Kenniscentrum voor fietsbeleid

Gemeente Hengelo:
Fietssnelweg (F35) tussen Enschede en Hengelo

21-05-2013

Realisatie van fietssnelweg d.m.v. voor langere tijd vrijmaken én behouden van financiele middelen.

Realisatietijd: 2011-2014 (verwacht)
Budget: € 200.000,- (excl. subsidies vanuit de regio en bijdragen van andere gemeenten)
Partners: Provincie Overijssel, stadsregio Twente, diverse gemeenten
Doelgroep: Fietsers
Initiatiefnemer: Stadsregio Twente
Contactpersoon: Jelle Schilstra (Gemeente Hengelo)
Categorie: Complexe infrastructurele maatregelen
Succesfactor(en): Financiering koppelen
Politiek draagvlak
Meer info:

Website Twente Mobiel

Tussen de gemeenten Enschede en Hengelo ligt sinds november 2011 het eerste deel van de fietssnelweg F35. (die uiteindelijk een totale lengte zal hebben van 60 km). De fietssnelweg biedt fietsers een veilige en comfortabele route om zich te verplaatsen tussen Enschede en Hengelo. Bovendien zijn evenementenlocaties zoals het stadion de Grolsch Veste en IJsbaan Twente aan de route gevestigd. De fietssnelweg ligt zo veel mogelijk vrij van andere wegen en verkeersstromen.

Succesfactor 1: middelen vrijmaken én behouden

Het initiatief voor de aanleg van de fietssnelweg F35 is afkomstig van de stadsregio Twente. In 2008 heeft stadsregio Twente acht integrale doelstellingen geformuleerd waarin verschillende motieven zijn genoemd om een fietssnelweg aan te leggen: verkeersveiligheid, milieuaspecten, verminderen congestie tussen steden, sociaal/recreatieve functies et cetera. Stadsregio Twente heeft vervolgens bij verschillende gemeenten het draagvlak en de mogelijkheden voor een fietssnelweg gepropageerd. Uiteindelijk hebben verschillende gemeenten (Almelo, Hellendoorn, Wierden, Almelo, Twenterand, Borne, Hengelo, Enschede en Oldenzaal) zich in 2009 op bestuurlijk niveau gecommitteerd aan het plan door een gezamenlijke inspanningsverplichting te ondertekenen.

Essentieel in dit project was dat de budgetten gedurende het project beschikbaar bleven. Na het tekenen van de inspanningsverplichting is binnen de gemeente Hengelo relatief snel politiek draagvlak ontstaan voor de aanleg van de fietssnelweg: vrijwel direct werden door de gemeenteraad en het college de beoogde voordelen van de fietssnelweg onderkend. Door toedoen van de wethouder Verkeer en de wethouder Financiën is het draagvlak vervolgens vertaald naar het vrijmaken van budgetten.

Gedurende de realisatie van de fietssnelweg hebben de wethouder Verkeer en de wethouder Financiën de ingezette koers altijd vastgehouden, ongeacht bezuinigingen. De combinatie van de inspanningsverplichting en de persoonlijk inzet van de beide wethouders was belangrijk bij het behouden van het budget. Daarbij is gedurende het volledige project hierover nauw contact geweest tussen de gemeenteraad en beide wethouders. Hierdoor bleef de fietssnelweg op de politieke agenda staan.  

Succesfactor 2: ambtelijke samenwerking tussen de gemeenten

Voor de uitvoering van het project was een intergemeentelijke projectgroep gevormd, bestaande uit ambtenaren uit Enschede en Hengelo. De meeste leden van de projectgroep waren inhoudsdeskundigen van de afdeling Civiel en Verkeer. Deze projectgroep werd aangestuurd door één projectleider. De gedrevenheid van de projectgroep om gezamenlijk de fietssnelweg te realiseren heeft ertoe geleid dat gedurende het gehele project de samenwerking een succes is geweest.

1CC6B4B9-9336-19B1-5EE98793154243FF
Ron Hendriks , Fietsverkeer 35
2014
Het fietsgebruik groeit, maar de voorzieningen blijven achter. Hoe lopen we die achterstanden in en leiden we het fietsverkeer de komende jaren in goede banen? Op uitnodiging van de gemeente Zwolle lanceert CROW-Fietsberaad de Tour de Force 2015-2020. Opzet is om met medewerking van zoveel mogelijk partijen medio 2015 een Actieprogramma op tafel te leggen met concrete plannen en initiatieven. En dat is hard nodig, zegt ook de Zwolse verkeerswethouder Filip van As: ‘We dreigen achterop te raken.’
1CC6B4B9-9336-19B1-5EE98793154243FF
Fietsberaad , Fietsverkeer 36
2015
Mede geïnspireerd door de start van de Tour de France in Utrecht willen de initiatiefnemers met de Tour de Force de komende jaren de ‘kracht van de fiets’ op verschillende terreinen nog beter benutten en waar nodig een forse impuls geven. Deze Agenda Fiets 2015-­2020 is een gezamenlijk initiatief van VNG, IPO, de Metropoolregio's, Unie van Waterschappen en Rijk.
07B40C3C-DEAC-F0BD-3805689C034A189B
Koos Louwerse (Ligtermoet en Partners) en Otto van Boggelen (CROW-Fietsberaad) , Gezamenlijke overheden
2015
De Tour de Force is de agenda Fiets uit 2015 van de gezamenlijke overheden voor de periode 2020. Zie ook www.tourdeforce2020.nl. De agenda is eind 2016 geactualiseerd. Zie gerelateerde items.

Er zijn nog geen reacties geplaatst

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: