Kenniscentrum voor fietsbeleid

Gemeente Peel en Maas:
Verlichting thuis-school routes

21-05-2013

Komst van nieuwe technieken zorgen voor een snellere realisatie van verlichting op thuis-school routes.

Realisatietijd: 2008-2011
Budget: +/- € 170.000,-
Partners: Middelbare school en politie (via bestaande overlegorganen)
Doelgroep: Jongeren(primair), fietsers
Initiatiefnemer: Gemeente Helden
Contactpersoon: ()
Categorie: Complexe infrastructurele maatregelen
Succesfactor(en): Financiering koppelen
Gebruiker betrekken
Maatschappelijk draagvlak
Politiek draagvlak
Meer info:

De voormalige gemeente Helden (nu Peel en Maas) is in 2008 begonnen met de aanleg van verlichting op school-thuisroutes van middelbare scholen. Dit initiatief is op de beleidsagenda gekomen door klachten van ouders over het gevaar van onverlichte fietsroutes van schoolgaande kinderen. De schoolgaande kinderen zouden niet zichtbaar genoeg zijn voor automobilisten. Op dat moment was de afdeling Verkeer en Vervoer van Helden bezig met beleidsontwikkeling rond de openbare verlichting, waardoor het signaal van de ouders makkelijk naar een beleidsmaatregel kon worden vertaald. In de periode van 2007-2010 zijn ongeveer 200 verlichtingspalen geplaatst. Ondertussen waren in de voormalige gemeenten Maasbree en Kessel gelijksoortige signalen binnengekomen. De gemeenten hebben toen gezamenlijk de verlichting van de school-thuisroute naar de middelbare school in Panningen opgepakt.

Succesfactor 1: benoemen van urgentie

Gemeente Peel en Maas beschouwt de urgentie van de problematiek als belangrijkste succesfactor voor de implementatie van de maatregel. De voornaamste reden hiervoor is dat de roep om verlichte fietspaden vanuit de burgers kwam. Dit gaf de afdelingen Verkeer en Vervoer van de voormalige gemeenten de mogelijkheid om snel bestuurlijke goedkeuring te krijgen. Ook de wethouders omarmden het initiatief, want zij konden op een relatief makkelijke manier politiek draagvlak creëren (gehoor geven aan de wens van burgers). Hierdoor kon het initiatief binnen een korte tijd (twee maanden) in de beleidsagenda worden opgenomen. Ook werden de bedragen in Helden van 80.000, in Maasbree van 60.000 en in Kessel van 30.000 euro vrijgemaakt.

Succesfactor 2: input van betrokken partijen

Bij de aanvang van het project heeft gemeente Peel en Maas samenwerking gezocht met zowel de politie als de middelbare school. Via twee bestaande overlegorganen (VEBO en VWO) werden zowel de plannen toegelicht als om advies gevraagd. Dit laatste wordt door de gemeente als het meest waardevol gezien, met name bij het bepalen van de fietsroute die als meest cruciaal werden gezien voor de aanleg van fietsverlichting.

Succesfactor 3: nieuwe technieken

Tijdens de aanleg van de fietsverlichting had de gemeente Peel en Maas te kampen met vandalisme aan de verlichting door uitgaansjeugd, waardoor de gemeente de aanleg heeft moeten aanpassen. In de tussentijd waren nieuwe verlichtingstechnieken ontwikkeld, waarmee goedkoper en duurzamer verlichting werd aangelegd. De nieuwe verlichting is o.a. voorzien van een tijdschakelaar waarbij de lichtsterkte trapsgewijs wordt afgeschakeld naar 5% om 22:00 uur.

1CC6B4B9-9336-19B1-5EE98793154243FF
Ron Hendriks , Fietsverkeer 35
2014
Het fietsgebruik groeit, maar de voorzieningen blijven achter. Hoe lopen we die achterstanden in en leiden we het fietsverkeer de komende jaren in goede banen? Op uitnodiging van de gemeente Zwolle lanceert CROW-Fietsberaad de Tour de Force 2015-2020. Opzet is om met medewerking van zoveel mogelijk partijen medio 2015 een Actieprogramma op tafel te leggen met concrete plannen en initiatieven. En dat is hard nodig, zegt ook de Zwolse verkeerswethouder Filip van As: ‘We dreigen achterop te raken.’
1CC6B4B9-9336-19B1-5EE98793154243FF
Fietsberaad , Fietsverkeer 36
2015
Mede geïnspireerd door de start van de Tour de France in Utrecht willen de initiatiefnemers met de Tour de Force de komende jaren de ‘kracht van de fiets’ op verschillende terreinen nog beter benutten en waar nodig een forse impuls geven. Deze Agenda Fiets 2015-­2020 is een gezamenlijk initiatief van VNG, IPO, de Metropoolregio's, Unie van Waterschappen en Rijk.
07B40C3C-DEAC-F0BD-3805689C034A189B
Koos Louwerse (Ligtermoet en Partners) en Otto van Boggelen (CROW-Fietsberaad) , Gezamenlijke overheden
2015
De Tour de Force is de agenda Fiets uit 2015 van de gezamenlijke overheden voor de periode 2020. Zie ook www.tourdeforce2020.nl. De agenda is eind 2016 geactualiseerd. Zie gerelateerde items.

Er zijn nog geen reacties geplaatst

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: