Kenniscentrum voor fietsbeleid

Gemeente Groesbeek:
Fietsinformatiedagen voor senioren

21-05-2013

Financieel mogelijk maken van het aanbieden van een fietsinformatiedag voor senioren door middel van het versimpelen van het subsidietraject bij de Provincie.

Realisatietijd: lopend
Budget: onbekend
Partners: Provincie Gelderland, stadsregio Arnhem, Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland
Doelgroep: Ouderen
Initiatiefnemer: Gemeente Groesbeek samen met omliggende gemeenten, stadsregio Arnhem en Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland
Contactpersoon: D. Beumer (Gemeente Berg en Dal)
Categorie: Maatregelen gericht op gedrag/fietsvaardigheden
Succesfactor(en): Financiering koppelen
Gebruiker betrekken
Maatschappelijk draagvlak
Meer info:

Website Fietsersbond

In de gemeente Groesbeek is een fietsinformatiedag voor senioren georganiseerd. Tijdens de fietsinformatiedag worden senioren door diverse experts geïnformeerd over fietsveiligheid. Zo is tijdens de dag een audicien en een opticien aanwezig om het hoor- en gezichtsvermogen te toetsen, is een bewegingsdeskundige aanwezig om advies te geven over een veilige fietstechniek en wordt samen een fietsroute afgelegd om de complexe verkeerssituaties te belichten. Daarnaast waren ook een wijkagent, een fietsenmaker en een ambtenaar openbare orde en veiligheid aanwezig tijdens de dag. De fietsinformatiedag is dit jaar voor het eerst georganiseerd en was een groot succes gezien de deelnemers tijdens de dag. In totaal hebben circa dertig ouderen aan de dag deelgenomen.

Succesfactor 1: versimpeling besluitvormingstraject

Gemeente Groesbeek heeft samen met de omliggende gemeenten, de stadregio Arnhem en het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland (ROVG) de besluitvormings- en financieringstraject versimpeld. Voorheen was het noodzakelijk om voor elk fietsveiligheidsproject een formele subsidieaanvraag in te dienen. In plaats daarvan geeft de provincie Gelderland nu direct opdracht aan stadregio Arnhem om verkeersveiligheidsactiviteiten aan te bieden aan gemeenten. De stadsregio schakelt voor de uitvoering van de opdracht het ROVG in. De keuze voor de activiteiten wordt gebaseerd op de behoeften bij de betrokken gemeenten. De activiteiten worden samengebracht in het jaarlijkse draaiboek van het ROVG. Vervolgens kunnen gemeenten uit het draaiboek de activiteiten kiezen die voor hen interessant zijn. Gemeenten krijgen daarmee als het ware een ‘menu’ voorgehouden aan activiteiten. Het complexe traject van subsidieaanvragen is op deze manier verleden tijd. De versimpeling van de besluitvormingstraject maakt het mogelijk dat de gemeente Groesbeek met relatief weinig middelen (en dus lagere kosten) een specifieke doelgroep kan bereiken.

1CC6B4B9-9336-19B1-5EE98793154243FF
Ron Hendriks , Fietsverkeer 35
2014
Het fietsgebruik groeit, maar de voorzieningen blijven achter. Hoe lopen we die achterstanden in en leiden we het fietsverkeer de komende jaren in goede banen? Op uitnodiging van de gemeente Zwolle lanceert CROW-Fietsberaad de Tour de Force 2015-2020. Opzet is om met medewerking van zoveel mogelijk partijen medio 2015 een Actieprogramma op tafel te leggen met concrete plannen en initiatieven. En dat is hard nodig, zegt ook de Zwolse verkeerswethouder Filip van As: ‘We dreigen achterop te raken.’
1CC6B4B9-9336-19B1-5EE98793154243FF
Fietsberaad , Fietsverkeer 36
2015
Mede geïnspireerd door de start van de Tour de France in Utrecht willen de initiatiefnemers met de Tour de Force de komende jaren de ‘kracht van de fiets’ op verschillende terreinen nog beter benutten en waar nodig een forse impuls geven. Deze Agenda Fiets 2015-­2020 is een gezamenlijk initiatief van VNG, IPO, de Metropoolregio's, Unie van Waterschappen en Rijk.
07B40C3C-DEAC-F0BD-3805689C034A189B
Koos Louwerse (Ligtermoet en Partners) en Otto van Boggelen (CROW-Fietsberaad) , Gezamenlijke overheden
2015
De Tour de Force is de agenda Fiets uit 2015 van de gezamenlijke overheden voor de periode 2020. Zie ook www.tourdeforce2020.nl. De agenda is eind 2016 geactualiseerd. Zie gerelateerde items.

Er zijn nog geen reacties geplaatst

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: