Kenniscentrum voor fietsbeleid

Gemeente Haarlemmermeer:
Aanleg van schoolzones

21-05-2013

Realiseren van schoolzones door lokaal maatwerk stimuleert scholen om zelf ook meer aandacht aan fietsveiligheid te besteden.

Realisatietijd: 2010 t/m 2015
Budget: 2,2 miljoen euro (€ 500.000,- bijdrage van derden)
Partners: Scholen, politie, Stadregio Amsterdam, veiligheidslabeladviseurs
Doelgroep: Jongeren
Initiatiefnemer: Gemeente Haarlemmermeer
Contactpersoon: Jacinta Steltenpool (Gemeente Haarlemmermeer)
Categorie: Overige maatregelen
Succesfactor(en): Maatschappelijk draagvlak
Meer info:

Website gemeente Haarlemmermeer

In 2010 is gemeente Haarlemmermeer begonnen met de aanleg van schoolzones, mede nadat het nieuwe college de aanleg van schoolzones voor alle scholen expliciet opnam in het collegeprogramma. De gemeente Haarlemmermeer heeft inmiddels vijftien schoolzones gerealiseerd. De maatregelen die rondom de scholen zijn genomen lopen daarbij sterk uiteen: van het plaatsen van waarschuwingsborden, tot de aanleg van nieuwe fietsinfrastructuur.

Succesfactor 1: stimulans voor scholen

Door te beginnen met de scholen die al actief zijn op het gebied van verkeersveiligheid (lees: scholen met het verkeersveiligheidslabel) zorgt men voor een katalyserende werking op het project. Veel scholen in de gemeente Haarlemmermeer willen zo snel mogelijk een schoolzone. Door scholen met het verkeersveiligheidslabel hiervoor het eerst in aanmerking te laten komen, zijn meer en meer scholen ook op school aandacht gaan besteden aan fietsveiligheid. De aanleg van de schoolzones is feitelijk een stimulans geweest voor scholen om meer aandacht te besteden aan fietsveiligheid op en rondom scholen, met als gevolg een effectievere fietsveiligheidsaanpak in brede zin.

Succesfactor 2: lokaal maatwerk

Bij het uitwerken van de maatregelen voor de schoolzone worden zoveel mogelijke lokale partijen betrokken. De gebiedsmanager vervult hierbij een centrale rol; hij/zij zorgt ervoor dat alle belangen voldoende zijn vertegenwoordigd bij het uitwerken van de maatregelen voor de desbetreffende schoolzone. Het realiseren van brede lokale betrokkenheid vanaf het begin van het project zorgt ervoor dat iedereen zich verantwoordelijk voelt voor de uiteindelijke oplossing. Ook als niet alle wensen en behoeften worden overgenomen zien de betrokkenen de schoolzone als ‘hun’ oplossing.

1CC6B4B9-9336-19B1-5EE98793154243FF
Ron Hendriks , Fietsverkeer 35
2014
Het fietsgebruik groeit, maar de voorzieningen blijven achter. Hoe lopen we die achterstanden in en leiden we het fietsverkeer de komende jaren in goede banen? Op uitnodiging van de gemeente Zwolle lanceert CROW-Fietsberaad de Tour de Force 2015-2020. Opzet is om met medewerking van zoveel mogelijk partijen medio 2015 een Actieprogramma op tafel te leggen met concrete plannen en initiatieven. En dat is hard nodig, zegt ook de Zwolse verkeerswethouder Filip van As: ‘We dreigen achterop te raken.’
1CC6B4B9-9336-19B1-5EE98793154243FF
Fietsberaad , Fietsverkeer 36
2015
Mede geïnspireerd door de start van de Tour de France in Utrecht willen de initiatiefnemers met de Tour de Force de komende jaren de ‘kracht van de fiets’ op verschillende terreinen nog beter benutten en waar nodig een forse impuls geven. Deze Agenda Fiets 2015-­2020 is een gezamenlijk initiatief van VNG, IPO, de Metropoolregio's, Unie van Waterschappen en Rijk.
07B40C3C-DEAC-F0BD-3805689C034A189B
Koos Louwerse (Ligtermoet en Partners) en Otto van Boggelen (CROW-Fietsberaad) , Gezamenlijke overheden
2015
De Tour de Force is de agenda Fiets uit 2015 van de gezamenlijke overheden voor de periode 2020. Zie ook www.tourdeforce2020.nl. De agenda is eind 2016 geactualiseerd. Zie gerelateerde items.

Er zijn nog geen reacties geplaatst

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: