Kenniscentrum voor fietsbeleid

Gemeente Wierden:
Fietsroutenetwerk tussen woonwijken, centrum en scholen

21-05-2013

Expliciteren van het belang van de fietser in het lokaal beleid en lokale maatregelen daaromtrent koppelen aan de regionale ontwikkeling.

Realisatietijd: +/- 15 jaar (1997-lopend)
Budget: onbekend
Partners:
Doelgroep: Fietsers
Initiatiefnemer: Gemeente Wierden
Contactpersoon: Joop Pasman (Gemeente Wierden)
Categorie: Complexe infrastructurele maatregelen
Succesfactor(en): Projectmatige werkwijze
Meer info:

De gemeente Wierden is al ruim een decennium een fietsnetwerk aan het opbouwen. De behoefte aan een fietsnetwerk heeft onder meer te maken met de geografische ligging van (nieuwe) woonkernen ten opzichte van het centrum: om van de woonkernen het centrum te kunnen bereiken moet een treinspoor gekruist worden. Om de bereikbaarheid van het centrum te vergroten is circa zes jaar geleden een groot deel van het fietsnetwerk gerealiseerd door vrijliggende fietsverbindingen te creëren tussen de nieuwe woonwijken en de dorpskern.

De huidige ambitie van de gemeente Wierden (vastgelegd in het GVVP) is om het autoverkeer verder terug te dringen en de fietsverbindingen tussen het centrum, schoolvoorzieningen en woonkernen verder te verbeteren. Door het autoverkeer niet langer toe te staan op (primaire) fietsroutes én de aanleg van nieuwe fietsinfrastructuur is het fietsnetwerk in de gemeente Wierden de afgelopen jaren snel verder uitgebreid.

Succesfactor 1: expliciet maken van het belang van de fietser

Fietsveiligheid is een speerpunt van de vakdiscipline Verkeer en Vervoer. De afdeling Verkeer en Vervoer is onderdeel van de afdeling Civiele Techniek. In de gemeente Wierden wordt bij de ontwikkeling van nieuwe infrastructuur nauw samengewerkt met de afdeling Civiele Techniek en de afdeling Ruimtelijke Ordening. Door toedoen van de vakdiscipline Verkeer en Vervoer (in samenwerking met een extern bureau) staat het belang van de fietsers expliciet beschreven in het huidige mobiliteitsbeleid. Doordat het belang van de fietser zwart op wit staat in het mobiliteitsbeleid, is makkelijk politiek draagvlak te krijgen voor dit soort projecten.

Succesfactor 2: link leggen met regionale ontwikkelingen

De regio Twente is heel actief waar het gaat om fietsbeleid. Regionale ontwikkelingen zoals de aanleg van de fietssnelweg (F35) trekken bestuurlijke en politieke aandacht. De gemeente Wierden ‘lift mee’ met regionale ontwikkelingen door de link te leggen tussen de lokale maatregelen ten behoeve van de fietser en de regionale ontwikkelingen binnen dit domein, zoals de aanleg van de fietssnelweg (F35). Juist deze koppeling zorgt voor (politiek en bestuurlijk) draagvlak om fietsveiligheidsmaatregelen te realiseren.

1CC6B4B9-9336-19B1-5EE98793154243FF
Ron Hendriks , Fietsverkeer 35
2014
Het fietsgebruik groeit, maar de voorzieningen blijven achter. Hoe lopen we die achterstanden in en leiden we het fietsverkeer de komende jaren in goede banen? Op uitnodiging van de gemeente Zwolle lanceert CROW-Fietsberaad de Tour de Force 2015-2020. Opzet is om met medewerking van zoveel mogelijk partijen medio 2015 een Actieprogramma op tafel te leggen met concrete plannen en initiatieven. En dat is hard nodig, zegt ook de Zwolse verkeerswethouder Filip van As: ‘We dreigen achterop te raken.’
1CC6B4B9-9336-19B1-5EE98793154243FF
Fietsberaad , Fietsverkeer 36
2015
Mede geïnspireerd door de start van de Tour de France in Utrecht willen de initiatiefnemers met de Tour de Force de komende jaren de ‘kracht van de fiets’ op verschillende terreinen nog beter benutten en waar nodig een forse impuls geven. Deze Agenda Fiets 2015-­2020 is een gezamenlijk initiatief van VNG, IPO, de Metropoolregio's, Unie van Waterschappen en Rijk.
07B40C3C-DEAC-F0BD-3805689C034A189B
Koos Louwerse (Ligtermoet en Partners) en Otto van Boggelen (CROW-Fietsberaad) , Gezamenlijke overheden
2015
De Tour de Force is de agenda Fiets uit 2015 van de gezamenlijke overheden voor de periode 2020. Zie ook www.tourdeforce2020.nl. De agenda is eind 2016 geactualiseerd. Zie gerelateerde items.

Er zijn nog geen reacties geplaatst

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: