Kenniscentrum voor fietsbeleid

Gemeente Bunnik:
Pakket aan eenvoudige infrastructurele maatregelen

21-05-2013

Realisatie van maatregelen door zoeken van draagvlak en aansluiten op bestaande beleidsspeerpunten zoals duurzaamheid.

Realisatietijd: Verspreid over drie jaar (2009-2012)
Budget: € 300.000,-
Partners: Stadsregio Utrecht (BRU)
Doelgroep: Jongeren
Initiatiefnemer: Gemeente Bunnik
Contactpersoon: Johan Overvest (Gemeente Bunnik)
Categorie: Eenvoudige infrastructurele maatregelen
Succesfactor(en): Gebruiker betrekken
Integrale benadering
Maatschappelijk draagvlak
Politiek draagvlak
Meer info:

In de gemeente Bunnik zitten drie scholen aan hetzelfde plein. Ondanks diverse maatregelen (straatjuwelen, voorrangsregelingen, borden en wegversmallingen) werd deze oversteek in de buurt van het plein nog altijd als onveilig gezien. Op voorstel van de afdeling Uitvoering & Regie is een aantal maatregelen gerealiseerd ten behoeve van de veiligheid van de leerlingen (fietspad in rood asfalt, borden en middengeleiders).

Succesfactor 1: maatschappelijk draagvlak zoeken

De voorgestelde infrastructurele maatregelen waren relatief eenvoudig van aard. Realisatie ervan was niet zo eenvoudig als verwacht, voornamelijk vanwege de uiteenlopende belangen van scholieren/ouders en bewoners. Het plaatsen van de middengeleider ontnam de bewoners namelijk de ruimte om linksaf te slaan, met als gevolg dat de bewoners een stukje moesten omrijden om thuis te komen. Ook het kappen van twintig hazelnootbomen stuitte op weerstand van direct omwonenden. Draagvlak voor de maatregelen was echter essentieel. De gemeente Bunnik (lees: de beheerafdeling Uitvoering & Regie) heeft er daarom voor gekozen om het gesprek aan te gaan met zowel de bewoners, de scholen/verkeersouders als andere belanghebbenden zoals media, de wethouder, Vereniging van Eigenaren. Deze bijzondere inspanningen om alle belangen zo goed mogelijk te dienen hebben ertoe geleid dat ook bij de tegenstanders draagvlak is gecreëerd voor de veiligheidsmaatregelen.

Succesfactor 2: aansluiten op beleidsspeerpunten

De veiligheidsmaatregelen zijn gepresenteerd als duurzaamheidsmaatregelen. Hierdoor sloten de beoogde acties direct aan bij het speerpunt van het college: duurzaamheid. Het bevorderen van de fietsveiligheid werd daarbij gekoppeld aan andersoortige problemen zoals het parkeerprobleem rondom de scholen en verduurzaming in het algemeen. Het framen van het maatregelenpakket als acties met een brede duurzaamheidsfocus heeft geholpen bij het snel creëren van het politiek draagvlak.

1CC6B4B9-9336-19B1-5EE98793154243FF
Ron Hendriks , Fietsverkeer 35
2014
Het fietsgebruik groeit, maar de voorzieningen blijven achter. Hoe lopen we die achterstanden in en leiden we het fietsverkeer de komende jaren in goede banen? Op uitnodiging van de gemeente Zwolle lanceert CROW-Fietsberaad de Tour de Force 2015-2020. Opzet is om met medewerking van zoveel mogelijk partijen medio 2015 een Actieprogramma op tafel te leggen met concrete plannen en initiatieven. En dat is hard nodig, zegt ook de Zwolse verkeerswethouder Filip van As: ‘We dreigen achterop te raken.’
1CC6B4B9-9336-19B1-5EE98793154243FF
Fietsberaad , Fietsverkeer 36
2015
Mede geïnspireerd door de start van de Tour de France in Utrecht willen de initiatiefnemers met de Tour de Force de komende jaren de ‘kracht van de fiets’ op verschillende terreinen nog beter benutten en waar nodig een forse impuls geven. Deze Agenda Fiets 2015-­2020 is een gezamenlijk initiatief van VNG, IPO, de Metropoolregio's, Unie van Waterschappen en Rijk.
07B40C3C-DEAC-F0BD-3805689C034A189B
Koos Louwerse (Ligtermoet en Partners) en Otto van Boggelen (CROW-Fietsberaad) , Gezamenlijke overheden
2015
De Tour de Force is de agenda Fiets uit 2015 van de gezamenlijke overheden voor de periode 2020. Zie ook www.tourdeforce2020.nl. De agenda is eind 2016 geactualiseerd. Zie gerelateerde items.

Er zijn nog geen reacties geplaatst

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: