Kenniscentrum voor fietsbeleid

Gemeente Dalfsen:
Fiets4Safe voor middelbaar onderwijs

21-05-2013

Aanbieden van een leertraject gericht op ervaren voor Middelbare scholieren, gefinancierd door een met behulp van lobby toegekende subsidie.

Realisatietijd: +/- 2 dagen (2012)
Budget: € 2.500,-
Partners: Middelbare school, Provincie, ROVO, adviesbureau
Doelgroep: Jongeren
Initiatiefnemer: ROVO
Contactpersoon: Ralph List (Gemeente Dalfsen)
Categorie: Maatregelen gericht op gedrag/fietsvaardigheden
Succesfactor(en): Financiering koppelen
Gebruiker betrekken
Maatschappelijk draagvlak
Regionale samenwerking
Meer info:

Website gemeente Dalfsen

In 2012 is gemeente Dalfsen het Fiets4Save-project gestart. Het initiatief is als onderdeel van het fietsactieplan op de beleidsagenda gekomen. Het belangrijkste argument voor het Fiets4Save-project was dat uit cijfers van Veilig Verkeer Nederland bleek dat vooral onder jongeren veel fiets-ongevallen voorkomen. Doel van het project is om aandacht en begrip voor andere weggebruikers te vergroten onder fietsers en bewustwording van de gevaren van risicovol gedrag in het verkeer. Voor de uitvoering heeft gemeente Dalfsen samenwerking gezocht met middelbare scholen en het projectbureau Koop & Co ingehuurd met als eindresultaat een interactief project met film, presentatie en toneel, met informatie over risicovol fietsgedrag en de gevaren daarvan.

Succesfactor 1: ‘Leren door te ervaren’

Het project Fiets4Save gaat uit van leren door te ervaren. In verschillende simulatiesessies leren jongeren om te gaan met gevaarlijke fietssituaties met behulp van ingehuurde acteurs. Onderdeel is dat jongeren elkaar corrigeren en positieve feedback geven, waarbij de effecten van groepsdruk en voorbeeldgedrag uitvoerig aan bod komen. Ook het gebruik van mp3-spelers en mobiele telefoons op de fiets zijn onderwerp van discussie. Deze methode streeft ernaar dat jongeren hun opgedane kennis direct in de praktijk toepassen.

Succesfactor 2: samenwerken t.b.v. subsidie

Bij het aanvragen van een financiële bijdrage bij de provincie Overijssel heeft gemeente Dalfsen profijt gehad van het ROVO (Regionaal Verkeersveiligheidsorgaan Overijssel). Zij hebben het raamwerk voor de subsidie aanvraag gedaan en andere gemeenten enthousiast gemaakt. Om extra urgentie te geven aan het project is de wethouder van gemeente Dalfsen naar de provincie gegaan met informatie over het project. Door de goede ervaringen en de interesse van andere gemeenten heeft de provincie Overijssel ook in 2013 subsidie toegekend.

1CC6B4B9-9336-19B1-5EE98793154243FF
Ron Hendriks , Fietsverkeer 35
2014
Het fietsgebruik groeit, maar de voorzieningen blijven achter. Hoe lopen we die achterstanden in en leiden we het fietsverkeer de komende jaren in goede banen? Op uitnodiging van de gemeente Zwolle lanceert CROW-Fietsberaad de Tour de Force 2015-2020. Opzet is om met medewerking van zoveel mogelijk partijen medio 2015 een Actieprogramma op tafel te leggen met concrete plannen en initiatieven. En dat is hard nodig, zegt ook de Zwolse verkeerswethouder Filip van As: ‘We dreigen achterop te raken.’
1CC6B4B9-9336-19B1-5EE98793154243FF
Fietsberaad , Fietsverkeer 36
2015
Mede geïnspireerd door de start van de Tour de France in Utrecht willen de initiatiefnemers met de Tour de Force de komende jaren de ‘kracht van de fiets’ op verschillende terreinen nog beter benutten en waar nodig een forse impuls geven. Deze Agenda Fiets 2015-­2020 is een gezamenlijk initiatief van VNG, IPO, de Metropoolregio's, Unie van Waterschappen en Rijk.
07B40C3C-DEAC-F0BD-3805689C034A189B
Koos Louwerse (Ligtermoet en Partners) en Otto van Boggelen (CROW-Fietsberaad) , Gezamenlijke overheden
2015
De Tour de Force is de agenda Fiets uit 2015 van de gezamenlijke overheden voor de periode 2020. Zie ook www.tourdeforce2020.nl. De agenda is eind 2016 geactualiseerd. Zie gerelateerde items.

Er zijn nog geen reacties geplaatst

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: