Kenniscentrum voor fietsbeleid

Gemeente Bedum:
Cursus e-bike beheersing

21-05-2013

Aanbieden van cursus door goede lokale samenwerking met VVN en fietsersbond en een subsidieregeling van de Provincie Groningen.

Realisatietijd: n.v.t; jaarlijks wordt één cursus aangeboden
Budget: onbekend
Partners: VVN, Fietsersbond, lokale fietsenwinkel
Doelgroep: Ouderen
Initiatiefnemer: Gemeente Bedum & VVN
Contactpersoon: Henny Kruims (Gemeente Bedum)
Categorie: Maatregelen gericht op gedrag/fietsvaardigheden
Succesfactor(en): Gebruiker betrekken
Maatschappelijk draagvlak
Meer info:

Website Fietsersbond

Op grond van het gemeentelijk verkeersplan organiseert de gemeente Bedum sinds 2012 een aantal activiteiten in de educatieve sfeer voor verschillende doelgroepen om de fietsveiligheid te vergroten. Een van deze activiteiten is een cursus over e-bikes, specifiek gericht op ouderen. De gemeente zet in op educatie nu de meeste fysieke maatregelen al genomen zijn. Het aantal ongevallen in gemeente Bedum blijkt op basis van de ongevallenregistratie gemiddeld, maar het gevoel van verkeersonveiligheid is relatief groot. Ook hier kan educatie volgens de gemeente verbetering in brengen.

De cursus e-biking is samen met Veilig Verkeer Nederland (VVN) opgezet. Uit de ongevallen-registratie bleek dat het aantal ongevallen met name onder oudere fietsers relatief hoog was. De cursus bestaat uit een theoretisch en een praktisch deel. Eerst wordt de theoretische kennis over e-bikes en de verkeersregels vergroot en krijgt men een praatje van de Fietsersbond, waarna een rit over een oefenparcours volgt. Afgelopen jaar hebben 17 deelnemers zich aangemeld voor de cursus. Gezien het aantal inwoners in gemeente Bedum een redelijk aantal.

Succesfactor 1: samenwerking tussen lokale partijen

Bij de organisatie van de cursus zijn VVN Bedum en de Fietsersbond betrokken. Er is sprake van een goede samenwerking tussen de partijen. VVN is verantwoordelijk voor de uitvoering van de cursus; de gemeente stelt het budget beschikbaar. Een fietsenwinkel stelt kosteloos een aantal e-bikes beschikbaar voor het afleggen van het parcours. Daarnaast is VVN uitvoerder van meerdere educatieve (fiets)activiteiten in de gemeente Bedum. Zo organiseert men de verkeersexamens voor scholen, een scootmobielcursus en broemritten voor senioren.

Succesfactor 2: stimulerende subsidieregelingen

De provincie Groningen heeft een regeling waarbij gemeentes 50% subsidie kunnen krijgen op verkeersveiligheidseducatiemaatregelen. Dit leidt er toe dat de drempel voor een gemeente laag is om te investeren in educatieve maatregelen op het gebied van fietsveiligheid. Verkeersveiligheids-educatieprojecten worden gefinancierd door de gemeente, welke jaarlijks een bepaald bedrag vaststelt om te besteden aan educatie op het gebied van verkeersveiligheid. Indirect draagt de provincie Groningen ook bij: deze subsidieert 50% van het bedrag dat besteed wordt aan verkeersveiligheidseducatie. Daarmee stuurt de provincie nadrukkelijk aan op dit soort maatregelen.

1CC6B4B9-9336-19B1-5EE98793154243FF
Ron Hendriks , Fietsverkeer 35
2014
Het fietsgebruik groeit, maar de voorzieningen blijven achter. Hoe lopen we die achterstanden in en leiden we het fietsverkeer de komende jaren in goede banen? Op uitnodiging van de gemeente Zwolle lanceert CROW-Fietsberaad de Tour de Force 2015-2020. Opzet is om met medewerking van zoveel mogelijk partijen medio 2015 een Actieprogramma op tafel te leggen met concrete plannen en initiatieven. En dat is hard nodig, zegt ook de Zwolse verkeerswethouder Filip van As: ‘We dreigen achterop te raken.’
1CC6B4B9-9336-19B1-5EE98793154243FF
Fietsberaad , Fietsverkeer 36
2015
Mede geïnspireerd door de start van de Tour de France in Utrecht willen de initiatiefnemers met de Tour de Force de komende jaren de ‘kracht van de fiets’ op verschillende terreinen nog beter benutten en waar nodig een forse impuls geven. Deze Agenda Fiets 2015-­2020 is een gezamenlijk initiatief van VNG, IPO, de Metropoolregio's, Unie van Waterschappen en Rijk.
07B40C3C-DEAC-F0BD-3805689C034A189B
Koos Louwerse (Ligtermoet en Partners) en Otto van Boggelen (CROW-Fietsberaad) , Gezamenlijke overheden
2015
De Tour de Force is de agenda Fiets uit 2015 van de gezamenlijke overheden voor de periode 2020. Zie ook www.tourdeforce2020.nl. De agenda is eind 2016 geactualiseerd. Zie gerelateerde items.

Er zijn nog geen reacties geplaatst

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: