Kenniscentrum voor fietsbeleid

Gemeente Tholen:
Integrale realisatie van een veilige school-thuisroute

21-05-2013

Centrale probleemanalyse van verschillende wegbeheerders zorgt voor realisatie van een veilige school-thuisroute.

Realisatietijd: < 1 jaar (2007)
Budget: onbekend
Partners: Provincie Zeeland en waterschap Scheldestromen
Doelgroep: Fietsers (primair), jongeren
Initiatiefnemer: Gemeente Tholen
Contactpersoon: C. Meijboom (Gemeente Tholen)
Categorie: Complexe infrastructurele maatregelen
Succesfactor(en): Financiering koppelen
Maatschappelijk draagvlak
Meer info:

Met de komst van twee scholen in een nieuwbouwwijk was een verplaatsing nodig van de dagelijkse fietsroutes door en rondom de gemeente Tholen. Een deel van de fietsroute liep langs een gevaarlijke oversteeklocatie. Daarnaast was er geen fietspad aangelegd langs een provinciale 80 kilometerweg. Ook op de plek waar de nieuwbouwwijk in aanbouw was, lagen nog geen fietspaden. De gemeente Tholen heeft samen met de andere betrokken wegbeheerders (Waterschap Scheldestromen en de provincie Zeeland) ervoor gekozen om een vrijliggend fietspad te creëren en een kruising aan te passen.

Succesfactor 1: centrale probleemanalyse

Bij het creëren van vrijliggende fietspaden zijn vaak verschillende wegbeheerders betrokken, met ieder hun eigen rol, verantwoordelijkheden en prioriteiten. Door de verschillende belangen en prioriteiten is het in de praktijk lastiger om gezamenlijk fietsveiligheidsmaatregelen te treffen. Gemeente Tholen heeft dit willen voorkomen door met bestuurders - de gedeputeerde, de dijkgraaf en de wethouder - het overkoepelende probleem centraal vast te stellen. Het samen vaststellen van het probleem en het afstemmen van de prioriteiten heeft geleid tot bestuurlijke steun bij zowel de gemeente als de provincie en het waterschap voor het realiseren van de school-fietsroute.

Deze bestuurlijke steun voor het creëren van de school-fietsroute was het fiat voor de ambtelijke organisaties om de maatregel uit te werken en in de praktijk te brengen. Het snel afstemmen van prioriteiten en belangen was daarbij dus cruciaal. Wat daarbij hielp was dat de verschillende partijen ook binnen andere projecten al intensief samenwerkten. Ook speelt een rol dat het veld aan partijen weinig complex is. De afgelopen jaren zijn in de gemeente Tholen vergelijkbare projecten geweest waarbij de samenwerking tussen het Waterschap Scheldestromen, provincie Zeeland en de gemeente Tholen op vergelijkbare wijze hebben geleid tot de realisatie van veiligheidsmaatregelen. 

Succesfactor 2: geld reserveren binnen bestaande budgetten

De realisatie van vrijliggende fietspaden gaat gepaard met relatief hoge kosten. Voor wat betreft de financiering van de gemeente: deze heeft de kosten van de aanleg gefinancierd uit de bestaande budgetten voor de aanleg van fietspaden in de te realiseren nieuwbouwwijk. Door het project te financieren uit bestaande budgetten was formele besluitvorming door de gemeenteraad niet noodzakelijk.

1CC6B4B9-9336-19B1-5EE98793154243FF
Ron Hendriks , Fietsverkeer 35
2014
Het fietsgebruik groeit, maar de voorzieningen blijven achter. Hoe lopen we die achterstanden in en leiden we het fietsverkeer de komende jaren in goede banen? Op uitnodiging van de gemeente Zwolle lanceert CROW-Fietsberaad de Tour de Force 2015-2020. Opzet is om met medewerking van zoveel mogelijk partijen medio 2015 een Actieprogramma op tafel te leggen met concrete plannen en initiatieven. En dat is hard nodig, zegt ook de Zwolse verkeerswethouder Filip van As: ‘We dreigen achterop te raken.’
1CC6B4B9-9336-19B1-5EE98793154243FF
Fietsberaad , Fietsverkeer 36
2015
Mede geïnspireerd door de start van de Tour de France in Utrecht willen de initiatiefnemers met de Tour de Force de komende jaren de ‘kracht van de fiets’ op verschillende terreinen nog beter benutten en waar nodig een forse impuls geven. Deze Agenda Fiets 2015-­2020 is een gezamenlijk initiatief van VNG, IPO, de Metropoolregio's, Unie van Waterschappen en Rijk.
07B40C3C-DEAC-F0BD-3805689C034A189B
Koos Louwerse (Ligtermoet en Partners) en Otto van Boggelen (CROW-Fietsberaad) , Gezamenlijke overheden
2015
De Tour de Force is de agenda Fiets uit 2015 van de gezamenlijke overheden voor de periode 2020. Zie ook www.tourdeforce2020.nl. De agenda is eind 2016 geactualiseerd. Zie gerelateerde items.

Er zijn nog geen reacties geplaatst

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: