Kenniscentrum voor fietsbeleid

Gemeente Monferland:
Fietsinformatiedag ouderen Montferland

21-05-2013

Gebruik maken van een laagdrempelig en beproefd concept van de Fietsersbond bij het aanbieden van de fietsinformatiedag.

Realisatietijd: 2 maanden voor aanvang van de Fietsinformatiedag
Budget: Ongeveer € 1.500,-
Partners: Afdeling V&V, wijk- en kerngericht werken (WKW, contact met doelgroep), Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland (financier), Fietsersbond (expertise en fietsdocenten)
Doelgroep: Ouderen
Initiatiefnemer: Fietsersbond
Contactpersoon: ()
Categorie: Maatregelen gericht op gedrag/fietsvaardigheden
Succesfactor(en): Integrale benadering
Regionale samenwerking
Meer info:

Website fietsersbond

De Fietsersbond organiseert cursussen Fietsvaardigheid voor ouderen. Het doel van deze dagen is het vergroten van het inzicht in de eigen fiets- en verkeersvaardigheid bij ouderen en het aanbieden van mogelijkheden deze vaardigheid te vergroten. Zodoende draagt de training bij aan het verkleinen van de ongevalkansen, zodat de oudere fietser langer aan het verkeer kan deelnemen. De Fietsers-bond had hier al ervaring mee opgedaan in andere gemeenten en er lag een programma klaar.

De gemeente Montferland was op zoek naar activiteiten die aansloten bij de toenemende vergrijzing in hun gemeente en gericht waren op ouderen. Het initiatief van de Fietsersbond kwam daarom als geroepen. Na overleg met de Fietsersbond werd besloten een cursus Fietsvaardigheid aan te bieden. De provincie wilde de activiteit subsidiëren omdat het aansloot bij hun doelstelling om verkeersveilig gedrag bij ouderen te stimuleren.

De gemeente nodigde de 65-plussers in Didam (kern binnen de gemeente Montferland) uit middels een brief. Er was plaats voor 35 deelnemers, maar binnen enkele dagen hadden zich al 124 mensen aangemeld, nog voor verdere communicatie via de Ouderenbond en via de media was opgestart. De 35 deelnemers tussen 68 en 72 jaar kregen een (gratis) programma aangeboden van een dag met daarin de onderdelen: theoretische kennis (bespreken verkeerssituaties), keuring van eigen fiets op veiligheid, afstelling en hoogte, gehoortest, ogentest, reactietest (beweegdocent geeft ‘fietsgymnastiek’ en tips), fietsparcours (testen fietsvaardigheid) en een fietstocht langs een uitgezette route door de gemeente met bespreking van locaties die onduidelijk of gevaarlijk zijn.
De dag werd door de deelnemers beoordeeld met een 8,6. Vooral de fietstocht door de gemeente scoorde goed. Voor de deelnemers was het een leerzaam en gezellig dagje uit.

Succesfactor: laagdrempelig en beproefd aanbod

De Fietsinformatiedag voor ouderen kon snel worden georganiseerd doordat invulling en financiering al zo goed als geregeld waren toen de Fietsersbond met het aanbod kwam. Bovendien had de gemeente al de intentie om iets aan ouderen aan te bieden rond verkeersveiligheid. Door de dag gratis aan te bieden en een locatie te kiezen die voor de doelgroep laagdrempelig is, was er veel animo. De inhoud van de cursus sloot duidelijk aan bij de behoeften van de doelgroep.

De deelnemers gaven aan goede tips te hebben gekregen om veilig en verantwoord aan het verkeer te kunnen blijven deelnemen. Voor hen waardevolle informatie omdat specifiek deze doelgroep onderkent dat ze steeds meer onzeker de weg op gaat. Deelnemers gaven aan dat met de verkregen informatie het zelfvertrouwen aanzienlijk was verbeterd.

1CC6B4B9-9336-19B1-5EE98793154243FF
Ron Hendriks , Fietsverkeer 35
2014
Het fietsgebruik groeit, maar de voorzieningen blijven achter. Hoe lopen we die achterstanden in en leiden we het fietsverkeer de komende jaren in goede banen? Op uitnodiging van de gemeente Zwolle lanceert CROW-Fietsberaad de Tour de Force 2015-2020. Opzet is om met medewerking van zoveel mogelijk partijen medio 2015 een Actieprogramma op tafel te leggen met concrete plannen en initiatieven. En dat is hard nodig, zegt ook de Zwolse verkeerswethouder Filip van As: ‘We dreigen achterop te raken.’
1CC6B4B9-9336-19B1-5EE98793154243FF
Fietsberaad , Fietsverkeer 36
2015
Mede geïnspireerd door de start van de Tour de France in Utrecht willen de initiatiefnemers met de Tour de Force de komende jaren de ‘kracht van de fiets’ op verschillende terreinen nog beter benutten en waar nodig een forse impuls geven. Deze Agenda Fiets 2015-­2020 is een gezamenlijk initiatief van VNG, IPO, de Metropoolregio's, Unie van Waterschappen en Rijk.
07B40C3C-DEAC-F0BD-3805689C034A189B
Koos Louwerse (Ligtermoet en Partners) en Otto van Boggelen (CROW-Fietsberaad) , Gezamenlijke overheden
2015
De Tour de Force is de agenda Fiets uit 2015 van de gezamenlijke overheden voor de periode 2020. Zie ook www.tourdeforce2020.nl. De agenda is eind 2016 geactualiseerd. Zie gerelateerde items.

Er zijn nog geen reacties geplaatst

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: