realiseren van directe, comfortabele, herkenbare en veilige fietsroutes. De doelstelling was om binnen vier jaar 20 kilometer fietsroute aan te leggen, inmiddels is in 2010 bijna 29 km van de hoofdfietsroutes aangelegd.

Succesfactor 1: afrekenbaarheid

Het Rotterdamse fietsbeleid werd in collegeperiode van 2006-2010 gekenmerkt door ‘afrekenbaarheid’. Dit betekende dat er per jaar targets werden gesteld voor het aantal aan te leggen kilometers fietsroutes of het aantal te verbeteren fietsroutes. Men heeft hierbij zoveel mogelijk geprobeerd de discussie over de ‘uitstraling van de fietsroutes’ te vermijden, zodat de uitvoering geen vertraging opliep.

Succesfactor 2: actieve communicatie over geplande bouwwerkzaamheden

Gemeente Rotterdam heeft gedurende de bouwwerkzaamheden actief gecommuniceerd richting burgers door het plaatsen van visualisaties en animaties bij straten waar een fietsroute zou worden aangelegd of aangepast (zie plaatje hieronder). Gemeente Rotterdam merkte aan de reacties dat buurtbewoners de bouwwerkzaamheden als minder ‘hinderlijk’ ervaren wanneer ze een beeld hebben hoe het resultaat eruit komt te zien. De bewoners zien immers dat het toekomstige beeld een verbetering zal zijn van de leefbaarheid in de straat.

1CC6B4B9-9336-19B1-5EE98793154243FF
Ron Hendriks , Fietsverkeer 35
2014
Het fietsgebruik groeit, maar de voorzieningen blijven achter. Hoe lopen we die achterstanden in en leiden we het fietsverkeer de komende jaren in goede banen? Op uitnodiging van de gemeente Zwolle lanceert CROW-Fietsberaad de Tour de Force 2015-2020. Opzet is om met medewerking van zoveel mogelijk partijen medio 2015 een Actieprogramma op tafel te leggen met concrete plannen en initiatieven. En dat is hard nodig, zegt ook de Zwolse verkeerswethouder Filip van As: ‘We dreigen achterop te raken.’
1CC6B4B9-9336-19B1-5EE98793154243FF
Fietsberaad , Fietsverkeer 36
2015
Mede geïnspireerd door de start van de Tour de France in Utrecht willen de initiatiefnemers met de Tour de Force de komende jaren de ‘kracht van de fiets’ op verschillende terreinen nog beter benutten en waar nodig een forse impuls geven. Deze Agenda Fiets 2015-­2020 is een gezamenlijk initiatief van VNG, IPO, de Metropoolregio's, Unie van Waterschappen en Rijk.
07B40C3C-DEAC-F0BD-3805689C034A189B
Koos Louwerse (Ligtermoet en Partners) en Otto van Boggelen (CROW-Fietsberaad) , Gezamenlijke overheden
2015
De Tour de Force is de agenda Fiets uit 2015 van de gezamenlijke overheden voor de periode 2020. Zie ook www.tourdeforce2020.nl. De agenda is eind 2016 geactualiseerd. Zie gerelateerde items.

Er zijn nog geen reacties geplaatst

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: