Kenniscentrum voor fietsbeleid

Gemeente Vlagtwedde:
Veilig Uitgaan en Fiets4Safe Vlagtwedde

21-05-2013

Aanbieden van een educatieprogramma op het voortgezet onderwijs met behulp van een projectenbureau.

Realisatietijd: 1 dag
Budget: € 1.750,- (excl. btw) Fiets4Safe; Veilig uitgaan/Veilig thuiskomen € 2.750,- (excl. btw)
Partners: Provincie (subsidieverstrekker, vanuit Verkeers- en vervoersberaad/BDU, voor max. 50%), scholengemeenschap (behoefte en partner in uitvoering), vanuit de gemeente de afdelingen Ruimte (beleidsmedewerker verkeer) en Samenleving (beleidsmedewerker onderwijs en beleidsmedewerker samenleving), Projectenbureau ZAT (initiatief en uitvoering).
Doelgroep: Jongeren
Initiatiefnemer: Projectenbureau ZAT
Contactpersoon: ()
Categorie: Maatregelen gericht op gedrag/fietsvaardigheden
Succesfactor(en): Financiering koppelen
Gebruiker betrekken
Maatschappelijk draagvlak
Meer info:

Website gemeente Vlagtwedde

Sinds 2008 heeft de gemeente een verkeerseducatieplan (VEP) waarbinnen jaarlijks de activiteiten voor het komende jaar worden vastgesteld. Het VEP is gericht op specifieke doelgroepen: basisschool, middelbaar onderwijs, ouderen, motorrijders. Daarnaast zijn binnen het VEP ook enkele algemene verkeersvoorlichtingen/campagnes opgenomen (niet gericht op een speciale doelgroep). Voor de maatregelen is subsidie beschikbaar vanuit de gemeente en vanuit de provincie.

De ongevalscijfers van de politie wezen op een paar kwetsbare groepen, waar de gemeente het Verkeerseducatieplan op heeft gericht. Er waren al verkeerseducatieprogramma’s (verkeersles) voor basisschoolkinderen, maar er ontbrak nog een programma voor de groep 12-18 jarigen.
De gemeente had de intentie om voor jongeren ook een programma aan te bieden.

Projectenbureau ZAT, initiatiefnemer van het geheel, nam contact op met de regionale scholengemeenschap om te zien of er behoefte was aan deze projecten. Samen zijn ZAT en de scholengemeenschap vervolgens naar de gemeente gestapt om subsidie te regelen, zodat de projecten uitgevoerd konden worden. Projectenbureau ZAT biedt scholen met Fiets4Safe en de clinic 'Veilig uitgaan, veilig thuiskomen’ een compleet project aan. Het beoogde effect van Fiets4Safe is vergroting van aandacht en begrip voor andere weggebruikers onder fietsers, bewustwording van de gevaren van risicovol gedrag in het verkeer en het aanspreken van elkaar hierop. Bij Fiets4Safe zorgen professionele acteurs voor interactie. De combinatie van film, presentatie en de inzet van acteurs brengt de materie indringend aan de orde. Machogedrag wordt doorbroken. Er is aandacht voor de effecten van groepsdruk, voorbeeldgedrag, elkaar corrigeren en het gebruik van mobiele telefoons en mp3-spelers op de fiets.

Succesfactor: met beperkte maatregel groot effect

Als het gaat om de verbetering van de fietsveiligheid wordt vaak al snel gedacht aan fysieke maatregelen, die vaak een behoorlijk budget vragen. Door een op de doelgroep gerichte aanpak van gedragsmaatregelen kunnen met beperkte(re) middelen ook goede resultaten behaald worden. In de periode waarin Fiets4Safe is uitgevoerd zijn binnen de gemeente geen infrastructurele maatregelen uitgevoerd specifiek gericht op (fiets-)veiligheid. Toch is het aantal ongevallen onder fietsers afgenomen, volgens de gemeente zeer waarschijnlijk door de gedragsmaatregelen. Ook bij andere aspecten van fietsveiligheid is het zaak om steeds naar mogelijke fysieke én gedragsmaatregelen te kijken.

1CC6B4B9-9336-19B1-5EE98793154243FF
Ron Hendriks , Fietsverkeer 35
2014
Het fietsgebruik groeit, maar de voorzieningen blijven achter. Hoe lopen we die achterstanden in en leiden we het fietsverkeer de komende jaren in goede banen? Op uitnodiging van de gemeente Zwolle lanceert CROW-Fietsberaad de Tour de Force 2015-2020. Opzet is om met medewerking van zoveel mogelijk partijen medio 2015 een Actieprogramma op tafel te leggen met concrete plannen en initiatieven. En dat is hard nodig, zegt ook de Zwolse verkeerswethouder Filip van As: ‘We dreigen achterop te raken.’
1CC6B4B9-9336-19B1-5EE98793154243FF
Fietsberaad , Fietsverkeer 36
2015
Mede geïnspireerd door de start van de Tour de France in Utrecht willen de initiatiefnemers met de Tour de Force de komende jaren de ‘kracht van de fiets’ op verschillende terreinen nog beter benutten en waar nodig een forse impuls geven. Deze Agenda Fiets 2015-­2020 is een gezamenlijk initiatief van VNG, IPO, de Metropoolregio's, Unie van Waterschappen en Rijk.
07B40C3C-DEAC-F0BD-3805689C034A189B
Koos Louwerse (Ligtermoet en Partners) en Otto van Boggelen (CROW-Fietsberaad) , Gezamenlijke overheden
2015
De Tour de Force is de agenda Fiets uit 2015 van de gezamenlijke overheden voor de periode 2020. Zie ook www.tourdeforce2020.nl. De agenda is eind 2016 geactualiseerd. Zie gerelateerde items.

Er zijn nog geen reacties geplaatst

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: