Kenniscentrum voor fietsbeleid

Gemeente Rotterdam:
Samenhangend pakket gedragsmaatregelen Rotterdam

21-05-2013

Slim combineren van verschillende verkeerseducatieprogramma's en het bijscholen van gymdocenten tot fietsdocent.

Realisatietijd: Enkele maanden in het voorjaar en het najaar
Budget: € 5.000 - € 10.000
Partners: Directie Sport & Cultuur (inhoud en financiën), Afdeling Verkeer & Vervoer (inhoud en financiën )
Doelgroep: Jongeren
Initiatiefnemer: Gemeente Rotterdam
Contactpersoon: ()
Categorie: Maatregelen gericht op gedrag/fietsvaardigheden
Succesfactor(en): Gebruiker betrekken
Integrale benadering
Projectmatige werkwijze
Meer info:

Website Totally Traffic

Website School op SEEF

Website ANWB

Website Rotterdam Lekker fit

Vanuit de afdeling Verkeer & Vervoer van de gemeente Rotterdam is het initiatief genomen om de vele verkeersveiligheidscampagnes slimmer op elkaar aan te laten sluiten en te combineren. Een aantal maatregelen zijn gericht op het verbeteren van het verkeersgedrag van basisschoolkinderen (School op Seef, Streetwise (ANWB)), andere maatregelen zijn gericht op middelbare scholieren (Totally Traffic en fietsverlichtingacties). Als naar aanleiding van signalen van burgers door de gemeente een project wordt opgezet kijkt de gemeente naar de onderlinge samenhang en kansen om projecten elkaar te laten versterken.

Succesfactor: slim combineren van gedragsmaatregelen.

Vanuit de afdeling Verkeer & Vervoer is samenwerking gezocht met de directie Sport & Cultuur om te zien of educatieprogramma’s en andere gedragsmaatregelen te combineren zijn en zo de verkeersveiligheid efficiënter verbeteren. De gemeente heeft de vakleerkrachten sport op 88 Lekker Fit! basisscholen betrokken bij een project om jongeren beter en meer te laten fietsen. De vakleerkrachten werden daartoe opgeleid tot fietsdocent. Daarnaast zijn fietsen beschikbaar gesteld aan de scholen. Op deze manier kon door een kleine uitbreiding van het bestaande Rotterdam Lekker Fit! programma ook de fietsveiligheid worden verbeterd doordat jongeren veilig leren fietsen.

1CC6B4B9-9336-19B1-5EE98793154243FF
Ron Hendriks , Fietsverkeer 35
2014
Het fietsgebruik groeit, maar de voorzieningen blijven achter. Hoe lopen we die achterstanden in en leiden we het fietsverkeer de komende jaren in goede banen? Op uitnodiging van de gemeente Zwolle lanceert CROW-Fietsberaad de Tour de Force 2015-2020. Opzet is om met medewerking van zoveel mogelijk partijen medio 2015 een Actieprogramma op tafel te leggen met concrete plannen en initiatieven. En dat is hard nodig, zegt ook de Zwolse verkeerswethouder Filip van As: ‘We dreigen achterop te raken.’
1CC6B4B9-9336-19B1-5EE98793154243FF
Fietsberaad , Fietsverkeer 36
2015
Mede geïnspireerd door de start van de Tour de France in Utrecht willen de initiatiefnemers met de Tour de Force de komende jaren de ‘kracht van de fiets’ op verschillende terreinen nog beter benutten en waar nodig een forse impuls geven. Deze Agenda Fiets 2015-­2020 is een gezamenlijk initiatief van VNG, IPO, de Metropoolregio's, Unie van Waterschappen en Rijk.
07B40C3C-DEAC-F0BD-3805689C034A189B
Koos Louwerse (Ligtermoet en Partners) en Otto van Boggelen (CROW-Fietsberaad) , Gezamenlijke overheden
2015
De Tour de Force is de agenda Fiets uit 2015 van de gezamenlijke overheden voor de periode 2020. Zie ook www.tourdeforce2020.nl. De agenda is eind 2016 geactualiseerd. Zie gerelateerde items.

Er zijn nog geen reacties geplaatst

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: