Kenniscentrum voor fietsbeleid

Gemeente Bronckhorst:
Oversteken van de provinciale weg

21-05-2013

Realiseren van nieuwe oversteek door opstellen van sterke probleem - en haalbaarheidsanalyse en structurele samenwerking met de Provincie.

Realisatietijd: 4-6 weken (totale looptijd: 2,5 jaar sinds 2007)
Budget: n.v.t.
Partners: Provincie Gelderland
Doelgroep: Jongeren (primair), weggebruikers
Initiatiefnemer: Gemeente Bronckhorst
Contactpersoon: Coen Beijer (Gemeente Bronckhorst)
Categorie: Eenvoudige infrastructurele maatregelen
Succesfactor(en): Politiek draagvlak
Meer info:

De provinciale weg (N316) was op meerdere punten moeilijk over te steken, doordat de benodigde tijd voor de oversteek moeilijk in te schatten was. Bij Hengelo (Gelderland) was de oversteeklocatie onderdeel van een school-thuisroute; dagelijks maakten veel scholieren gebruik van de oversteek. Op initiatief van de gemeente Bronckhorst zijn samen met de provincie relatief eenvoudige maatregelen getroffen die het oversteken makkelijker hebben gemaakt: er is een middengeleider geplaatst en de verkeersvlakken zijn heringericht.

Succesfactor 1: probleem- en haalbaarheidsanalyse combineren

Uit systematische informatieverzameling over gevaarlijke verkeerssituaties kwamen meerdere gevaarlocaties naar voren. De informatie werd zowel via bewoners, scholieren, ondernemers etc. verzameld als via de ongevalsregistratie. Vervolgens is in beeld gebracht hoe haalbaar het was om de gevaren op deze locatie te verminderen. Dat bleek bij de N316 bij Hengelo relatief eenvoudig te realiseren. Er waren geen grondaankopen nodig en de investeringskosten waren relatief laag. Het combineren van de probleem- en haalbaarheidsanalyse heeft geholpen om snel politieke en/of ambtelijke steun te krijgen voor de realisatie.

Succesfactor 2: samenwerken van probleem tot oplossing

De gemeente Bronckhorst werkt op het gebied van fietsveiligheid structureel samen met de provincie Gelderland. Vanaf de constatering van het probleem werd de provincie Gelderland bij het proces betrokken. Hierdoor wordt voorkomen dat de provincie voor een voldongen feit/besluit wordt gezet en slechts nog een rol heeft als financier.

1CC6B4B9-9336-19B1-5EE98793154243FF
Ron Hendriks , Fietsverkeer 35
2014
Het fietsgebruik groeit, maar de voorzieningen blijven achter. Hoe lopen we die achterstanden in en leiden we het fietsverkeer de komende jaren in goede banen? Op uitnodiging van de gemeente Zwolle lanceert CROW-Fietsberaad de Tour de Force 2015-2020. Opzet is om met medewerking van zoveel mogelijk partijen medio 2015 een Actieprogramma op tafel te leggen met concrete plannen en initiatieven. En dat is hard nodig, zegt ook de Zwolse verkeerswethouder Filip van As: ‘We dreigen achterop te raken.’
1CC6B4B9-9336-19B1-5EE98793154243FF
Fietsberaad , Fietsverkeer 36
2015
Mede geïnspireerd door de start van de Tour de France in Utrecht willen de initiatiefnemers met de Tour de Force de komende jaren de ‘kracht van de fiets’ op verschillende terreinen nog beter benutten en waar nodig een forse impuls geven. Deze Agenda Fiets 2015-­2020 is een gezamenlijk initiatief van VNG, IPO, de Metropoolregio's, Unie van Waterschappen en Rijk.
07B40C3C-DEAC-F0BD-3805689C034A189B
Koos Louwerse (Ligtermoet en Partners) en Otto van Boggelen (CROW-Fietsberaad) , Gezamenlijke overheden
2015
De Tour de Force is de agenda Fiets uit 2015 van de gezamenlijke overheden voor de periode 2020. Zie ook www.tourdeforce2020.nl. De agenda is eind 2016 geactualiseerd. Zie gerelateerde items.

Er zijn nog geen reacties geplaatst

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: