Kenniscentrum voor fietsbeleid

Gemeente Leerdam:
Strooien en borstelen bij gladheid

21-05-2013

Strooien en borstelen van fietspaden op basis van ervaring uit de praktijk en aansluiting bij bestaande prioriteiten en activiteiten.

Realisatietijd: 2 tot 3 maanden (2010)
Budget: +/- € 3.000,- per jaar
Partners:
Doelgroep: Fietsers
Initiatiefnemer: Gemeente Leerdam
Contactpersoon: ()
Categorie: Eenvoudige infrastructurele maatregelen
Succesfactor(en): Financiering koppelen
Meer info:

De ambitie is om van Leerdam een échte fietsgemeente te maken. Deze ambitie is in 2010 meegenomen bij het opstellen van het nieuwe gladheidsbestrijdingsplan. De aanpak in Leerdam onderscheidt zich doordat de hoofdfietsroutes worden gestrooid én geborsteld. Daarnaast zijn in de gemeente borden geplaatst waarop de ‘veilige’ fietsroutes staan aangegeven. Bewoners en ondernemers zijn positief over het herijkte strooibeleid van de gemeente.

Succesfactor 1: inbreng vanuit de praktijk

Concreet was het idee om bij de reguliere strooiwerkzaamheden ook de hoofdfietsroutes te strooien. Dit is voorgelegd aan de buitendienst van de afdeling openbare werken. De medewerkers van de buitendienst gaven aan dat alleen strooien geen oplossing is voor gladheidsproblemen op de fietspaden. Pekel moet ‘ingereden’ worden en dat duurt lang op fietspaden. De medewerkers van de buitendienst hebben geadviseerd om het strooien te combineren met borstelen; de ervaring leert dat op die manier effectief de gladheid kan worden bestreden. Dit advies is overgenomen.

Succesfactor 2: sluit aan op bestaande prioriteiten en activiteiten

Het strooien en borstelen van de fietspaden bij winterse omstandigheden sluit bovendien naadloos aan bij de reguliere winterwerkzaamheden van de buitendienst: het strooien en borstelen van doorgaande autowegen. Hierdoor is het mogelijk om tegen relatief lage kosten de fietsveiligheid binnen de gemeente te vergroten.

1CC6B4B9-9336-19B1-5EE98793154243FF
Ron Hendriks , Fietsverkeer 35
2014
Het fietsgebruik groeit, maar de voorzieningen blijven achter. Hoe lopen we die achterstanden in en leiden we het fietsverkeer de komende jaren in goede banen? Op uitnodiging van de gemeente Zwolle lanceert CROW-Fietsberaad de Tour de Force 2015-2020. Opzet is om met medewerking van zoveel mogelijk partijen medio 2015 een Actieprogramma op tafel te leggen met concrete plannen en initiatieven. En dat is hard nodig, zegt ook de Zwolse verkeerswethouder Filip van As: ‘We dreigen achterop te raken.’
1CC6B4B9-9336-19B1-5EE98793154243FF
Fietsberaad , Fietsverkeer 36
2015
Mede geïnspireerd door de start van de Tour de France in Utrecht willen de initiatiefnemers met de Tour de Force de komende jaren de ‘kracht van de fiets’ op verschillende terreinen nog beter benutten en waar nodig een forse impuls geven. Deze Agenda Fiets 2015-­2020 is een gezamenlijk initiatief van VNG, IPO, de Metropoolregio's, Unie van Waterschappen en Rijk.
07B40C3C-DEAC-F0BD-3805689C034A189B
Koos Louwerse (Ligtermoet en Partners) en Otto van Boggelen (CROW-Fietsberaad) , Gezamenlijke overheden
2015
De Tour de Force is de agenda Fiets uit 2015 van de gezamenlijke overheden voor de periode 2020. Zie ook www.tourdeforce2020.nl. De agenda is eind 2016 geactualiseerd. Zie gerelateerde items.

Er zijn nog geen reacties geplaatst

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: