Kenniscentrum voor fietsbeleid

Gemeente Goes:
Systematiek voor het plaatsen van fietspaaltjes

21-05-2013

Verwijderen (onnodige) fietspaaltjes door centrale analyse van het probleem en uitvoeringsgerichte inrichting van de organisatie.

Realisatietijd: +/- 1 jaar (2011)
Budget: circa € 20.000,-
Partners:
Doelgroep: Fietsers
Initiatiefnemer: Gemeente Goes
Contactpersoon: Joep Stortelder (Gemeente Goes)
Categorie: Eenvoudige infrastructurele maatregelen
Succesfactor(en): Financiering koppelen
Gebruiker betrekken
Maatschappelijk draagvlak
Meer info:

Website Fietsberaad

De gemeente Goes heeft deelgenomen aan de pilot van het Fietsberaad rond het verwijderen van fietspaaltjes. Door obstakels op fietspaden te verwijderen wordt het aantal enkelvoudige ongevallen verkleind. In het project is specifiek stil gestaan bij de nut en noodzaak van fietspaaltjes, aan de hand van een methodiek. Fietspaaltjes waarvoor geen noodzaak is worden verwijderd. Paaltjes die wel als nuttig zijn beoordeeld, werden aangepast zodat het risico op enkelvoudige fietsongevallen kan worden gereduceerd (denk aan: andere vormgeving, andere markeringen). Op vijftien locaties zijn in totaal elf fietspalen verwijderd, negen herplaatst en/of aangepast en één niet verwijderd.

Succesfactor 1: centrale probleemanalyse

Om een nieuwe project uit te kunnen voeren is het altijd belangrijk om het onderwerp allereerst zowel binnen de gemeente als bij externe partijen op de agenda te krijgen. In samenspel met de wethouder Verkeer is hieraan invulling gegeven door tijdens de startbijeenkomst het probleem en het belang van de aanpak onder de aandacht te brengen bij zowel diverse gemeentelijke afdelingen (ingenieursbureau, afdeling stadsontwikkeling, gemeentelijk aannemingsbedrijf) als externe organisaties (ANWB, Fietsersbond, Seniorenraad).

Via gratis weekbladen en het tweemaandelijks blad van de gemeente zijn ook inwoners op de hoogte gebracht van het project rond fietspaaltjes. Inwoners zijn gevraagd om mee te denken over probleemlocaties en zodoende betrokken bij de inventarisatie. Inwoners zijn persoonlijk bedankt en op de hoogte gehouden van de vorderingen. De reguliere media heeft ook positief bijgedragen door op een positieve manier aandacht te schenken aan de resultaten. Deze aandacht en betrokkenheid van buiten heeft er onder meer toe geleid dat het projectteam sterk gemotiveerd was om de concrete resultaten te bereiken.

1CC6B4B9-9336-19B1-5EE98793154243FF
Ron Hendriks , Fietsverkeer 35
2014
Het fietsgebruik groeit, maar de voorzieningen blijven achter. Hoe lopen we die achterstanden in en leiden we het fietsverkeer de komende jaren in goede banen? Op uitnodiging van de gemeente Zwolle lanceert CROW-Fietsberaad de Tour de Force 2015-2020. Opzet is om met medewerking van zoveel mogelijk partijen medio 2015 een Actieprogramma op tafel te leggen met concrete plannen en initiatieven. En dat is hard nodig, zegt ook de Zwolse verkeerswethouder Filip van As: ‘We dreigen achterop te raken.’
1CC6B4B9-9336-19B1-5EE98793154243FF
Fietsberaad , Fietsverkeer 36
2015
Mede geïnspireerd door de start van de Tour de France in Utrecht willen de initiatiefnemers met de Tour de Force de komende jaren de ‘kracht van de fiets’ op verschillende terreinen nog beter benutten en waar nodig een forse impuls geven. Deze Agenda Fiets 2015-­2020 is een gezamenlijk initiatief van VNG, IPO, de Metropoolregio's, Unie van Waterschappen en Rijk.
07B40C3C-DEAC-F0BD-3805689C034A189B
Koos Louwerse (Ligtermoet en Partners) en Otto van Boggelen (CROW-Fietsberaad) , Gezamenlijke overheden
2015
De Tour de Force is de agenda Fiets uit 2015 van de gezamenlijke overheden voor de periode 2020. Zie ook www.tourdeforce2020.nl. De agenda is eind 2016 geactualiseerd. Zie gerelateerde items.

Er zijn nog geen reacties geplaatst

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: